Säästämisbarometri: Usko omaan talouteen vahvistunut selvästi

ästämisen tai sijoittamisen aloittaneista 68 prosenttia on tyytyväisiä päätökseensä, kertoo Säästöpankkiryhmän teettämä valtakunnallinen Säästämisbarometri 2017. Tutkimus osoittaa, että valtaosa kuluttajista uskoo oman taloutensa kehittyvän positiiviseen suuntaan tai pysyvän ennallaan. Tutkimus toteutettiin syykuussa 2017 internethaastatteluina. Haastatteluihin osallistui 1 599 18-69 -vuotiasta vastaajaa ympäri Suomen.

Kuluttajien uskossa oman talouden näkymiin on kuluneen kolmen vuoden aikana tapahtunut selvä muutos parempaan. Koko maan osalta 37 prosenttia tutkimukseen osallistuneista uskoo oman taloutensa paranevan vuoden sisällä. Positiivisimmin oman talouden kehittymiseen suhtautuvat miehet, alle 35-vuotiaat ja pääkaupunkiseudulla asuvat.

Oman talouden heikkenemiseen uskoo joka kuudes (17 %). Kolme vuotta aiemmin näin teki joka neljäs. Tutkimus vahvistaa ihmisten uskovan positiiviseen käänteeseen omassa taloudessaan. Tämä näkyy myös kiinnostuksena aloittaa tai lisätä säästämistä ja sijoittamista, toteaa pankinjohtaja Adrian Candolin Länsi-Uudenmaan Säästöpankista.

Pankinjohtaja Candolinin mukaan rahasto- ja vakuutussäästäjien määrä on kasvanut 9,8 prosenttia tämän vuoden aikana Länsi-Uudenmaan Säästöpankissa. Jatkuva rahastosäästäminen, jossa kuukausittain varoja sijoitetaan yhteen tai useampaan eri rahastoon kasvattaa suosiotaan.

 

Pahan päivän varalle, mutta myös eläkepäiviä ja lomamatkaa varten 

Suomalaiset ovat säästäjinä tunnetusti varsin varovaisia ja turvallisuushakuisia. Säästämismotiiveista tarve turvautua ”pahan päivän” varalle oli jälleen suosituin (56 %). Joka neljäs (26 %) säästää siksi, että haluaa varautua eläkepäiviä varten. Lomamatkaa varten säästäminen on myös suosittua (25 %). Lisäksi haave omasta asunnosta saa joka seitsemännen (15 %) säästämään.

Suosituimmat säästämistavat ovat edelleen säästötili (46 %), omistusasunto (32 %) ja rahastosijoitukset (26
%). Pörssiosakkeita omistaa 16 %:a vastaajista.

 

Tuottoa ja hajauttamishyötyjä

Rahastoihin varojaan sijoittaneet hakevat säästöilleen tuottoa, mutta arvostavat myös turvallisuutta ja rahasto-osuuksien helppoa rahaksi muuttamista, kertoo sijoituspäällikkö Ilkka Kauppinen Länsi-Uudenmaan Säästöpankista.

Kauppisen mukaan rahastosäästäjät kokevat osake-, yhdistelmä- ja korkorahastoihin säästämisen ja sijoittamisen vaivattomana sijoitusmuotona. Rahastojen kautta pystytään varat hajauttamaan laajalti eri kohteisiin, mikä tuo turvallisuutta.

- Hajauttamalla varat ajallisesti ja monipuolisesti eri sijoituskohteisiin pystyy säästäjä pienentämään sijoittamiseen liittyviä riskejä. Samalla pystytään osalle sijoitetuista varoista hakemaan hyvää tuottoa esimerkiksi osakemarkkinoilta. Yhdessä sijoitusasiantuntijan kanssa kannattaa kartoittaa omat lyhyen, keskipitkän ja pitkän ajan tavoitteet ja riskinsietokyky, joiden pohjalta laaditaan säästäjälle ja sijoittajalle henkilökohtainen sijoitussuunnitelma, toteaa Kauppinen.

alue_talous: