tammikuu 2017

Karjalohjan kirjastosta omatoimikirjasto

Muutoksen myötä kirjaston aukioloaikoja saadaan pidennettyä merkittävästi sekä illoista että aamuista. Jatkossa kirjastoon pääsee myös viikonloppuisin.

kir1.jpg

Omatoimiaikana kirjastoon pääsee oven vieressä olevan kortinlukijan sekä tunnusluvun avulla. (Kuvaushetkellä kortinlukija ei ollut vielä käytössä.)

 

Mehiläinen rakentaa Lohjalle uuden ikääntyneiden palvelukodin

Mehiläinen rakentaa Lohjan Maksjoelle uuden ikääntyneiden palvelukodin, Mainiokoti Jusolanlammen. Palvelukodin tilojen suunnittelussa panostetaan avariin yhteisiin tiloihin ja laadukkaisiin tilaratkaisuihin.

Täysin uusi 54 asunnon tehostetun palveluasumisen palvelukoti, Mainiokoti Jusolanlampi, valmistuu Lohjan Helsingiuksentielle puistomaisiin maisemiin arvioilta syyskuussa 2017. Palvelukodin tilojen suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota yhteisten tilojen avaruuteen ja laadukkaisiin tilaratkaisuihin.

Reippaasti hakemaan kesätöitä

Kesätyönhakijoita on enemmän kuin kesätyöpaikkoja, joten kaikille paikkaa ei riitä. Sinnikkyys saatetaan silti hyvinkin palkita ja töitä kannattaa hakea tästä lähtien aina pitkälle kesään saakka. Nykypäivänä korostuu entistä enemmän myös innovatiivisuus; nuorikin voi työllistää itse itsensä.

ruohonleikkuri.jpg

Aloite kevyen liikenteen väylien kehittämisestä

Valtuutettu Pekka Luoma esittää Kokoomuksen valtuustoryhmän puolesta, että kaupunginhallitus

käynnistää hankkeen, jolla kehitetään kaupungin olemassa olevista ja tulevista kevyen liikenteen väylistä kattava, erityisesti monipuolisen kuntoliikunnan huomioiva turvallinen liikuntaverkosto.

Lohjan liikenneturvallisuussuunnitelma valmistui

Lohjan kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma valmistui joulukuussa. Suunnitelma laadittiin kaupungin, Uudenmaan ELY-keskuksen, Liikenneturvan ja poliisin yhteistyönä. Suunnitelman tavoitteena on edistää nykyistä vastuullisempaa ja turvallisuushakuisempaa liikkumiskulttuuria, viisaita liikkumisen valintoja ja parantaa monen toimijan yhteistyönä tehtävän liikenneturvallisuustyön koordinointia. Perinteisen raportoinnin sijaan suunnitelma on raportoitu omana ala-sivunaan kaupungin Internet-sivuilla.

Sydäniskuri voi pelastaa hengen maallikonkin käyttämänä

Sähköä lohjalaisiin sydämiin -projektin puitteissa lohjalaisia yrityksiä haastetaan hankkimaan defibrillaattoreita, jotta niitä saataisiin kattavasti ympäri Lohjaa. Vakavien rytmihäiriöiden kohdalla maallikon antama pikainen ensiapu on erittäin tärkeää, koska potilaan selviytymismahdollisuudet laskevat joka minuutti noin 10%.

deffa.jpg

Lohjan kaupunki on käynnistänyt projektin yhteistyössä HUS Ensihoidon, Laurea-ammattikorkeakoulun, Lohjan Yrittäjät Ry sekä Lohjan Sydän ry:n kanssa. Projektin tarkoituksena on tehdä defibrillaattori eli sydäniskuri tutuksi alueen asukkaille ja yrityksille sekä lisätä laitteiden määrää kaupungissa. Sydäniskurien sijainnit merkitään karttaan Defi.fi -sivustolla, koska ei riitä, että sydäniskuri on olemassa, jos ei tiedetä, mistä se hätätilanteessa saadaan äkkiä haettua.

Hyvinvointia yhdessä aivan jokaiselle

Suomen hyvinvoinnin edistämiskeskus Sarana ry haluaa yhdistää ihmiset taustoista ja elämäntilanteesta riippumatta, jotta jokainen voi tuntea olevansa hyväksytty ja tärkeä osa yhteiskuntaa. Pääideana on pistää hyvä kiertämään.

Karjaa.jpg

-Haluamme tarjota mahdollisuuden ihmisten väliselle kohtaamiselle, lisätä osallisuutta ja sitä kautta myös hyvinvointia. Haluamme ennaltaehkäistä syrjäytymistä mielekkäällä toiminnalla, tuella ja sosiaalisella kohtaamisella ennen kuin ongelmia on edes syntynyt.

Tennarin tarveselvityksen yleisötilaisuus järjestetään 17.1.

Lohjan kaupunki on aloittanut tulevaisuuden Laurentius-talon suunnittelun. Suunnittelussa on linjattu, että koulujen liikuntatilat eivät mahdu koulun tontille ja koululiikunta keskitetään Taimisto-Tennarin alueelle. Taimiston liikuntapuiston jo 2016 hyväksytty tarveselvitys käsittää Rantakentän korvaavien ulkoliikuntapaikkojen sijoittumisen alueelle.

Poliisi: "Nettihuijarit käyttävät hyväkseen ihmisten rakkauden kaipuuta"

Poliisille tulee jatkuvasti rikosilmoituksia nettihuijauksen uhreilta. Perinteisten sähköpostitse lähetettyjen ns. nigerialaiskirjeiden lisäksi nykypäivän nettihuijarit ottavat uhreihinsa yhteyttä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Nykyään tyypillistä on, että uhria lähestytään auervaaramaisesti väärennetyllä profiililla Facebookin tai deittipalvelujen kautta.

Sivut