Raha ja talous

Mainos

Yhteistyössä asiat esille

Länsi-Uudenmaan Säästöpankki järjesti mielenkiintoisen verotusaamun yrittäjille

yrittäjäaamuwww.jpg

Aamussa esiintyivät niin KPMG:n, Veritaksen sekä Siemensin asiantuntijat tukenaan pankin sekä Lohjan Yrittäjien edustajat.

Naistenpäivän aamu oli saanut yrittäjät liikkeelle hyvällä joukolla kuuntelemaan verotusasiaa Länsi-Uudenmaan Säästöpankin, Lohjan Yrittäjien, KPMG:n, Veritaksen sekä Siemen rahoituksen järjestämälle aamubrunssille.
Vaikka aamu oli tuonut Lohjalle uuden lumipeitteen, kello 7.30 alkanut parin tunnin asiapitoinen verotusaamu sai salillisen lohjalaisia yrittäjiä saapumaan paikalle.
- Tällaiset tilaisuudet ovat oiva paikka niin yrittäjille tavata muita yrittäjiä, kuin myös saada ajankohtaista tietoa yrittäjille tärkeistä asioista, kertoi pankinjohtaja Jukka Nurmisto Länsi-Uudenmaan Säästöpankin yrityspankista.
Vaikka kilpailutilanne on Suomessa pankkisektorilla haastava, on LuSP saanut yli 1700 uutta asiakasta viime vuoden aikana ja pankin uudistukset aukioloaikojen lisäämiseksi ovat edenneet hyvällä mallilla. Pankilla on noin 70 työntekijää ja sillä henkilökunnalla ylläpidetään laajaa 10 konttorin verkostoa alueellamme.
Lohjan Yrittäjät ry:n terveiset oli aamussa kertomassa uusi puheenjohtaja Päivi Kuitunen, jonka sanoma oli yksinkertaisesti, että yhdessä olemme enemmän.
- Suomen Yrittäjät pystyvät ajamaan sitä paremmin yrittäjien etuja valtakunnallisesti, mitä enemmän liitolla on yrittäjäjäseniä.
Samoin tilanne on luonnollisesti myös paikallisesti Lohjalla. Tällä hetkellä Suomen Yrittäjät ovat mm. kritisoineet alustavaa suunnitelmaa nostaa osinkojen verotus 40% tasolle nykyisestä
KPMG:n toimii Lohjalla Yrittäjätalossa mutta aamuun oli saapunut verotusasiantuntijoita Helsingistä ja ovat katsauksensa ja vinkkinsä yrittäjille kävivät esittämässä Anu Rosengren, Joonas Paavilainen, Timo Partanen sekä Mauri Eskelinen.
- Veroasioiden tärkein anti lienee siinä, että jos jokin asia verotuksessa tuntuu vaikealta, kannattaa kysyä neuvoja, eikä yrittää vain yksin.
KPMG:n lisäksi esillä oli Veritaksen Nina Hallaskari, joka nosti esille eläkeikäkysymyksen ja sen mahdollisuuden, että vuonna 2025 saattaa taas eläkeikä  nousta, nythän se on 65 vuotta.
Epämieluisen viimeisen puheenvuoron sai pitää Siemens Financial Services, eli rahoituspalveluiden asiantuntija Tommi Harjapää, jonka tärkein sanoma oli, että oli yrittäjä ostamassa uutta tietokonetta tai useamman sadan tuhannen linja-autoa, Siemen rahoitus voi auttaa ja vastaus tulee nopeasti.
- Helpoin tapa on ottaa yhteys Länsi-Uudenmaan Säästöpankin yrityspuolella ja lainapäätös tulee jo tunneissa, kertoi Harjapää.
Keskiviikko oli hyvä esimerkki lohjalaisten yrittäjien mahdollisuudesta tutustua toisiinsa vapaamuotoisessa tilaisuudessa kuunnellen samalla ajankohtaisia yrittäjiä kiinnostavia asioita.

alue_talous: 

Länsi-Uudenmaan Säästöpankin vuosi 2016

Pop up -konttoreita ja voimistuvaa uusasiakasvirtaa.

-Kuluneen vuoden talousasioihin sisältyi niin yllätyksiä kuin epäjohdonmukaisuuksiakin. Britit yllättivät brexit-päätöksellään ja amerikkalaiset presidentinvaaleillaan. Etukäteisarvailuista poiketen seurauksena molemmista oli pörssikurssien nousua. Talouskehityksessä alkoi näkyä pieniä valonpilkahduksia, mutta silti samaan aikaan uutisoitiin irtisanomisista ja euribor-korot jatkoivat lähes loputtomalta tuntuvaa laskuaan. Ei ollut tulevaisuuden ennustamisen näkökulmasta kulunut vuosikaan mikään erityisen helppo, toteaa Länsi-Uudenmaan Säästöpankin toimitusjohtaja Jukka Suominen.

Pyrimme vastaamaan ympäristön haasteisiin aktiivisuudella ja ahkeruudella, mikä sitten tuottikin tulosta, summaa Suominen.

Pankilla oli tammikuussa pop up -konttori Siuntiossa, helmikuussa Inkoossa ja marraskuussa Vihdin kirkonkylässä. Pop up -konttoreilla vietiin eteenpäin pankin tavoitetta helposta saavutettavuudesta sekä osoitetaan arvostusta paikallista väestöä kohtaan. Uudentyyppisen toiminnan tuloksena saatiin paitsi oppia ja kokemuksia niin myös näkyvyyttä ja uusia asiakkaita.

Viime vuoden ehdottomasti positiivisin asia oli uusien asiakkaiden määrä. 1692 uutta asiakasta merkitsi yli 20 prosentin lisäystä edellisen vuoden lukuun.

 

Talletusten määrä kasvoi matalasta korkotasosta huolimatta

Alati laskeneet markkinakorkotasot ovat painaneet talletuskorkoja edelleen alaspäin, mutta silti talletukset kasvoivat 6,3 prosenttia ja talletuskanta oli vuoden lopussa 505 miljoonaa euroa.Länsi-Uudenmaan Säästöpankki ei ole ottanut käyttöön negatiivisia asiakastalletuskorkoja, vaikka itse joutuukin maksamaan maksuliiketilistään Suomen Pankin -0,4 prosentin korkoa. Kokonaisluotonanto kasvoi yhden prosentin ja päätyi 577 miljoonaan euroon, josta välitettyjä kiinnityspankkiluottoja oli 113 miljoonaa euroa.

 

Liikevoitossa pieni parannus

Liikevoitoksi muodostui 5,1 miljoonaa euroa, missä oli nousua edellisvuodesta 144 tuhatta euroa. Pankin vakavaraisuuskin koheni ja oli tilinpäätöshetkellä 20,79 prosenttia.

 

Näkymiä vuodelle 2017

Saavutettavuuteen tehtiin suuri panostus, kun aukioloajat ja palveluajat erottiin toisistaan. Nyt osittain ajanvaraukseen pohjautuvat palveluajat ovat noin kolmasosan laajemmat kuin aiemmat aukioloajat. Asiakas voi aiemmasta poiketen sopia tapaamisaikoja pankkiin myös aamuihin ja iltoihinkin, mikä toivottavasti helpottaa etenkin kauempana töissä käyvien pankkiasiointia.

Pankin erilaiset asiantuntijat, kuten lakimiehet ja sijoitusasiantuntijat, tulevat uudessa toimintamallissa entistä juohevammin asiakkaan luo, joko lähikonttoriin tai vaikka työpaikalle taikka kotiin. Tällä kaikella uskotaan uusasiakasvirran jatkuvan vahvana myös kuluvana vuonna.

Madaltunut markkinakorkotaso negatiivisine euribor-korkoineen kurittaa pankin korkokatetta. Vuoden 2017 liikevoitto on budjetoitu sen takia jonkin verran viime vuotta matalammalle tasolle. Kokonaisantolainauksen uskotaan olevan kasvussa vilkastuneen asuntokaupan ansiosta ja tuoton tavoittelu nykyisessä korkotilanteessa tullee pitämään sijoitusrahastot suosiossa. Varainhoitopalveluille löytyy jatkossakin kysyntää asiakkailta, jotka eivät halua tehdä sijoituspäätöksiä itse, vaan ulkoistavat varainhoidon ammattilaisten käsiin. 

alue_talous: 

Vihti teki parhaan tuloksen yhdeksään vuoteen

Tilinpäätösennuste 2016 huomattavasti ennakoitua parempi Vihdissä. Vihdin kunnan tilikauden 2016 ylijäämä on noin 5,7 miljoonaa euroa.  Ennusteen mukainen tulos on paras tilikauden tulos yhdeksään vuoteen Vihdissä.  Tilikauden tulokseen vaikuttivat monet kertaluonteiset erät, kuten erikoissairaanhoidon vuoden 2015 palautus 1,07 miljoonaa, vuoden 2015 verotilitysten oikaisut ja kilpailukykyratkaisuun liittyvä lomarahojen leikkaus, joka näkyy jo vuoden 2016 tilinpäätöksessä noin 0,5 miljoonan miinusmerkkisenä eränä. 

-Tulos on selvästi positiivinen, vaikka siitä poistaa nuo kertaluonteiset erät. Tulokseen ovat vaikuttaneet ulkoisten tekijöiden lisäksi Vihdin kunnan omat toimenpiteet toiminnan kehittämisessä ja henkilöstöratkaisuissa. Hyvästä tuloksesta huolimatta kunnan velkamäärä kasvoi noin kaksi miljoonaa euroa, vaikka nettoinvestoinnit jäivät 13,7 miljoonaan euroon.  Huomattavasti ennakoitua paremmasta tuloksesta huolimatta Vihdin kunnan talous ei ole vielä tasapainossa. Suunta on kuitenkin hyvä. Toimintaa ja toimintatapoja kehittämällä ja samalla tiukalla taloudenpidolla Vihdillä on hyvät mahdollisuudet rakentaa tulevaisuutta, kommentoi vs. kunnanjohtaja Hannu Nummela.

-Vihti tarvitsee jatkossakin selvästi ylijäämäisiä tilinpäätöksiä, jotta pystymme rahoittamaan investointimme velkaantumatta aivan liikaa. Velkamäärä kasvaa lähivuosina kaikesta huolimatta. Lisäksi tulevat suuret uudistukset tuovat epävarmuustekijöitä, näihin parasta varautumista on edes kohtuullisessa kunnossa oleva talous. Vuosien mittaan tekemämme raskaatkin säästötoimet eivät siis ole menneet hukkaan. Niillä on saavutettu tällä hetkellä näkyvissä oleva parempi taloudellinen tilanne, joka tulee pystyä säilyttämään tulevinakin vuosina, Nummela jatkaa.

Vihdin kunnan toimintatuotot ovat yhteensä noin 16,4 miljoonaa euroa. Vuoteen 2015 verrattuna tulot pienenivät 6,7 %. Toimintakuluja oli yhteensä 152, 5 miljoonaa euroa ja vuoteen 2015 verrattuna ne pienenivät 0,9 %. Kokonaisuudessaan kunnan toimintakate vahvistui noin 0,2 prosenttia. Toimintakate oli merkittävästi muutetussa talousarviossa arvioitua parempi. Tilinpäätöksen ennakkotietojen perusteella vuoden 2017 talousarvio otetaan uuteen tarkasteluun.

Vuonna 2016 verotilitykset kasvoivat noin 4,4 miljoonaa euroa vuodesta 2015 ja ylittivät muutetun talousarvion kahdella miljoonalla euroa. Vuoden 2015 verotilitykset olivat liian pieniä valmistuneeseen verotukseen nähden ja vuodelta 2015 maksetut oikaisutilitykset kasvattivat vuoden 2016 verotuloa. Vuodelta 2016 tällaisia oikaisuja ei ole odotettavissa vuodelle 2017 kirjattavaan verotuloon. Valtionosuudet kasvoivat edellisvuoteen nähden 2,6 miljoonaa euroa ja talousarvioon nähden noin miljoona euroa.

Markkinoiden poikkeuksellinen tilanne näkyi vuonna 2016 myös siten, että Vihdin kunnan korko- ja rahoituskustannukset laskivat noin 350 tuhatta euroa edellisvuodesta.

Vihdin kunnan investointituotot olivat vuonna 2016 yhteensä 2,4 miljoonaa euroa ja kulut 13,7 miljoonaa euroa.  Näiden lisäksi Vihdin Veden investoinnit olivat 2,4 miljoonaa euroa. Vahva tilikauden tulos vaikutti myös kunnan lainaottoon, lainakanta kasvoi odotettua vähemmän. Vihdin lainakanta oli 31.12.2016 yhteensä 83,6 miljoonaa euroa ja kasvua oli noin kaksi miljoonaa euroa vuoden 2015 tilinpäätöksestä. Asukaskohtainen lainakanta Vihdissä oli 2 888 euroa/asukas.

alue_talous: 

OP Länsi-Uusimaalla jälleen erinomainen vuosi

Vuosi 2016 oli OP Länsi-Uusimaalle oikein hyvä. Pankkitoiminnan kasvu oli huomattavasti toimialaa nopeampaa ja pankki sai uusia asiakkaita 2 900. Heistä uusia omistaja-asiakkaita on 1950.

-Asiakkaidemme ja erityisesti omistajiemme määrän kasvu kertoo, että olemme onnistuneet tarjoamaan heille hyviä palveluita ja etuja, sanoo OP Länsi-Uusimaan toimitusjohtaja Jarmo Viitanen.

-Asuntokauppojen määrät tai toiminta-alueemme väkiluku ei ole kasvanut, vaan asiakkaat ovat vaihtaneet palveluntarjoajaa, toteaa pankinjohtaja Markus Sillanaukee.

Pankin toimintaa on kuitenkin kehitettävä jatkuvasti.

-Mietimme sekä liiketoimintaa että asiakkaiden palvelua joka päivä. Kilpailun maailma on muuttunut, sillä nykyään monet kilpailijat toimivat verkossa, Viitanen kertoo.

Palvelujen onnistumisesta kerätään asiakaspalautetta. Siitä selviää, että niiden asiakkaiden määrä, jotka ovat valmiita suosittelemaan pankkia muillekin, kasvoi viime vuonna hienosti.

Vuosi oli hyvä omistaja-asiakkaiden kannalta, sillä heille kertyi asioinnista yli 10% enemmän OP-bonuksia vuoteen 2015 verrattuna. Yhteensä OP-bonuksia jaettiin 3,4 milj. euroa, mikä tarkoittaa noin 160 euroa vuodessa pankin jokaista OP-bonusasiakasta kohden. Liikevoitosta kertyi omistaja-asiakkaille bonusten lisäksi tuotto- ja lisäosuuspääoman korkoina 1,1 milj. euroa.

op miehet.jpg

Pankinjohtaja Samu Rouhe (vas), OP Länsi-Uusimaan toimitusjohtaja Jarmo Viitanen ja pankinjohtaja Markus Sillanaukee ovat tyytyväisiä viime vuoden tulokseen. Tulevaisuuskin näyttää hyvältä.

 

Pankkitoiminta kasvoi toimialaa nopeammin

Pankkiliiketoiminta, sisältäen rahoitustoiminnan, talletukset ja sijoitukset, kasvoi vuoden aikana 7%. Kasvu oli voimakasta sekä rahoituksessa että asiakasvaroissa.

-Asuntoluottojen kasvu oli merkittävästi toimialaa nopeampaa. Henkilöasiakkaiden asuntoluottokanta kasvoi vuoden aikana yli 7 prosenttia noin 650 milj. euroon, kertoo Sillanaukee.

Suomen talouskehitys ja kuluttajien luottamus kohentuivat loppuvuoden aikana. Rakentaminen kasvoi vahvasti, ja kulutuskin hyvää vauhtia. Viennin kehitys sen sijaan oli edelleen vaisua. OP Länsi-Uusimaan yritysluottokanta kasvoi vuoden aikana yli 7%, vaikka perusinvestoinnit olivat edelleen vähäisiä.

-Yritykset eivät ole uskaltaneet viime vuosina investoida, mutta yritysten luottojen kysynnän oletetaan vilkastuvan kuluvana vuonna Suomen talouden alkaessa pikkuhiljaa elpyä, kommentoi pankinjohtaja Samu Rouhe.

-Uusia yritys- ja yhteisöluottoja nostettiin merkittävästi edellisvuotta enemmän ja kasvusta suurin osa tuli asuntoyhteisöluotoista, toteaa Rouhe.

-Yritysten rahoitusvaihtoehdot ovat monimuotoistuneet merkittävästi. OP Länsi-Uusimaa on ollut mukana välittämässä Euroopan Investointipankin riskinjakotakauksia, jotka ovat helpottaneet muutamassa tapauksessa merkittävästi rahoituksen järjestymistä Länsi-Uudellamaalla, jatkaa Rouhe.

Asuntomarkkinat piristyivät vuoden aikana. Länsi-Uudenmaan OP-Kiinteistökeskus Oy:n toimialueella tehdyt välittäjäkaupat lisääntyivät vertailukaudesta 0,5 prosenttia 1 846 asuntokauppaan. Uudiskohteiden kasvanut kysyntä näkyi Vihdissä, Kirkkonummella ja Lohjalla.

Myös pankin vakavaraisuus vahvistui.

-Merkittävä osa pankin tuloksesta palautuu suoraan asiakkaille bonuksina sekä tuotto- ja lisäosuuspääoman korkoina. Kasvava osa tuloksesta käytetään uusien palveluiden kehittämiseen, mikä tulevaisuudessa parantaa palvelukykyämme ja asiakaskokemusta, kertoo Viitanen.

Myös talletusten kasvu vilkastui merkittävästi edellisvuodesta.

Myös kuluva vuosi näyttää hyvältä.

-Meillä on usko siihen, että viime vuoden hyvä kehitys jatkuu ja investoinnitkin lähtevät pikkuhiljaa liikkeelle. Tavoittelemme 7-8% kasvua vuosittain, jotta vakavaraisuus pysyy hyvänä, Viitanen kertoo.

-Vakavaraisuuden kautta voimme olla mukana isoissakin hankkeissa, lisää Rouhe.

 

Uusia palveluja otettiin käyttöön

OP Ryhmä suuntaa toimintaansa asteittain puhtaasta finanssitoimijasta digitaalisen ajan monialaiseksi palveluyritykseksi. Toimenpiteitä tavoitteen edistämiseksi on jo tehty terveyden- ja hyvinvoinnin sekä liikkumisen palveluissa.

-Kesäkuussa 2016 Pohjola Terveys Oy (aiemmin Omasairaala Oy) kertoi laajentavansa toimintaansa terveys- ja hyvinvointialalla perustamalla Pohjola Lääkäriasemia eri puolelle Suomea. Pohjola Sairaalat toimivat tällä hetkellä Helsingissä ja Tampereella ja vuosina 2017-2018 sairaalat tullaan perustamaan Ouluun, Turkuun sekä Kuopioon. Ensimmäiset Lääkäriasemat avataan jo kuluvana vuonna, kertoo Viitanen.

-OP Kulku on ensiaskel liikkumisen palveluissa. OP Kulku madaltaa kynnystä sähköautoiluun ja palvelu tarjoaa pääkaupunkiseudun kuluttajille ja pienyrityksille mahdollisuuden sähköautoiluun kuukausihinnalla, lisää Viitanen.

Asiakir jojen sähköinen allekirjoittaminen laajeni joulukuussa 2016 myös laina-asiakirjoihin. Käytössä on myös kassapalveluiden sähköinen nimikirjoitus, jossa asiakas allekirjoittaa nostojen, talletusten ja tilisiirtojen kassatositteet käyttäen paperin sijaan sähköistä nimikirjoitusalustaa.

-Viime vuonna panostimme erityisesti verkkoneuvottelujen lisäämiseen, mikä yhdessä sähköisen allekirjoituksen kanssa säästää asiakkaan aikaa, kun esimerkiksi asuntolainan voi hoitaa lainan hakemisesta sopimuksen allekirjoittamiseen vaikka omalta kotisohvalta, iloitsee Viitanen.

Yrityksille tuotiin vuoden aikana uutena palveluna Pivo Kassa, joka on pienen yrityksen selkeä ja helppokäyttöinen kassapalvelu. Palvelu pitää sisällään tärkeimmät maksuliikenteeseen ja myyntiin liittyvät ominaisuudet yhdellä sopimuksella ja yhdellä kuukausimaksulla.

Pivo mobiililompakkoon tuotiin uutena ominaisuutena lähimaksaminen. Lisäksi tammikuussa 2017 julkaistiin Pivon kaverille maksamisen ominaisuus, jonka avulla on helppo esimerkiksi jakaa ravintolalasku kaverien kesken, vaikka kaverit eivät olisikaan OPn asiakkaita. Pivosta julkaistiin joulukuussa myös oma versio, Pivo Junior, 10-17-vuotiaille nuorille. Sen avulla nuorten on helppo opetella seuraamaan ja ymmärtämään kulutustaan.

 

Töitä nuorille ja tukea perheille

Toukokuussa OP Ryhmä julkaisi uuden Suomi nousuun -hankkeen, #Perheenlisä -teko, jonka avulla OP haluaa helpottaa lapsiperheiden elämää lapsen ensimmäisen vuoden aikana. Perheillä on mahdollisuus saada lapsen terveysvakuutus vuodeksi maksutta, 12 kk lyhennysvapaa asuntolainaan sekä maksuton henkivakuutus lapsen vanhemmille vuodeksi.

Kesällä 2016 OP Länsi-Uusimaa yhdessä Lohjan Naisten lastenavustussäätiön kanssa lahjoitti 155 kesätyöpaikkaa toimialueensa 15-17-vuotiaille nuorille. Yhteensä 52 yhdistystä ilmoittautui mukaan tarjoamaan työpaikkoja, joihin tuli yhteensä 641 hakemusta nuorilta. OP palkkasi lisäksi kymmenen nuorta digineuvojaa kahdeksi viikoksi konttoreihinsa opastamaan asiakkaitaan mobiilipalveluiden käytössä.   

alue_talous: 

SSO:n vuosi 2016

Verkoston muutoksista huolimatta liikevaihto pysyi lähes edellisen vuoden tasolla, hinnanalennukset vetivät asiakasmäärät marketeissa nousuun ja omistajat saivat bonusta edellisen vuoden verran (13,6 milj.euroa).

SSO:n vuoden 2016 toimintaa haastoi Suomen yleisesti heikko taloustilanne, joka näkyi merkittävien rakennemuutosten myötä erityisen vahvasti SSO:n toiminta-alueella. SSO:n vuosi 2016 elettiin toimintaa tehostamalla ja tehtiin tulevaisuuden kannalta perustavaa laatua olevia muutoksia verkostoon. Oman toiminnan tehostaminen piti tuloksen lähes edellisen vuoden tasossa. Tulokseen vaikutti selvästi lisääntyneet asiakasmäärät marketeissamme, mikä kompensoi osaltaan katteen pienentymistä.

-Olemme tyytyväisiä tulokseen tässä haastavassa markkinatilanteessa. Oman toiminnan tehostamistoimet ja laajentuneiden aukioloaikojen myötä lisääntyneet asiakasmäärät pitivät tuloksen lähes edellisen vuoden tasossa, kertoo SSO:n toimitusjohtaja Esko Jääskeläinen.

-Osuustoiminnallisena yrityksenä emme maksimoi voittoa vaan asiakkaan hyötyä. Edellisen vuoden tapaan omistajamme ovat saaneet viime vuonna Bonusta 13,6 miljoonaa euroa. Olemme työllistäneet sekä tehneet vastuullista yhteistyötä alueellamme. Kannamme vastuuta myös siitä, että kauppapalvelut säilyvät myös pienillä paikkakunnilla, jatkaa Jääskeläinen.

69 056 omistajan kauppa

SSO:n omistajien lukumäärän kasvu jatkui. Vuoden 2016 lopussa Suur-Seudun Osuuskauppa SSO:ssa oli 69 056 omistajaa. Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna omistajien määrä kasvoi 2 544 taloudella. Toimialueen kotitalouksista SSO:n omistajia oli vuodenvaihteessa 69,9 prosenttia (ed.v. 69,6 %). Bonuksen, maksutapaedun ja osuusmaksun koron yhteenlaskettu hyöty asiakasomistajataloudelle vuonna 2016 oli keskimäärin 210 euroa.

-Palkitsemme omistajia edelleen erityisen hyvin: SSO:n omistajat saivat osuuskauppavertailussa neljänneksi eniten Bonuksia. Omistajien määrän jatkuva kasvu osoittaa, että alueemme ihmiset kokevat saavansa SSO:sta aitoa hyötyä, kommentoi Jääskeläinen.

-Paikallisuus on meille kunnia-asia. Osuuskauppa on kotimainen yritys ja osuustoiminnan tuotot sekä verot jäävät osuuskaupan omalle toiminta-alueelle. Kannamme huolta joka kolkan hyvästä ruokatarjonnasta, emmekä keskity toimimaan vain tiheimmin asutuilla seuduilla. Lisäksi haluamme entisestään lisätä paikallisten tuotteiden osuutta kaupoissamme, korostaa Jääskeläinen.

Omistajat valitsivat keskuudestaan SSO:lle keväällä 50-jäsenisen edustajiston.

SSO työllisti vuodenvaihteessa 1129 palvelualan ammattilaista

-SSO:n rooli työllistäjänä läntisellä Uudellamaalla sekä Salon seutukunnalla on edelleen vahva. SSO työllistää 1129 palvelun ammattilaista ja kesällä henkilökunnan määrä kasvaa n. 200 kesätyöntekijällä. S-ryhmä tarjoaa työntekijöidemme ammatilliseen kehittymiseen hyvät mahdollisuudet: SSO:ssa voi työskennellä eri toimipisteissä, hakeutua työkiertoon ja edetä tehtävästä toiseen. Viime vuonna koko vuoden toiminut keskitetty rekrytointi tukee tätä toimintaa.

-Olen äärettömän ylpeä henkilökunnastamme, joka on ansiokkaasti sopeutunut muutoksen kourissa elävän kaupanalan välttämättömiin muutoksiin. Olemme joutuneet miettimään henkilöstötarpeitamme erittäin tarkasti koko vuoden ajan. Positiivista asiassa on toki ollut se, että vakituisella henkilökunnalla on ollut mahdollisuus tehdä lisätöitä. SSO työllistää välillisesti myös lukuisia henkilöitä rakennus-, siivous-, kiinteistönhuolto- sekä vartiointitehtävissä, listaa Jääskeläinen.

Investoinnit, toimipaikkaverkoston muutokset

-Viime vuonna investoinnit olivat maltillisia. Lohjalla avattiin kesäkuussa uusi Emotion-myymälä sekä S-marketin toiminta siirrettiin väistötilaan. SSO:n tytäryhtiö SSO Rauta-Maatalous Oy laajensi toimintaansa lisäämällä merkittävästi tuotevalikoimaa ja kasvattamalla samalla myyntialuettaan Länsi-Uudenmaan suuntaan. Lisäksi uutena SSO Rauta-Maatalouden toimipaikkana aloitti hevos- ja lemmikkieläintarvikekauppa Halikon Prisman kauppakäytävällä, kertoo Jääskeläinen.

SSO:n liikevaihto oli 452 miljoonaa euroa ( -1%). Operatiivinen tulos 9,8 miljoonaa euroa ( - 0,5 miljoonaa euroa)

-Vuosi 2016 oli markkinatilanteeseen nähden SSO:lle kohtalainen. Liikevaihto oli 452 miljoonaa euroa, joka oli 1 % edellistä vuotta vähemmän (- 3,3 miljoonaa euroa). SSO:n toimialoista liikevaihtoaan kasvattivat market- ja autokauppa. PP-auto Oy:ssä ja Lohjan Autokeskus Oy:ssä meillä on laaja ja osuva merkkiportfolio, joka osaltaan vaikutti siihen, että autokauppa pärjäsi vallitsevissa olosuhteissa todella hyvin, toteaa Jääskeläinen.

-Marketkaupassa alennetusta hintatasosta huolimatta liikevaihto kasvoi hieman. Liikevaihdon kehitykseen vaikuttivat laajennetut aukiolot, halvemmat hinnat sekä kesäasukkaat, jotka toivat SSO:n marketkauppoihin lisää asiakasvirtoja. Autokaupassa kauppa kävi erittäin hyvin. Muissa liiketoiminnoissa liikevaihdot jäivät alle edellisen vuoden tason. Liikennemyymälä- ja polttonestekaupassa liikevaihto aleni johtuen polttonesteiden maailmanmarkkinahintojen laskusta. Ravintoloiden liikevaihto laski Lohjan Amarillon sulkeutumisesta johtuen. Maatalouskaupassa liikevaihto aleni erityisesti viljan määrän ja hinnan laskusta johtuen. S-Rautojen liikevaihdossa oli nousua ja loppuvuodesta suljetun Terran liikevaihto jäi edellisestä vuodesta, kertoo Jääskeläinen.

SSO:n operatiivisessa tuloksessa päästiin 9,8 miljoonan euron tasoon, jossa heikennystä edelliseen vuoteen oli 0,5 miljoonaa euroa. SSO:n toimialoista market- ja tavaratalokauppa, liikennemyymäläkauppa sekä autokauppa tekivät positiivisen tuloksen. Matkailu- ja ravitsemiskaupan sekä Rauta- ja maatalouskaupan tulokset jäivät tappiollisiksi.

-Tänä vuonna jatkamme perustehtäväämme eli asiakkaiden hyödyn ja parhaan palvelun toteuttamista. Investoimme toimipaikkaverkoston uusimiseen: Halikon Prismaa myllätään keväällä uuden konseptin ja laajemman rauta- ja puutarhakaupan tarjonnan mukaiseksi. Halikon Prisman pihalle valmistuu maaliskuussa täysin uusi CarWash –autopesupaikka. Salon keskustassa olevan S-market Plazan liiketila uusitaan kokonaisuudessaan, rakentaminen aloitetaan maaliskuussa. Nummelan Prisman 6500 neliön laajennus käynnistyy keväällä ja hankkeen kokonaiskustannusarvio kalusteineen on noin 20 miljoonaa euroa. Lisäksi SSO jatkaa Lohjan keskustan kauppakeskushanketta, summaa Jääskeläinen.

alue_talous: 

Kehittäminen polttopisteenä

Kehittämiskohteena, henkilöstön osaamisen kautta, asiakaspalvelu

maaritSwww.jpg

Maarit Sinkko on Länsi-Uudenmaan Säästöpankin uusi kehittämispäällikkö.

Tämän vuoden alusta paikallisessa Länsi-Uudenmaan Säästöpankissa aloitti uusi kehittämispäällikkö Maarit Sinkko.
- Otan tehtävän innolla vastaan ja haasteellisena, koska olen pankkimme uusin kehittämispäällikkö muutaman vuoden tauon jälkeen, kertoo Maarit, joka on työskennellyt Lohjan konttorissa nyt kolmisen vuotta.
- Henkilöstö on pankille voimavara ja vahvuus, jota tulee kehittää ja motivoida eteenpäin. Pankkialalla neuvotaan ja autetaan ihmisiä heidän elämänsä tärkeimmissä tilanteissa, ja silloin tulee asiakkaamme voida luottaa meidän osaamiseemme ja ammattitaitoon, kertoo Maarit.
- Pankissa on aina kehitytty ja kehitetty, mutta tiedostimme esimiestemme kesken, että henkilöstömme kehittäminen ei ollut täysin koordinoitua.
- Teimme päätöksen organisoida kokonaisuuksien kautta ja nimetä vastuullinen, kuka ottaa vastuun henkilöstömme kokonaisvaltaisesta kehittämisestä niin ettei yksikään konttori tipahda rytmistä, kertoo pankinjohtaja Adrian Candolin.
- Maarit tulee olemaan se välittäjäaine, joka toimii jatkossa henkilöstön ja esimiesten välissä varmistaen pankin henkilöstön kehittämisen oikean suunnan ja kattavuuden.

Kehitys on jatkuvaa

Pankit kehittävät omaa henkilökuntaansa jatkuvasti, mutta varsinkin rekrytoitaessa uutta henkilökuntaa, on havaittu, että hakijoiden aikaisempi kehityspolku on hyvin vaihteleva ja osaamisalue sen johdosta kapea.
- Meillä on useampi konttori ja tällä toiminnallamme varmistamme, että jokaisen konttorin valmiudet hoitaa asiakkaita on yhtä korkea ja jokaisella työntekijällämme on oma henkilökohtainen kehitys-ja kurssitussuunnitelmansa, joka koostuu niin pankin sisäisestä koulutuksesta kuin myös ulkopuolisten kouluttajien kursseista ja kouluista, kertoo Maarit.

Kaikille lisää koulutusta

Länsi-Uudenmaan Säästöpankki on tehnyt päätöksen, että se tukee jokaisen työntekijän itsekehitystä ammatillisesti ja henkilöstöä mm. rohkaistaan ottamaan Finanssialan keskusliiton sijoituspalvelu- ja sijoitusneuvoja tutkinnot, riippumatta toimenkuvastaan. Sijoituspalvelututkinnot ovat osa finanssialan yhteistä itsesääntelyä, jonka avulla ylläpidetään ja kehitetään sijoituspalveluyritysten henkilökunnan osaamisen tasoa sekä´samalla sijoituspalvelualan arvostusta Suomessa.
- Tavoitteena on, että jokainen kuka meillä neuvoo asiakkaita sijoitusasioissa olisi käynyt vähintään sijoituspalvelututkinnon, kertoo Maarit esimerkkinä koulutuspolun tavoitteista.

Henkilökunnan oma kanava

Maarit kertoo, että henkilökunta on jo nyt alkuvaiheessa tullut hänen luokseen kertomaan omia toiveitaan ja ajatuksiaan omasta kehittämisestä.
- Se onkin hyvä, että henkilökunta uskaltaa tulla kertomaan omia toiveitaan, joita sitten huomioidaan kun rakennetaan jokaiselle sitä omaa kehityspolkua eteenpäin.
- Jokainen pankin henkilökuntaan kuuluva omaa omat resurssinsa ja osaamispohjansa, jolle voimme rakentaa lisää.
- Lisäkoulutuksen tulee olla myös koulutettavalle mielekästä ja motivoivaa, ja siksi jokainen henkilö käsitellään yksilönä ja suunnitelmat personoidaan jokaisen mahdollisuuksien mukaisesti

Paras asiakaskokemus

- Meillä on tavoitteena, että asiakas saa meiltä parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen, ja se mielessämme meidän tulee sekä kuunnella asiakkaitamme, että elää tässä hetkessä ja edetä kehityksen mukana.
- Meillä pankissa olemme ylpeitä omasta osaamistasostamme ja esimerkiksi esimiehemme, pankin johto mukaan lukien, ovat suorittaneet vähintään sijoituspalvelututkinnon, kertoo Candolin. Tämä on meidän tapamme osoittaa hyvää esimerkkiä henkilökunnallemme ja samalla osoittaa asiakkaillemme, että osaamistaso, jolla heidän varallisuutta hoidetaan, on parhaimmalla mahdollisella tasolla. Paras mahdollinen taso on asiakkaan ulottuvilla riippumatta siitä, tuleeko hän laina- vai sijoitusneuvotteluun.

 

 

alue_talous: 

Paikallispankki uskoi

Yrittäjäpariskunta hankki itselleen leipomon Vihdin kirkonkylältä

leipomowww.jpg

Elina Asikainen on jo pitkään halunnut oman leipomon ja nyt se oli mahdollista miehensä Mikko Asikaisen kanssa ja apuna oli Säästöpankin rahoituspäällikkö Iiro Laakkonen

Mikko Asikainen on yrittäjä, jolla on jo ennen Kirkonkylän leipomon hankintaa ollut yritystoimintaa, mutta leipomo tuli Mikon ja Elinan omistukseen hieman yllättäen.
- Onhan se Elinalla ollut jo pidemmän aikaa mielessä ja onhan hän tehnyt jo vuosia töitä kondiittorina Espoossa, mutta elämä yllättää, kertoo Mikko.
- Kaikki alkoi edetä viime kesänä kun hakiessani leipomosta tuotteita meille myyntiin, satuimme aloittamaan keskustelun leipomon mahdollisesta ostamisesta. Erikoisinta oli, että olin ehtinyt ajaa tämän leipomon ohi jo kuuden vuoden ajan näkemättä tätä mahdollisuutta ostaa yritystoiminta.
- Elina rakastui tähän paikkaa heti ensi-istumalta, kertoo Mikko.
Mikko ja Elina kävivät keskusteluja parinkin pankin kanssa pääsemättä etenemään, mutta sitten he menivät paikalliseen Säästöpankkiin.
- Säästöpankki oli ensimmäine pankki, jossa meitä oikeasti kuunneltiin ja haluttiin palvellla, kertoo pariskunta.

Yhteistyöllä tulokseen

- Eihän se yrityksen osto aivan yksinkertaista ollut mutta tiimityöllä eli me yhdessä pankin asiantuntijoiden (sekä rajoituksen että lakiasioiden) kanssa päästiin monien vaiheiden ja ajatusten kautta lopputulokseen ja syntyi uusi kotileipomo Milli-Enna.
- Leipomon lisäksi meillä on myyntipiste Espoon Suurpellossa ja Vihdin kirkonkylällä meillä on jäätelökioski.
- Kotileipomomme keskittyy perinteisiin leipomuksiin, joita on tällä hetkellä saatavilla mm. Vihdin K-kaupasta, kertoo Elina.
- Itseasiassa koko neuvotteluiden lopputuloksena ostimme leipomon ja sen pihapiirissä olevan omakotitalon sekä samalla viikolla myimme vanhan omakotitalomme. Siirryimme Säästöpankin asiakkaaksi, koska he ymmärsivät oikeasti meidän omat sekä yrityksen rahoitustarpeet, kertoo Mikko lopputuloksesta.
- Parasta koko prosessissa oli, että vaikka välillä neuvottelut eivät edenneet, emme me eikä pankki heittänyt pyyhettä kehään, vaan keskusteluja jatkettiin kunnes saatiin sellainen paketti, joka kelpasi jokaiselle.

Paikallisesti yrittäjien tarpeisiin

Länsi-Uudenmaan Säästöpankki tarjoaa yrittäjien tarpeisiin asiantuntijapalveluita niin yrityksen perustamiseen, yrityskauppaan, yhtiömuodon muutokseen, sukupolven vaihdokseen sekä investointien rahoitukseen ja varojen sijoittamiseen.
- Meidän toimintamalliin kuuluu, että keskustelemme laaja-alaisesti ja haemme ratkaisut niin yrittäjän henkilökohtaiseen talouteen kuin yrityksen palvelutarpeisiin. Rahoitusratkaisut, maksuliikennetarpeet, säästäminen ja erilaiset juridiset asiat ovat työnalla päivittäin. Yritysasiakkaiden moninaisista tarpeista johtuen työ on useimmiten tiimityötä, jossa yhdessä esimerkiksi pankin lakimiehen tai sijoituspäällikön kanssa etsitään paras ratkaisu, kertoo rahoituspäällikkö Iiro Laakkonen.
Iiro työskentelee Länsi-Uudenmaan Säästöpankin yrityspalveluissa ja Iiro tapaa yrittäjiä Vihdin, Karkkilan ja Nummi-Pusulan alueella.
- Käyn mielelläni myös yrityksissä tapaamassa nykyisiä ja tulevia asiakkaita. Yrittäjien ja yritysten pankkipalvelutarpeet vaihtelevat suuresti ja se tekee työstäni erittäin mielenkiintoisen, toteaa Iiro.

Sovitaan tapaaminen

Iiro suosittelee nykyisiä asiakkaita ja pankin palveluista kiinnostuneita soittamaan ja sopimaan tapaamisen.
- Minut tavoittaa päivittäin suorasta numerostani 050 306 7140. Mitä nopeammin tartutaan toimeen niin sitä parempi lopputulos, kertoo Iiro.

 

 

alue_talous: 

K-rauta Lohja uudistuu uudeksi K-Raudaksi

K-rauta Lohja uudistetaan osana K-Rauta-ketjun muutosta, jossa kaikki Suomen K-rauta- ja Rautia-kaupat uudistuvat vuoden alussa. Kaikki 140 kauppaa avaavat uudistettuina K-Rautoina keväällä.

K-rauta Lohjan uudistustyöt aloitetaan 23.1. ja samalla kaupan nimen kirjoitusasu muuttuu K-Rauta Lohjaksi. Kauppa palvelee asiakkaitaan normaalisti myös uudistustöiden ajan.

Ensimmäiset uudistetut K-Raudat on avattu jo Keuruulla ja Savonlinnassa, joissa nyt kerätään kokemuksia uudistuksesta ennen koko uuden K-Rauta-ketjun lanseerausta keväällä. Uudistukset on otettu vastaan kaupoissa uteliaasti ja odottaen.

-Asiakaskuntamme koostuu pääasiassa lohjalaisista kuluttaja- ja yritysasiakkaista sekä alueen mökkiasukkaista. Erityisesti kesäkaudella lomailijoiden määrä korostuu asiakasvirrassamme. Kaupan tuotevalikoima laajenee uudistuksen myötä, ja asioinnista tehdään asiakkaille entistä sujuvampaa. Aloitamme myös Cello-keittiöiden myynnin. Keittiöt ovat meille täysin uusi tuoteryhmä, K-Rauta Lohjan kauppias Jyri Metsälä kertoo.

Muutosten myötä kaikki nykyiset K-raudat ja Rautiat avaavat ovensa uudistuneena K-Rauta-ketjuna kevään aikana. K-Rauta panostaa entistä parempaan asiakaskokemukseen sekä kuluttaja- että yritysasiakkaiden osalta.

-Uudistuksessa painotamme erityisesti jokaisen asiakkaan yksilöllistä huomioimista, koska jokaisella on omanlaisensa tarpeet, olipa sitten kuluttaja- tai yritysasiakas. Haluamme olla luotettava ja asiantunteva rautakauppa, joka auttaa asiakasta toteuttamaan ideansa. Meillä asioidessa minkä tahansa rakennus- tai remonttiprojektin aloittamisen ja toteuttamisen täytyy olla helppoa, K-Rauta-ketjun johtaja Antti Ollila korostaa.

alue_talous: 

Verotus kevenee

Muutoksia lahja-ja perintöveroon

riikka_www.jpg

Riikka Vaajamo-Rezaji toimii Länsi-Uudenmaan Säästöpankissa pankkilakimiehenä ja auttaa asiakkaita esimerkiksi verotuksen, perinnön ja lahjaverojen kanssa.

Pitkästä aikaa verotuksessa tapahtuu positiivisia asioita palkansaajille ja eläkkeensaajille - heidän verotaakkansa pienenee. Samalla perintö-ja lahjavero kokevat muutoksia ja tässä vaiheessa olisi hyvä tarkistaa oma tilanne.
- Koska muutokset perintö-ja lahjaverosäädöksissä tulevat olemaan melkoisia, nyt olisi hyvä hetki tarkistaa se oma tilanne, kertoo pankkilakimies Riikka Vaajamo-Rezaji Länsi-Uudenmaan Säästöpankista.
- Nyt puoliso voi periä jopa 110 000€ ilman veroja, nostaa Riikka yksityiskohtana esiin.
Lahjaverotuksessa pienin verotettava määrä nousee nykyisestä 4000 eurosta 5 000 euroon ja veroprosentitkin muuttuvat,

Uusia vähennyksiä

Lisäksi Verovuoden 2017 alusta otetaan käyttöön uusi yrittäjävähennys, joka keventää yrittäjien tuloverotusta 128 miljoonalla eurolla.
Elinkeinotoiminnan ja maatalouden veronalaisesta tuloksesta vähennetään verotuksessa viisi prosenttia yrittäjävähennyksenä, kun tulos verotetaan luonnollisen henkilön tai kuolinpesän tulona.
Lisäksi uutuutena tulee myös metsälahjavähennys. Se muodostuu metsätilasta suoritetun lahjaveron perusteella, ja se vähennetään metsätalouden puhtaasta pääomatulosta. Vähennystä ei myönnetä perintöveron perusteella, joten se kohdistuu vain elinaikana tehtyihin metsälahjoihin. Näin vähennys edistää metsätilojen luovutuksia, kun metsätilan siirtyminen lahjoituksella voi olla kannattavampaa kuin siirtyminen perintönä.
- Verokysymykset, sukupolvenvaihdos, perintöasiat ovat sellaisia asioita, joita ei välttämättä kannata jäädä yksinään kotona miettimään vaan soittaa esimerkiksi minulle ja sopia aika niin katsotaan yhdessä, kertoo Riikka.
Riikan tavoitat Säästöpankista ja hän pystyy asiantuntemuksellaan auttamaan näissä asioissa.
- Verosuunnittelu on hyvä tehdä ajoissa ja vaikka se olisi nyt jo tehtynä, näiden muutosten kautta sitä kannattaa tarkastaa.

Paikallisesti, lähellä

Jos asut minkä tahansa Säästöpankin konttorin läheisyydessä, esimerkiksi vaikka Saukkolassa, niin voit sopia tapaamisen pankkilakimiehen kanssa myös omaan lähikonttoriisi, eli sinun ei tarvitse lähteä pankin isompaan konttoriin hoitamaan pankkiasioitasi.
- Me olemme aidosti henkilökohtaisesti tavoitettavissa ja ylläpidämme alueellista konttoriverkostoa, jotta asiakkaamme saavat palvelun läheltä ja itse valitsemastaan kanavasta, kertoo pankinjohtaja Adrian Candolin.
- Riikan lisäksi meillä on muitakin lakimiehiä auttamassa asiakkaitamme heitä painavissa kysymyksissä.

Henkilökohtaista palvelua

Oli kyse sitten esimerkiksi perinnöstä, lahjoituksesta, kiinteistöluovutuksesta tai verosuunnittelusta, kyseessä on aina henkilökohtainen palvelu ja jokaisen asiakkaan tarve on erilainen.
- Tapaamista varten on hyvä varata aikaa ja siksi soitto minulle ja ajanvaraaminen on ensi askel kohti näiden asioiden hoitamista varmuudella ja oikein, kertoo Riikka.

Mitä aikaisemmin suunnittelee sitä parempi

Monessa asiassa on tärkeätä olla ajoissa liikkeellä, Verotus ja perintöasioissakin iällä on suuri merkitys. Mitä nuorempana tekee suunnitelmia ja alustavia päätöksiä, sitä parempia ratkaisuja syntyy.
- Vaikka olisitkin tehnyt oman suunnitelmasi jo, niin nyt kannattaa tarkistaa se ja mitä nämä uudistukset tuovat siihen mukanaan, kertoo Riikka.
 

alue_talous: 

Säästöpankki: Palvelut säilyvät

Uudistuksilla apua mm. muualla työssäkäyville

tuomojakari_www.jpg

Pankinjohtajat Tuomo Paaso ja Kari Mäkilä miettivät pankin ja muiden palveluiden merkitystä alueella.

Länsi-Uudenmaan Säästöpankki on paikallinen pankki, joka jatkossakin haluaa tarjoa henkilökohtaista pankkipalvelua lähellä asiakasta. Tämän vuoden alussa uudistettiin palvelumallia jolla haluttiin varmistaa pankkipalvelujen säilyminen myös pienimissä konttoreissa kuten Saukkolassa, Karjalohjalla, Sammatissa, Lohjan Asemalla ja Pusulassa.
- Olen itse ollut säästöpankissa 37 vuotta ja sain viime vuonna mahdollisuuden päästä mukaan suunnittelemaan tätä uudistusta. Enkä jättänyt sitä käyttämättä, kertoo toukokuussa eläkkeelle siirtyvä pankinjohtaja Kari Mäkilä.

Pankkipalvelut läheltä ja paikallisesti

- Näille seuduille on tärkeätä, että peruspalvelut ovat saatavilla oikeasti paikallisesti ja läheltä. Koulu, pankki, kauppa, huoltoasema  –ilman niiden palveluita, pienet taajamat menettävät vetovoimansa. Pankillemme on tärkeä rooli tässä vetovoimaisuuden säilymisessä, kertoo Mäkilä.
- Olen ylpeä, että sain olla vielä mukana tekemässä tätä uudistusta, jolla varmistettiin palveluiden säilyminen, kertoo Mäkilä.
- Meidän Saukkolankin konttori on täyden palvelun pankki, jossa asiakas voi niin hoitaa päivittäiset pankkiasiat kuin myös tavata sijoitus-, laki- ja yritysasiantuntijoitamme, kertoo pankinjohtaja Tuomo Paaso.
Pienempien konttoreiden palvelu- ja aukioloaikoja muokattiin nykyaikaan paremmin sopiviksi.
- Keskiviikkoisin olemme auki kello 12-19 ja perjantaisin kello 10-16.30. Keskiviikon ja perjantain lisäksi pankkiasioissa palvellaan kaikkina muina arkipäivinä ajanvarauksella kuten pitkälti ollaan tehty tähänkin asti, nyt palvelut ovat saatavilla maanantaisin ja tiistaisin kello 8-18.30 ja torstaisin kello 10-16.30, kertoo Paaso.
- Meillä pankkina on vastuu sekä asiakkaillemme, että alueelle, tarjota täällä näitä peruspalveluja ja sillä tavalla olla mukana säilyttämässä alueen omaa arvoa, kertoo Mäkilä.

Liikkuva asiantuntijat

- Nykytoimintamalliimme kuuluu, että asiantuntijapalvelumme ovat saatavilla kaikissa konttoreissamme. Asiakas voi hoitaa kaikki pankkiasiat lähikonttorissaan, kertoo Paaso.
- Me olemme siitä erialinen pankki, että asiakas saa asiantuntijoihimme yhteyden aivan suoraan, heidän omiin puhelinnumeroihinsa, ilman keskusvaraamoa.
- Länsi-Uudenmaan Säästöpankki haluaa olla jatkossakin lähellä ja tarjota asiantuntevia palveluita kaikille koko toimialueellaan.

tiina_lea_marianne_www.jpg

Palveluneuvojat Tiina Takari-Jaakkola ja Lea Loskin yhdessä sijoituspäällikkö Marianna Savolaisen kanssa Saukkolan konttorilla.

alue_talous: 

Sivut

 
Tilaa syöte Raha ja talous