Raha ja talous

Mainos

Terapian avulla löydät omat vahvuutesi ja pääset jatkamaan elämässä eteenpäin

Uudenmaan työnohjaus tuottaa työnohjaus- ja terapiapalveluita oman työnsä kehittämiseen ja auttamaan ihmistä pääsemään vaikeiden hetkien yli

Lohjan Yrittäjätalon kolmannesta kerroksesta, siinä Lohjan Yrittäjät ry:n vieressä on Uudenmaan työnohjaus ja terapiapalvelut Oy:n toimisto-ja vastaanottotilat. Yritys toimii kahdeksan naisen voimin tuottaen erilaisia terapia palveluita nuorille, aikuisille sekä ikäihmisille.

Uudenmaan työnohjaus ja terapiapalvelut Oy on työnohjaukseen, erilaisiin terapiapalveluihin, erityisopetukseen ja esimiesvalmennukseen erikoistunut yritys. Kaikki toimijat ovat alan ammattilaisia ja heillä on pitkäaikainen kokemus ja osaaminen työnohjauksesta, terapiatyöstä, esimiesvalmennuksesta ja coaching - palveluista, erityisopetuksesta, päihdekuntoutuksesta ja työhyvinvointi- ja virkistyspäivien järjestämisestä. Yritys haluaa tuoda terapia- ja ohjauspalvelut lähelle ihmisiä ja helposti saataviksi.

- Emme ole pitäneet itsestämme liikaa meteliä näin alkuvaiheessa, koska olemme laittaneet omia sisäisiä prosessejamme kuntoon ja etsineet hyvän ja toimivan tiimin tuottamaan näitä palveluita, kertoo yksi yrittäjistä Anita Tuomola.

Anitalla itsellään on jo pitkä ura koulutuksia takanaan ja mm erityisopettajan paperit, mutta uusimpana koulutuksena hän on nyt keväällä valmistumassa ratkaisukeskeiseksi psykoterapeutiksi.

Ratkaisukeskeinen terapia?

Ratkaisukeskeisellä psykoterapialla tarkoitetaan luottamuksellista, tasavertaista yhteistyösuhdetta asiakkaan ja psykoterapeutin välillä, jossa etsitään elämän pulmatilanteisiin ratkaisuja. Asiakkaiden omilla toiveilla, ideoilla ja tavoitteilla on suuri merkitys terapiassa. Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti työskentelee asiakkaan arvomaailman mukaisesti. Asiaa kuvaa myös hyvin, että ratkaisukeskeiset terapeutit eivät tapaa potilaita, vaan asiakkaita. Toisin kuin useimmissa terapiamuodoissa ratkaisukeskeisesti suuntautuneet psykoterapeutit eivät pyri etsimään ongelmia ja syitä ongelmien taustalta, vaan tukevat asiakasta jatkamaan elämässä eteenpäin. Ongelmien ei nimittäin nähdä olevan toistensa kanssa tiiviissä ja itsestään selvässä syy-seuraussuhteessa. Olennaisempana nähdään myönteinen tulevaisuusvisio ja tavoitteiden asettaminen, kuin selitellä mennyttä loputtomiin. Ongelmia pyritään ratkomaan asiakkaiden kanssa yhteistyössä muun muassa etsimällä uusia ratkaisuja tuloksettomien ratkaisumallien tilalle.

- On asiakkaita, joiden kanssa ollaan päästy uusiin ajatuksiin ja kehitystasoille jo yhden tapaamiskerran jälkeen ja alun perin jo ennen koulutusta huomasin omassa työssäni, että esittämällä oikeita kysymyksiä, saadaan ihmisten ajatuksia liikkeelle oikeaan ja positiiviseen suuntaan, kertoo Anita.

Ratkaisukeskeisen psykoterapian vahvuuksiin luetaan se, että se soveltuu monenlaisiin tilanteisiin, erilaisille asiakasryhmille tai sitä voidaan toteuttaa erimuotoisesti. Ajallisesti se voi olla lyhyttä tai pidempikestoista. Pääsääntöisesti terapiat kestävät 1-10 kertaan. Kyseisellä viitekehyksellä voidaan työskennellä yksilöiden, parien, perheiden, ryhmien, työyhteisöjen tai jopa kokonaisten organisaatioiden kanssa. Ratkaisukeskeisyys soveltuu psykiatriaan, psykologiaan, sairaanhoitoon, sosiaalityöhön, lastensuojeluun, sielunhoitoon, kouluihin, neuvoloihin ja työpaikoille.

Terapia voi lisätä elämäsi hyvinvointia ja voit taas nauttia elämästäsi

Jokaisen ihmisen jaksaminen on rajallista. Uudenmaan työnohjauksen terapeutit voivat tukea ihmisiä kun arki vie voimat, ahdistaa, masentaa tai ei vain jaksa olla jonkin tuntemuksen kanssa yksin.

- Meiltä asiakas voi saada yksilö-tai paripsykoterapiaa, hoitoa masennukseen, päihdeterapiaa ja tukea sekä elämänhallinnan ohjausta eri ikäisille. Palveluihin on mahdollista saada Kelalta tukea, mikäli häiriö uhkaa henkilön työ-tai opiskelukykyä.

Siinä missä terapia auttaa työttömiä niin se auttaa myös työnohjauksessa.

Työnohjaus

Työstressi on nykyajan sairaus, jota voidaan vähentää lisäämällä työhyvinvointia ja työssä jaksamista. Työohjauspalvelut auttavat asiakasta kirkastamaan tämän omia perustehtäviä ja luomaan mahdollisuuden ammattimaiseen kasvuun ja työssä kehittymiselle. Yritys tuottaa myös erikoiskursseja kuten ”Vika ei ole sinussa – eroon koulukiusaamisen tuottamasta ahdistuksesta ja mielipahasta”.

Tiimissä laaja osaaminen

- Meillä on myös ravintovalmentaja ja hypnoosiin perehtynyt terapeutti ja yksi palvelumuodoistamme on ratkaisukeskeinen painonhallinta. Siinä pyritään muuttamaan virheellisiä ajatustappoja ja elintapoja pysyvästi, kertoo Anita.

Anitan (KM, Yhteisöpedagogi, erityisopettaja) lisäksi tiimiin kuuluvat mm. Anni Erolahti (psykiatriaan suuntautunut sairaanhoitaja, työnohjaaja, esimiesopinnot), Paula Hietanen (Erityistason perhe- ja pariterapiakoulutus, Psykoterapeutti), Marja Koski (sairaanhoitaja, psykiatrinen hoito,  NLP Practising, Johtamisen erikoisammatti tutkinto JEAT, * Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus,  lukuisia ammatillisia koulutuksia: hoitotyö, esimiestyö) sekä Nina Marttinen (psykiatrinen sairaanhoitaja, päihdesairaanhoitaja, IPT lyhytterapeutti, psykoterapian koulutusohjelmassa), Mariia Kivelä, (luokanopettaja, ravintovalmentaja), Marja-Leena Merelä-Raninen, (erityisopettaja)

anita_tuomola_www.jpg

kuva: Anita Tuomola auttaa seitsemän muun naisen voimin erilaisia terapia palveluita niin nuorille kuin ikäihmisillekin.

alue_talous: 

Ihmetystä riittää Outokummun suurannista

Outokummun ylimääräinen yhtiökokous myönsi tänään (14.2.2014) hallitukselle valtuutuksen laskea liikkeelle peräti 65 miljardia uutta osaketta. Määrä on noin 32-kertainen nykyiseen osakemäärään verrattuna kuten myös totesimme kolumnissamme "Osaketulva uhkaa Outokumpua" (23.1.2014). Yhtiön johto antaa ymmärtää, että valtuutus on valtavasti ylimitoitettu, sillä siitä käytettäneen vain murto-osa. Vastaavasti osakkeen merkintähinta voi nousta, sillä tavoitteena on kerätä 650 miljoonaa euroa uutta riskipääomaa. Tarkat antiehdot ovat luvassa heti sen jälkeen, kun Terni- ja VDM-kaupat on saatu päätökseen. Tämä tapahtunee parin viikon sisällä.

alue_talous: 

Laiska ihminen - Homo Laiscimus

Tänä päivänä saa lukea sieltä sun täältä pienten ja osin suurienkin ns. kivijalkakauppojen ongelmista. Eli kauppojen, joilla on oma liiketila kaupunkien keskustoissa tai niiden lähettyvillä. Ei kuulemma kauppa käy.

Samaan aikaan rakennetaan ympäri maatamme uusia kauppakeskuksia, jotka keräävät yhteen parhaimmillaan/pahimmillaan yli 100 liikettä, ja näissä kauppakeskuksissa käy enemmän tai vähemmän ihmisiä. Kauppakeskuksista sitten löytyy sekä niitä menestyjiä että ei menestyjiä.

Tällä viikolla uutisoitiin että Kesko vähentään Anttiloiden määrää. Joitakin kuukausia sitten saimme lukea Tiimarin ajautuneen konkurssiin - tämä on sitä nykypäivää ja samanaikaisesti melkeinpä mediassa kuin mediassa saadaan lukea verkkokaupan kasvusta, miksi?

Syynä on kehittynyt yhteiskuntamme, joka on laiskistuttanut meidät. Me voimme puheissamme olla paljonkin pienten kauppojen ja lähikauppojen kannalla, mutta kuitenkin suurinosa ostaa sieltä mistä halvemmalla saa eli isommista marketeista ja verkosta - se vaan menee niin.

Millä keinoilla pienet liikkeet pärjäävät

Jos ajattelevasta ihmisestä on tullut entistä paksumpi ja vähemmän liikkuva Homo Laiscimus eli laiska ihminen, niin onko enää mitään tehtävissä? Mikäli nykyinen kehitys jatkuu, aiheuttaa se taloudessa suuren ongelman siinä, että rahaliikenne siirtyy entistä harvempaa kanavaan = ennen käytiin ostoksilla 10 liikkeessä, nyt 2 + verkkokauppa. Tämä taas johtaa siihen, että suurempi osa rahasta ei säilykään kierrossa vaan muuttuu omaisuudeksi. Eli seurauksena siitä, että suositaan suurempaa ja halvempaa saadaan aikaan todellisuudessa vaihtoehtojen väheneminen.

Mutta mikä avuksi? Miten voi tällaisen yleismaailmallisen kehityksen pysäyttää? Tarvitaanko siihen valtiovaltaa - ei voi, koska on kyse vapaasta (pääosin) markkinataloudesta, jolle ei voi laillisesti asettaa sellaisia esteitä - ei ainakaan Suomessa.

Maailman, Suomen ja Lohjan talous toimii mikäli raha on lähikierrossa mahdollisimman paljon, eli ostettaisiin mahdollisimman paljon oman alueen yrittäjiltä, jolloin nämä myös pystyisivät kenties ostamaan palveluita paikallisesti ja kehittämään omaa toimintaansa ja palkkaamaan uusia työntekijöitä. Kyseessä ei liene kateus miksei ostettaisi siltä naapuriyrittäjältä vaan jonkinlainen pelko että maksaa liikaa?

On löydettävä keino saada paikallisuus takaisin

Internet, vapaa tiedonkulku, sosiaalinen media- ovat kaikki periaatteessa hyviä asioita, mutta koko viimeisen parin vuosikymmenen kehitys on murentanut paikallisuuden. Hyvällä tarkoituksella ollaan saatu paljon hyvää aikaan, mutta onko nykysuuntaus hyvä?

Mietitään Lohjaa:

- kuinka monta YKSITYISTÄ liikettä on Lohjan keskustassa vrt kuinka monta siellä oli 90-luvulla?

Vastausta en tiedä, mutta voisin veikata että enemmän oli yksityisiä kuin ketjuja. Enkä sano, että ketjuliikkeissä olisi periaatteessa mitään pahaa, jos ne vain ovat tarpeeksi pieniä eivätkä omi markkinoita.

- ennen ostit kengät ja TV:n paikallisesta liikkeestä - nyt saat ne tilattua verkosta vaikka älypuhelimella sohvalla maaten suoraan omalle kotiovellesi, joten miksi vaivautua ylös ja ulos, jos kaiken voi saada tekemättä oikeastaan mitään. Ja mikä pahinta, kehittyneessä yhteiskunnassa on mahdollista vaan todellakin maata sohvalla tekemättä mitään ja tilailla tavaraa verkosta - sosiaaliturvamme on niin hyvällä tasolla, vielä. Tottakai, tämä ei ole mahdollista kaikille, mutta on henkilöitä, jotka ottavat kaiken mahdollisen tuen ja heistä tulee Homo Laiscimuksia. Tuleeko meistä kaikista sellaisia seuraavan 30 vuoden aikana ja olemmeko kohta kuin englantilaiset tai amerikkalaiset, että vaikka meillä olisi suuri työttömyys ei perustyöt kelpaa vaan niitä varten on tuotettava halpa työvoimaa ulkomailta.

-ko
 

alue_talous: 

Espanjassa paha työttömyys - miten käy palkkojen?

Paljon puhutaan siitä, kuinka hyvä pohja meillä Suomessa on ja kuinka paljon saa erilaisia apuja ja tukirahoja jo on työtön. Miltä siis tämä kuullostaa:

Espanjalainen vaatealan yritys Priviet Sportive SL menetti kymmenen vuotta sitten liiketoimintaansa kiinalaisille tuottajille, mutta nyt se napsii tilauksia niiltä.

– Rakennusbuumin aikana kylien naiset eivät olleet kiinnostuneita työstä, josta saattoi ansaita 700–800 euroa kuukaudessa, kertoo yhtiö pääjohtaja Daniel Alcazar Barranco uutistoimisto Bloombergille.

Espanjassa noin 27 prosenttia työvoimasta on ilman työtä, joten ihmiset ovat hänen mukaansa selkä seinää vasten.

– Perheet tarvitsevat palkat, jotka aiemmin näyttivät heistä naurettavilta.

Olisitko sinä valmis tekemään töitä 700-800€ kuukausipalkalla Suomessa?

alue_talous: 

Rahan liikkuminen takkuilee - yritykset kärsivä taloustilanteesta

Suomen Asiakastiedon rekisterissä olevien yritysten lukumäärä on kasvanut yli 55 000:een eli suurimmilleen rekisterin historiassa. Näistä yrityksistä kahdella kolmasosalla tuorein merkintä on viime vuodelta, Asiakastieto kertoo tiedotteessaan.

Viime vuonna yrityksille merkittiin yhteensä 200 000 maksuhäiriötä eli jokaiselle rekisteröidylle yritykselle keskimäärin kolme. Asiakastiedon mukaan jo yksikin maksuhäiriömerkintä on yleensä merkki erittäin suurista taloudellisista vaikeuksista.

– Yritysten vakavat talousvaikeudet jatkuivat, sillä konkurssiin asetettiin viime vuonna noin 2 200 yritystä eli lähes seitsemän prosenttia edellisvuotista enemmän, Suomen Asiakastiedon varatoimitusjohtaja Heikki Koivula sanoo tiedotteessa.

alue_talous: 

George ja Euro

Miljardööri George Soros ruotii Euroopan tilannetta ankarin sanankääntein. Hänen mielestään eurokriisin hoito nostaa esiin haamuja ensimmäisen maailmansodan ajoilta.

Suorista lausunnoistaan tunnettu miljardöörisijoittaja ja filantrooppi George Soros laukoo taas kovia.  Eurooppa on sijoittajan mielestä matkalla kohti tilannetta, joka rinnastuu Japanin kokemaan "menetettyyn vuosikymmeneen" eli olemattomaan talouskasvuun. Yksi maa voi kestää tällaisen tilanteen, mutta sekalaiselle joukolle maita se on paljon vaikeampaa, Soros kirjoittaa kolumnissaan.

Soros harmittelee sitä, että eurokriisin myötä Eurooppa on nyt jaettu velkojiin ja velallisiin.

– Euro saattaa tuhota koko Euroopan unionin.

Kolumni alkuperäisessä muodossaan ja kokonaisena tästä linkistä.

 

 

Ajatuksia taloudesta

Päivittäisten raha-asioiden hoito saattaa olla yllättävän hankala asia. Vielä suurempi haaste on oman talouden pitkäjänteinen suunnittelu. On mietittävä, mihin rahat riittävät tai miten toimia, jos raha-asioihin ei saa otetta ja velkaantuminen uhkaa.

Säästät rahaa, kun maksat laskut ajoissa. Lainaamisen lait kannattaa opetella ja kalliit pikavipit unohtaa. Monien pankkien nettisivuilta löytyy laskureita säästämiseen ja taloudenhallintaan.

Martat neuvovat talouden suunnittelussa.(Marttaliitto)

Kuluttajavirasto - Konsumentverket Vinkkejä oman talouden suunnitteluun ja hoitoon. (Kuluttajavirasto)

Valtti - tietosuora nuorten talouteen on sivusto oman elämänsä finanssipomoille. Käytännönläheistä tietoa talouden suunnittelun ja hoitamisen tueksi. (Suomen Kuluttajaliitto)

Hupsis - Nuoren vakuuttajan nettitietopaketti Miten toimia, kun vaikka kännykkä varastetaan (pdf) (Vakuutus- ja rahoitusneuvonta)

Galaktori-verkkopeli on scifi-henkinen peli verkko- ja mobiilikaupan riskeistä. Hyvillä kulutusvalinnoilla kerätään energiaa Seitsemän Viisauden kirjan avaamiseksi. (Kuluttajavirasto)

Tietoa raha-asioista tarjoaa Keski-Pohjanmaan nuorten tieto- ja neuvontapalvelu

Fiksun shoppailijan talousaapinen (Suomen Kuluttajaliitto)

Lähde: www.allison.fi/raha+ja+talous/rahat+riittamaan/

alue_talous: 

Taloudenhallinnasta

eurokolikoita.jpgTaloudenhallinnasta on jo TV-ohjelmiakin, joissa julkisuudesta tutut henkilöt auttavat tavallisia "Matti Meikäläisiä" hallitsemaan talouttaan tai saamaan taloutensa uudelleen tasapainoon, miksi tähän on tultu?

Onko markkinoilla liikaa vaihtoehtoja, menemmekö liikaa soitellen sotaan kun on kyseessä rahojen sijoittaminen, ymmärrämmekö oikeasti mitä pitkäaikaisen sijoittaminen tarkoittaa?

Näitä asioita ja paljon muuta on tarkoitus käsitellä eri kirjoittajien avustuksella tässä osiossa.

 

Sivut

 
Tilaa syöte Raha ja talous