Lohjasta sittenkin vuoden 2021 asuntomessukaupunki

Asuntomessujen AsukasAreenalla julkistettiin vuoden 2021 asuntomessupaikkakunta. Osuuskunta Suomen Asuntomessut on myöntänyt vuoden 2021 messut Lohjan kaupungille. Asuntomessualue tulee rakentumaan kaupungin pohjoisosaan Hiidensalmeen, Lohjanjärven rannalle. Länsi-Uudenmaan keskukseen nousee asuinalue, jonka kantavia periaatteita on asukkaidensa hyvinvoinnin edistäminen.

hiidensalmi_0.jpg

- Lohjan kaupunki osoitti messuhakemuksessa vahvaa halua sitoutua suomalaisen asumisen kehittämiseen. Asuntomessut 2021 Lohjalla hakee uusia näkökulmia asukkaan lähtökohdista lähtevään suomalaiseen asuntoaluesuunnitteluun. Asuntomessujen uudistettu strategia ohjaa tulevan messualueen suunnittelua aivan alusta lähtien, Suomen Asuntomessujen operatiivinen johtaja Heikki Vuorenpää kertoo.

Alueella on historia 1900-luvun tärkeänä teollisuusalueena, jonka tunnuksena toimi vuosikymmenten ajan Lindbergin suvun omistama tuulimylly. Mylly purettiin 1970-luvun alun taitteessa, mutta se aiotaan rakentaa uudelleen kuvastamaan uusien tuulien puhaltamista lohjalaisessa kaupunkisuunnittelussa.

Hyvinvointia vaivattomasta liikkumisesta

- Lohjan asuntomessuhankkeessa panostetaan hyvään saavutettavuuteen sekä monipuolisiin kulkutapoihin. Hiidensalmen asuntomessualue sijoittuu merkittävän joukkoliikennekäytävän, E18 -väylän Karnaisten liittymän ja siitä keskustaan johtavan väylän varteen, ydinkeskustan tuntumaan, Lohjan elinvoimajohtaja Pekka Puistosalo kertoo.

- Messualueen välittömään läheisyyteen messukävijöitä varten n. 2000 paikan pysäköintialue. Paikotusalueen rakentaminen toimii samalla alueelle kaavoitettavan asuinalueen esirakentamisena.

- Kuten hakemuksessamme kirjoitimme, Hiidensalmen asuntomessuilla uutta ajattelua on yhteisöllisyyden korostaminen. Alueelle toteutetaan yhteisiä oleskelutiloja ja toimintoja, kuten esimerkiksi alueen yhteinen, tuulimyllyn muotoinen rantasauna/grillausalue. Alueelle toteutetaan yhteiskäyttöön myös pienehkö amfi, jossa voidaan järjestää esityksiä kesäaikaan (omat tapahtumat, teatteri, pienet konsertit).

- Alueelle voidaan toteuttaa myös yhteinen vuokrattava tila esim. perhejuhlia ja muita tilaisuuksia varten. Alueen asukkaille voidaan toteuttaa yhteinen nettiportaali, kaupungin aluetoimikunta otetaan mukaan käynnistämään Hiidensalmen yhteisöllistä toimintaa ja uusien asukkaiden paikallistuntemusta lisäämään, lukee Lohjan hakemuksessa.

Hyötyliikunnan mahdollisuuksia lisää puolestaan käytöstä poistettu Tytyrin kaivosalueelle kulkeva rautatie, jonka Lohjan kaupunki uudistaa pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden väyläksi. Vesiliikenteelle varataan kaksi satamaa, Hiidensalmen alueen pohjois- ja länsipäissä. Veneilyn osalta kehitetään yhteiskäyttömuotoja esimerkiksi alueen asukkaille luodun varaus- ja maksujärjestelmän avulla. Samaa jakamistalouden ajattelutapaa pystytään hyödyntämään alueelle yhteiskäyttöön hankittavien henkilöautojen ja esimerkiksi sähköpolkupyörien osalta. Kaikki tämä vahvistaa Lohjan työtä hiilineutraalisuuden eteen Suomen Ympäristökeskuksen HINKU-kuntana. Helppo saavutettavuus on tärkeää huomioida myös Hiidensalmen asuinalueen sisällä.

- Tavoitteena on kortteleiden liittyminen rakennettuun ympäristöön siten, että jokaisesta korttelista kulkee suora yhteys lähivirkistysalueille, lisää Puistosalo.

- Tästä on hyvä lähteä kesälomalle ja palata sitten näihin kuvioihin takaisin. Hiidensalmen alueen kehitystyötä tehdään jatkossa yhdessä rakennuttajien, Suomen Asuntomessujen, lähialueen asukkaiden ja potentiaalisten uusien asukkaiden kanssa, jotta oikeasti päästään tavoitteisiin kokonaisvaltaisesta hyvinvointirakentamisesta.

- Kiva ollut tässä olla mukana. Suurimman työn on kuitenkin tehnyt Pekka Puistosalo tiimeineen, suurimmat kiitokset sinne ja meidän yksimieliselle valtuustolle, kertoo myös paikalla ollut Lohjan kaupunginjohtaja Mika Sivula.

Liikkumisen niveltymistä osaksi jokapäiväistä arkea tulee tukemaan myös aivan asuntomessualueen yhteyteen rakennettava Tennarin liikuntapuisto täysmittaisine tekonurmineen, ulkokuntoilulaitteineen sekä tekojääratoineen.

- Lohjan asuntomessualue on ensimmäisiä Suomen Asuntomessujen uuden strategian mukaisia kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin asuinalueita, joissa rakentaminen, ihmiset ja luonto otetaan entistä paremmin huomioon kokonaisuutena. Kaikki tähtää tulevaan ja Hiidensalmen alue tulee liittämään Roution paremmin aivan ydinkeskustaan. Aiemmin asuntomessualueet ovat useimmiten olleet kauempana keskuksista, mutta nykyiseen Suomen Asuntomessujen ajatukseen Lohjan tarjoama suunnitelma Hiidensalmesta sopii oikein hyvin.

Projekti on siis nyt käynnistynyt ja vuonna 2021 Lohjalla pidetään asuntomessut. Matkan aikana nähdään mitä Lohjan kaupunki tulee tekemään mm. 250 000€ panostuksellaan erilaisiin rakentamisen ja asumisen kehityshankkeisiin, joka oli Suomen Asuntomessujen yksi kriteereistä. Lohja on ollut viime vuodet lievästi muuttotappiokunta ja tämä projekti on yksi osatekijä, jolla Lohja pyrkii takaisin muuttovoittoalueeksi.

alue_lohja: