Karkkilan kaupungin tilinpäätös vuodelta 2016

Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä. Vaikeuksien ennustetaan jatkuvan huolimatta voimassa olevaan hallitusohjelmaan kirjatuista toimenpiteistä. Suomen talouden heikko kehitys tulee jatkumaan parin seuraavan vuoden aikana. Suomessa BKT kasvoi vuonna 2016 ennusteen mukaan 1,6 %. Kasvu johtui pääasiassa kotimaisen kysynnän kasvusta.

Vuoden 2016 aikana taloustilannetta yritettiin kohentaa allekirjoittamalla kilpailukykysopimus. Sen vaikutukset tulevat enimmäkseen näkymään tulevaisuudessa. Kilpailukykysopimuksella on suora heikentävä vaikutus kuntatalouteen mm. verotulojen maltillisemman kehityksen kautta. Lisäksi kuntasektorille tuovat haasteita tulevina vuosina tuo suunnitellut maakunta- ja soteuudistukset.

Haasteista ja muutoksista huolimatta Karkkilan kaupunki katsoo eteenpäin parantaen palveluitaan. Vuoden 2016 aikana saatiin mm. Nyhkälän koulun saneeraus ja laajennus päätökseen. Lisäksi syyskuussa käynnistettiin Karkkilan terveysaseman laajennus- ja saneeraushanke. Osana vahvan pohjan luontia tulevaisuudelle luotiin edellytyksiä kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkilalle luomalla matkailustrategia kaupungille ja uudistamalla elinkeino-ohjelma.

Karkkilan vuoden 2016 tilinpäätös oli jo neljäs peräkkäinen positiivisen tuloksen vuosi tuloksen oltua 967 392 euroa. Tilikauden tulos muodostui vielä paremmaksi kuin vuoden 2015 tulos ja näin parhaaksi tilikauden tulokseksi yli kymmeneen vuoteen. Positiivinen tulos lisää kertynyttä ylijäämää taseeseen tulevien vuosien varalle.

Hyvän tuloksen taustalla olivat HUS:n vuosia 2015 ja 2016 koskevat asiakaspalautusmaksut yhteensä 1 087 673 euroa. Hyvään tulokseen vaikuttivat myös peruskunnan toimintamenojen maltillinen kasvu sekä matalat korkokulut. Tuloksen muodostumista tuki niin ikään vuoden 2015 alussa käyttöön otettu uusi valtionosuusjärjestelmä, jonka oikeudenmukaisemmat sekä uusimpiin tietoihin perustuvat kriteerit toivat positiivisia vaikutuksia kaupungin talouteen. Toisaalta tilikauden tulos olisi ollut vielä parempi, ellei vuoden lopun verotulojen tilitys olisi ollut noin 395 000 euroa totuttua pienempi.

Kaupungin talouden keskeisin ongelma on edelleenkin velkaantuminen. Vuoden 2016 aikana velkamäärä kasvoi ja käynnissä oleva investointi terveyskeskukseen sekä muut investointihankkeet lisäävät kaupungin velkaa vielä kuluvanakin vuotena.

 

Yleistä Karkkilan taloudesta

Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2015 on 967 392, 04 euroa ylijäämäinen. Tulos on 710 079 euroa alkuperäistä talousarviota parempi. Vuoteen 2015 verrattuna tilikauden tulos parani 58 463 euroa. Tilinpäätöksen ylijäämä ja edellisen tilikauden kumulatiivinen ylijäämä muodostavat yhteensä 1 467 291 euron ylijäämän.

Karkkilan kaupungin toimintatuotot olivat yhteensä 6 681 822 euroa. Vuoteen 2015 verrattuna tulot pienenivät 4,8 %. Toimintakuluja oli yhteensä 51 931 136 euroa ja vuoteen 2015 verrattuna ne laskivat 0,34 %. Henkilöstökulut olivat 13 600 257 euroa ja ne kasvoivat edellisvuoteen nähden 104 795 euroa. Palvelujen ostot olivat 34 353 741 euroa ja vähenivät vuoteen 2015 nähden 396 812 euroa. Toimintakate - 45 249 314 euroa heikkeni 0,36 prosenttia eli 161 384 euroa edellisestä vuodesta.

Valtionosuuksien toteuma oli 17 550 052 euroa, lisäystä edelliseen vuoteen oli 6,27 prosenttia. Rahoitustuotot ja -kulut olivat -415 648 euroa ja kasvoivat 25,72 % vuoteen 2015 nähden. Tilikauden vuosikate 3 453 184 euroa oli 501 480 euroa parempi kuin vuonna 2015.

Poistojen osuus 2 464 673 euroa kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 22,56 %. Nettoinvestoinnit olivat 10 139 457 euroa. Rahoitusosuuksia investointimenoihin saatiin 199 154 euroa. Pysyvien vastaavien luovutusvoitot olivat 194 951 euroa.

Lainakanta 2016 kasvoi 7 635 000 euroa ja lainaa/asukas oli 6 498 euroa, joka on 889 euroa enemmän kuin edellisenä vuonna.

alue_talous: