Raha ja talous

Asuntokaupassa on havaittavissa piristymisen merkkejä

Länsi-Uudenmaan OP-Kiinteistökeskuksen uusi toimitusjohtaja kertoo, että asuntokauppa on hienoisessa nousussa. Vuokra-asuntojen vuokrat puolestaan ovat entistä korkeampia.

Länsi-Uudenmaan OP-Kiinteistökeskuksen uusi toimitusjohtaja Heidi Gustafsson on aloittanut tehtävässään pari kuukautta sitten.

-Tulin mielenkiintoiseen vaiheeseen, kun oli tilinpäätös ja remontti kesken, Gustafsson kertoo.

Hän on ollut yli 25 vuotta OP-ryhmän palveluksessa, joten kokemusta asuntokaupasta on ehtinyt kertyä huomattavasti.

-Palvelen asiakkaita taas suurella motivaatiolla ja olen todella innostunut työstäni. Meillä on konsernissa hyvä ilmapiiri. Täällä tehdään lujasti töitä, mutta hymy huulilla, Gustafsson jatkaa.

-OPKK-ryhmä täyttää tänä vuonna 70-vuotta. Kuvaa osaamista ja kokemusta, että se on edelleen vahvasti markkinoilla, Gustafsson sanoo.

Länsi-Uudenmaan OP-Kiinteistökeskuksessa on tällä hetkellä 13 kiinteistönvälittäjää, joista neljä toimii Lohjalla.

-Näkemyksemme mukaan Lohjalla on mahdollisuuksia. Tavoitteena ei ole missään nimessä vähentää työvoimaa, vaan päinvastoin haluan vahvistaa Lohjaa ja olen palkannut yhden uuden työntekijän. Aiemmin heitä oli Lohjalla kolme, kertoo Gustafsson.

Mistä tunnistaa hyvän välittäjän?

-Asiakkaan kuuntelu. Aktiivisuus on myös tärkeää, sillä tässä työssä ei odoteta, että asiakas tulee luokse, vaan pitää itse liikkua ja olla asuntotarjontaa. Myyntitaitoja pitää totta kai olla. Toiset asiakkaat tarvitsevat rohkaisua päätöksiin ja toisille täytyy pystyä sanomaan, että tämä ei ole juuri sinulle se sopivin asunto. Asunnonvälitys vaatii myös pitkäjänteisyyttä, asioita joutuu selvittämään paljon, Gustafsson vastaa.

oph.jpg

Heidi Gustafsson on Länsi-Uudenmaan OP-Kiinteistökeskuksen uusi toimitusjohtaja.

 

Asuntomarkkinat Suomessa ja Euroopassa

Gustafsson kertoo, että asuntojen hinnat ovat pysyneet viime vuosina Suomessa melko tasaisina. Pääkaupunkiseudulla on havaittavissa pientä nousua ja muualla Suomessa hieman jopa laskua. Pääkaupunkiseudulla asunnosta maksetaan noin 2 000 euroa neliömetriltä enemmän kuin keskimäärin muualla Suomessa. Asunnon voisi kuitenkin löytää mukavasti aivan pääkaupunkiseudun vierestä.

-Välimatkat kehyskuntiin ovat lyhyet, mutta kulkuyhteydet vaikeat. Tutkimuksissa on nähty, miten iso vaikutus junaradalla on, joten voisiko puhumisen jo lopettaa ja tehdä jotain. Esimerkiksi Lohjalla voisi asua edullisemmin ja palvelut ja luonto olisivat aivan vieressä, Gustafsson sanoo.

Monessa muussa Euroopan maassa hinnat ovat vaihdelleet paljon rajummin. Esimerkiksi Ruotsissa hinnat ovat tuplaantuneet 2000-luvun alusta alhaisen korkotason ja Ruotsissa vallitsevan lainojen hoitotavan vuoksi. Kotitalouksien asuntoluottojen kuolettaminen nykyisellä mallilla voi kestää jopa yli 100 vuotta. Latviassa taas asunnoista on ylitarjontaa ja ostajia vähän.

 

Asuntokaupat Länsi-Uudellamaalla

Karkkilan asuntokauppamäärä on huonon työllisyystilanteen vuoksi puolittunut vuoden 2010 jälkeen, mutta toisaalla näyttää valoisammalta. Kirkkonummi vetää ostajia tasaisesti ja viime vuonna kauppoja tehtiin jopa 13% enemmän kuin edellisvuonna.

-Toivon, että tämä piristysruiske tulisi myös Lohjalle ja muihin kehyskuntiin.

Lohjalla asuntojen hinnat vaihtelen laajan alueen vuoksi paljon. Kokonaisuudessaan kauppojen määrä on ollut laskussa vuodesta 2010. Viime vuonna Lohjalla tehtiin yhteensä noin 680 asuntokauppaa. Vihdissä puolestaan asunnot ovat halvempia kuin Lohjalla ja Kirkkonummella ja kauppoja on tehty melko tasaiseen tahtiin, lasku on ollut hyvin pientä.

Omakotitalokauppa sen sijaan voi hyvin.

-Tällä toimialueella (Lohja, Vihti, Karkkila, Kirkkonummi) ei pidä paikkaansa se väite, että kaupat laskisivat. Päinvastoin ja positiivinen suunta jatkuu, Gustafsson sanoo.

-Näytöissä käy hyvin ihmisiä. Kauppa piristyy entisestään keväällä, kun aurinko alkaa paistaa. Ihmiset miettivät myös lastensa kouluja, jotta koulun vaihto osuisi kesään ja syksyllä pääsisi heti aloittamaan uudessa koulussa, jatkaa Gustafsson.

 

Vuokra-asuntojen hinnat nousseet ja perhekoko kutistunut

Vaikka asuntojen hinnoissa ei ole tapahtunut suuria muutoksia, ovat inflaatio ja vuokrat erkaantuneet toisistaan.

-Vuokrien hintakehitys on ollut noin 3% parin vuoden ajan. Eri puolilla Suomea on pieniä eroja, mutta vuokrakustannusten nousu on poikkeava muutos verrattuna asuntojen hintakehitykseen, Gustafsson sanoo.

Syitä ilmiöön ovat tarjonnan ylittävä kysyntä kasvukeskuksissa, heikko suhdannetilanne, joka vähentää halukkuutta ostaa omistusasunto sekä se, että kotitalouksien keskikoko on pienentynyt. 1-2 henkilön asuntokuntien koko on kasvanut Suomessa jo vuosikymmenien ajan. Juuri pienistä vuokra-asunnoista on siis pulaa, koska tälläkin hetkellä 86% vuokra-asunnoissa asuvista perheistä koostuu 1-2 henkilöstä.

-Hyöty asumiskustannuskehityksessä onkin kääntynyt omistusasujan puolelle. Kun vuokrat nousevat, se tekee asunnon omistamisen kiinnostavaksi, Gustafsson tiivistää.

Sijoitusasuntojen kysyntä on pysynyt hyvällä tasolla.

 

Surkuttelu pois

Gustafsson kertoo, että uustuotannolla on suuri merkitys talouden kehittymiselle tulevaisuudessa. Kaupat ovat lievässä nousussa ja alhainen korkotaso helpottaa kustannuksia. Hintojen ei odoteta muuttuvan suuresti tulevaisuudessakaan ja asuntojen vaihtotarve säilyy, kun ihmisten elämäntilanteet vaihtelevat. Käytännön kehityksessä ollaan menossa siihen suuntaan, että asuntoja voi vertailla internetissä ja asuntonäyttöjä tehdään enää henkilökohtaisesti niille, jotka ovat kiinnostuneet tietystä asunnosta.

-Taloustilanne voidaan saada paremmaksi vain ja ainoastaan eteenpäin menemällä. Itse olen kotoisin Itä-Suomesta ja siellä taloustilanne on jo astetta vaikeampi. Surkuttelu siis pois ja ymmärretään, että asumme täällä alueella, jolla voi kehittyä ja nostaa taloutta, Gustafsson muistuttaa. 

alue_talous: 

Luksian tulos vuodelta 2015 oli voitollinen

Kuntayhtymän vuoden 2015 tilinpäätöksen mukaan toimintatuotot olivat 34,7 M€:a. Toimintakulut olivat 31,3 M€:a, vuosikatteeksi kirjattiin 3,4 M€:a ja se oli 1,2 M€:a talousarviota parempi ja 1,6 % edellistä tilikautta pa­rem­pi. Vuosikate oli arvioitua parempi, koska toimintatuotot toteutuivat talousarviota suurempana. 

Tilikauden tulos ennen poistoeroa ja investointivarauksen tekemistä oli 2,0 M€. Investointeihin ja perushankintoihin oli varattu 5,7 M€:a, mistä to­teu­tui 2,1 M€:a. Kiinteiden rakenteiden korjaamiseen ja laitteiden hankintaan käytettiin 1,8 M€:a ja ajoneuvojen han­kin­taan 63 690 euroa.

Tilikauden 2015 tulos muodostui tulosalueiden tuloksista siten, että am­mat­ti­opis­to­jen tulos yhteensä oli 1,3 M€:a, oppisopimuskeskuksen tu­los 0,1 M€:a, aikuisopiston tulos 0,7 M€:a ja yhteisten pal­ve­lui­den tulos -101 483 euroa, minkä aiheuttivat Puu-Anttilan ja Palman kiin­teis­tö­jen ylläpitokulut.

Kuntayhtymän rahoitusasema on kokonaisuutena erittäin hyvä. Luksian oma­va­rai­suus­as­te oli 88,9 % ja suhteellinen velkaantuneisuus 11,9 %.

Toiminnalliset tavoitteet kirjataan kuntayhtymässä vuosittain tuloskorttiin. Vuonna 2015 Luksia saavutti asetetut tavoitteet kannattavuuden, opis­ke­li­ja­pa­laut­teen, vaikuttavuuden, suoritettujen tutkintojen, ke­hi­tys­kes­kus­te­lu­jen, henkilöstön kehittämiseen käy­te­tyn resurssin ja opettajien muo­dol­li­sen kelpoisuuden sekä erityisesti toteutuneiden työelämäjaksojen osalta.

Tavoitteita ei saavutettu keskeyttäneiden, ensisijaisten hakijoiden, ai­kuis­kou­lu­tuk­ses­sa aloittaneiden opiskelijoiden, investointien ja valmistuneiden osuu­den aloittaneista osalta.

 

Luksian työvoima- ja henkilöstökoulutuksen yhtiöitetään

Kuntalain muutoksen (626/2013, HE 32/2013 vp) tultua voimaan 1.9.2013 kunnille ja kuntayhtymille asetettiin velvollisuus yhtiöittää toimintaansa, silloin kun toimitaan kilpailutilanteessa markkinoilla koskien mm. maksullista palvelutoimintaa ja ei lakisääteistä -koulutustoimintaa.

Kunnan tai kuntayhtymän on kilpailuilla markkinoilla järjestettävä toimintansa niin, ettei se vääristä kilpailua (EU:n kilpailuneutraliteetti). Luksian osalta yhtiöittämisvelvoite koskee työvoima- ja henkilöstökoulutusta.

Luksia koulutus Oy perustettiin tässä kokouksessa ja sille hyväksyttiin yhtiöjärjestys.

 

Puu-Anttilasta tarjous

Luksia on saanut ehdollisen ostotarjouksen, jonka perusteella Jukka Laurilan ja Päivi Kuitusen perustettava kiinteistöosakeyhtiö tarjoutuu ostamaan Puu-Anttilan. Ehtona kaupan toteutumiselle on rahoituksen järjestyminen. Rahoituksen varmistumiselle varataan tarjouksessa kahden kuukauden järjestelyaika. Hallitus hyväksyi tarjouksen.

alue_talous: 

Lohjan finanssimyymälän uudistus valmistui

Uudistuksen myötä konttori sai uuden ilmeen ja palveluja vietiin digitaaliseen suuntaan. Myös hyvään asiakaskokemukseen panostettiin erityisesti.

op3.jpg

Pankinjohtaja Markus Sillanaukee (vas), OP Länsi-Uusimaan toimitusjohtaja Jarmo Viitanen sekä kotirobotti. Kotirobotti voi tulevaisuudessa auttaa mm. laskujen maksamisessa. 

 

Syyskuussa 2015 alkanut Lohjan konttorin uudistaminen nykyaikaiseksi, digitaaliseksi finanssimyymäläksi on valmistunut. Uudistukselle oli tarvetta, sillä aiemmat tilat eivät enää vastanneet asiakkaiden, eivätkä palveluiden käytön tarpeita. Nyt tilat on päivitetty tämän hetken ja etenkin tulevaisuuden haasteisiin.

-Tavoitteena oli parantaa asiakaskokemusta ja yhdistää palvelut saman katon alle. Päivittäiset pankkiasiat hoidetaan nykyään yhä enenevässä määrin verkossa ja mobiilissa. Pankissa fyysisesti käydään silloin, kun tarvitaan asiantuntijapalveluita, esimerkiksi sijoitus-, vakuutus- ja rahoitusneuvotteluita. Lisääntyvässä määrin nämäkin neuvottelut hoidetaan jo verkkoneuvotteluina, kertoo OP Länsi-Uusimaan toimitusjohtaja Jarmo Viitanen.

Uudistuksen myötä saman katon alta löytyvät nyt kaikki finanssitavaratalon palvelut. Pankki tuo asiakkailleen ainutlaatuista pankki-, vakuutus-, kiinteistövälitys-, varainhoito- ja terveyspalveluiden tarjoamaa.

karhinen.png

OP:n pääjohtaja Reijo Karhinen oli paikalla Lohjan uudistuneen finanssimyymälän avajaisissa. (Kuva: Silja Parviainen)

 

Asiakas palvelujen keskiössä

Muutoksen myötä palvelussa korostuvat erinomainen asiakaskokemus ja palvelu asiakkaan itse valitsemaa kanavaa pitkin luontevasti ja luotettavasti. Asiakkaita tavataan kivijalan eli Lohjan finanssimyymälän lisäksi digitaalisia kanavia hyödyntäen, esimerkiksi kasvokkain verkkoneuvottelun välityksellä ja mobiilipalveluiden kautta.

- Kyseessä ei ole vain muutos seiniin, vaan erityisesti toimintatapoihin. Nyt asiakas on aidosti palvelujen keskiössä. Haluamme huomioida myös digitaalisuuden ja tuoda nykyaikaiset digitaaliset palvelut ja laitteet asiakkaiden ulottuville. Uudistetussa finanssimyymälässämme on turvallinen langaton WLAN-verkko, joka mahdollistaa asiakkaiden omien puhelinten, tablettien ja läppäreiden sujuvan käytön. Tämä mahdollistaa myös kaikkien finanssipalveluiden esittelyn ja tekemisen työpisteriippumattomasti. Digitaalisuuden osalta päätavoitteemme on rohkea ja arvojemme mukainen muutos perinteisestä finanssitoimijasta digitaalisen ajan toimijaksi, kertoo pankinjohtaja Markus Sillanaukee.

-Uusissa neuvottelutiloissamme on hyvä äänieristys, mikä mahdollistaa verkkoneuvottelujen käymisen rauhassa, Sillanaukee jatkaa.

-Toivomme ja uskomme, että tämä malli toimii myös tulevaisuudessa, vaikka se vaatiikin jatkuvaa kehittämistä. Asiakas odottaa helppoa, mutta myös kokonaisvaltaista ja henkilökohtaista palvelua, Viitanen toteaa.

Edellisen kerran katutason tiloja uudistettiin kymmenen vuotta sitten vuonna 2005 ja silloin tehtiin yhteisiin työ- ja palvelutiloihin liittyviä uudistuksia mm. vakuutuspalveluita varten.

op2.jpg

Uudistuksessa on panostettu mm. viihtyisyyteen.  

 

Paikallisuutta uudistuksessa

OP Länsi-Uusimaan uudistus Lohjalla on iso ja mittava investointi omaan toimialueeseen ja tilojen sekä toimintojen toivotaan soveltuvan ja palvelevan asiakkaitaan pitkälle tulevaisuuteen.

- Uudistuksen käytännön rakentamisen ovat toteuttaneet paikalliset yhteistyökumppanit pankin omalta toimialueelta, esimerkiksi rakennus- ja sähköliike ovat paikallisia yrittäjiä. Lohjalaisen harrastelijavalokuvaaja Ville Lukan töitä on ihailtavissa uusien neuvotteluhuonekkeiden seinillä, paikallisen Dekotel Coating Oy:n toimittamina kuvatapetteina, kertoo hallintojohtaja Arto Lahtinen.

Vanhoja, nyt käytöstä poistettuja neuvottelusoluja lahjoitettiin erilaisiin käyttötarkoituksiin.

op1.jpg

Sisustukseen on käytetty lohjalaisen harrastelijavalokuvaaja Ville Lukan kuvia.

 

alue_talous: 

OP Länsi-Uusimaan tulos parani monella osa-alueella viime vuonna

Uutistoimisto Bloombergin vertailun mukaan OP on 8. vahvin pankki maailmassa ja vahvin Euroopassa. Viime vuonna mm. OP Länsi-Uusimaan omistaja-asiakasmäärä, asiakastyytyväisyys ja asiakkaiden halu suositella pankkia toisille kasvoivat huomattavasti. Myös esimerkiksi rahoitustoiminta ja kiinnostus asumispalveluja kohtaan kasvoivat hyvin.

Viime vuonna eli OP Länsi-Uusimaan 111-vuotisjuhlavuonna pankin omistaja-asiakkaiden määrä ylitti 25 000 omistaja-asiakkaan rajan. Kasvuun vaikutti pankki- ja vakuutusasioiden keskittämisestä saatava hyöty.

- Lähes puolet asiakkaistamme ovat omistaja-asiakkaitamme. Heille tarjoamamme palvelukokonaisuus sekä edut ovat kattavia. Systemaattisesti tekemämme mittaukset palvelujemme laadusta osoittavat, että asiakkaittemme asiakaskokemus on parantunut ja he ovat halukkaita suosittelemaan pankkimme palveluita, toteaa OP Länsi-Uusimaan toimitusjohtaja Jarmo Viitanen.

-Asiakkaat luottavat meihin ja kokevat, että ratkaisuehdotuksemme ovat fiksuja ja heille sopivia, kommentoi puolestaan pankinjohtaja Markus Sillanaukee OP Länsi-Uusimaasta.

- Asiakkaamme haluavat lisäksi käyttää palveluitamme uusilla digitaalisilla tavoilla. Keväällä 2016 mobiilipalveluiden käyttö tulee ylittämään op.fi:n käytön. Mobiilipalveluiden läpilyönti vahvistaa, että tekemämme ratkaisut ovat oikeita, Viitanen jatkaa.

op.jpg

Markus Sillanaukee (vas), Jarmo Viitanen ja Samu Rouhe kertoivat tyytyväisinä OP:n hyvästä tuloksesta.  

 

Kasvua kaikilla liiketoiminta-alueilla

Pankkitoiminnan kasvu oli viime vuonna selvästi markkinoiden kasvua nopeampaa. Se kasvoi viime vuonna 7,9 prosenttia (4,8% vuonna 2014). Liiketoiminnan kasvu parani kaikilla keskeisillä liiketoiminta-alueilla vuonna 2015. Vakuutusmyynti kasvoi viime vuonna 3,6 prosenttia.

Erityisesti sähköisten kanavien kautta myynti lisääntyi peräti 54,7 prosenttia.

-Joka toinen omistaja-asiakas keskittää pankki- ja vakuutuspalvelunsa, Viitanen toteaa.

Pankin rahoitustoiminnan kasvu kiihtyi selvästi edellisvuodesta. Luottokannan kasvu oli 8,7 prosenttia (3,0% vuonna 2014). Rahoitustoiminnan kasvun kiihtyminen johtui selvästi lisääntyneestä uusluotonannosta sekä henkilö- että yritysasiakkaille. Uusia luottoja myönnettiin peräti 36,1 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Yritysluottokannan kasvu oli yritysten vähäisistä investoinneista huolimatta edelleen vahvaa, kannan kasvaessa 12,0 prosenttia. Yritysluottokanta sisältää asuntoyhteisöluotot, joiden kasvu oli viime vuonna erittäin vahvaa. Vuonna 2015 uusia yritysluottoja nostettiin 42,4 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Myös pankin vakavaraisuussuhde vahvistui entisestään, se oli viime vuonna 32,8 prosenttia (31,20% vuonna 2014).

- Pankin vahva vakavaraisuus luo hyvät edellytykset liiketoiminnan kasvattamiselle tulevaisuudessa. Merkittävää on myös uutistoimisto Bloombergin vertailu, jonka mukaan OP on kahdeksanneksi vahvin pankki maailmassa ja vahvin Euroopassa. Tämä tuo meillekin uskoa mahdollisuuksiimme kasvuun ja rahoitukseen, kertoo Viitanen.

Yhteensä omistaja-asiakkaille kertyi OP-bonuksia ja korkoja 4,3 miljoonaa euroa. Vahinkovakuutusmaksuihin he käyttivät OP-bonuksiaan 1,8 miljoonan euron arvosta. Viime marraskuusta OP Ryhmä laajensi omistaja-asiakkaiden bonuskertymää poistamalla 5.000 euron asiointirajan.

 

OP:n Asumisen palvelut kiinnostavat

Pankin tarjoamien asuntopalveluiden kysyntä oli erittäin vilkasta vuonna 2015. Asuntoluottokanta kasvoi 9,5 prosenttia ja asuntoluottoja nostettiin vuonna 2015 41,5 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Pankin keväällä tarjoamalla maksuttomalla lyhennysvapaalla oli kasvattava vaikutus pankin asuntoluottokantaan.

- Yhä useammat valinneet asuntolainapankikseen OP:n. Länsi-Uudenmaan OP-Kiinteistökeskus kasvatti liikevaihtoaan 9 prosenttia, vaikka toimialueen asuntokauppojen määrä säilyi edellisen vuoden tasolla, selvittää Viitanen.

 

Sijoita Suomeen, 111 kesätyöpaikkaa ja lyhennysvapaat

Joulukuussa OP Ryhmä teki kolmannen Suomi nousuun –avauksensa ja vuorossa on kotimaisten yritysten rahoituksen ja kasvun turvaaminen. Kaupankäynti Helsingin pörssissä listattujen suomalaisten yhtiöiden osakkeilla on ilmaista maaliskuun loppuun OP-verkkopalvelun asiakkaille verkossa ja mobiilissa. Lisäksi OP poisti merkintäpalkkion OPn Suomeen sijoittavista rahastoista pysyvästi kaikissa kanavissa.

- Me OP Länsi-Uusimaassa haluamme rohkaista asiakkaitamme sijoittamaan suomalaisiin yhtiöihin ja edistää työpaikkojen luontia. Talouslukutaitoa edistämme mm. talousaiheisilla oppitunneilla yhteistyössä koulujen kanssa, kertoo Viitanen.

Keväällä 2015 OP Länsi-Uusimaa tarjosi asuntolaina-asiakkailleen maksutonta lyhennysvapaata ja n. 35 prosenttia asuntoluottoasiakkaista käytti etua hyväkseen. Keskisuurille yrityksille tarjottiin riski- ja lainarahoituspakettia. Lisäksi vuoden 2015 aikana OP Länsi-Uusimaa edisti 15-17-vuotiaiden työllisyyttä lahjoittamalla 111 kesätyöpaikkaa paikkakuntansa nuorille yhteistyössä paikallisten yhdistysten kanssa.

 

Vahvaa uudistumista

Digitaalinen murros on käynnissä ja digitaalisuuden aiheuttamat muutokset tulevat näkymään konkreettisesti pankkienkin arjessa. Esimerkiksi OP-mobiilipalveluun kirjautumiset kasvoivat viime vuonna 79 prosenttia kun samaan aikaan op.fi:n kirjautumiset laskivat lievästi.

- Asiakkaamme käyttävät palveluitamme uusilla tavoilla ja digitalisoituminen näkyy sitä kautta jo arjessammekin. Opastamme aktiivisesti asiakkaitamme käyttämään uudenlaisia palvelukanavia ja sähköisiä palveluita, esimerkiksi OP-mobiilia ja sähköistä lompakkoa Pivoa. Laina- ja sijoitusneuvotteluita käymme jo verkkoneuvotteluina, nyt keväällä julkaistaan uudistettu verkkopalvelumme op.fi. Omilla Facebook-sivuillamme kerromme palveluistamme ja tapahtumistamme, tiivistää Viitanen.

Lisäksi Lohjan konttorin syksyllä 2015 aloitettu uudistus- ja peruskorjaustyö muuttaa tiloja uudenaikaisen finanssimyymälän tarpeisiin. Tilat valmistuvat helmikuun aikana.

 

Tulevaisuudennäkymät

OP:n suhdanne-ennusteen (1/2016) mukaan Suomen talouden kehitys jää heiveröiseksi vielä 2016. Viennin kehitys säilyy heikkona ja BKT:n 0,8 prosentin kasvu perustuu lähes täysin kotimaiseen kysyntään. Kulutuksen kasvu jatkuu kohtalaisena, kun olematon inflaatio tukee ostovoimaa. Investoinnit puolestaan elpyvät suurien hankkeiden, asuntorakentamisen piristymisen ja yritysten taloustilanteen kohenemisen myötä.

-Ihmisillä on investointipaineita, mutta he odottavat vielä sopivaa hetkeä ja uskallusta. Edessä ovat positiiviset ajat, kun investoinnit lähtevät käyntiin, sanoo pankinjohtaja Samu Rouhe OP Länsi-Uusimaan Yrityspankista.

OP Länsi-Uusimaa tavoittelee strategiansa mukaisesti pitkäjänteistä markkinoita nopeampaa kasvua. Osuuspankin vahvistunut vakavaraisuus ja parantunut kannattavuus mahdollistavat pankki- ja vakuutustoiminnan markkinoita nopeamman kasvun. Pankilla on erinomainen kyky vastata niin henkilö- kuin yritysasiakkaiden lisääntyviin ja muuttuviin palvelutarpeisiin.

alue_talous: 

SSO tavoitti säästöjen avulla hyvän tuloksen

Suur-Seudun Osuuskauppa SSO säästi, mutta samalla myös tehosti toimintaansa vuonna 2015. Suomen heikko taloustilanne toi omat haasteensa, mikä näkyi merkittävien rakennemuutosten myötä erityisen vahvasti SSO:n alueella.

-Olemme tyytyväisiä tulokseen tässä tiukassa taloudellisessa tilanteessa. Emme olisi päässeet tälle tulospolulle, mikäli emme olisi aloittaneet tiukkaa kulukuuria pari vuotta sitten, kertoo SSO:n toimitusjohtaja, viime vuoden lopulla kauppaneuvoksen arvonimen saanut Esko Jääskeläinen.

-Olemme jo pitkäjänteisesti säästäneet muun muassa energia-, kiinteistö-, markkinointi-, hallinto- ja it-kuluissa. Organisoiduimme tehokkaammin ja investoimme maltilla. Jo pidempään S-ryhmätasoisesti vaivannut käyttötavarakaupan tuloskehitys kääntyi vihdoin myönteiseen suuntaan. Tehostukset ja toimintamallien muutokset mm. hankinta- ja valikoimatyössä sekä logistiikassa ovat parantaneet käyttötavarakaupan tuloksellisuutta, listaa Jääskeläinen.

Jääskeläinen kiittelee erityisesti myös henkilöstöään, joka on sopeutunut hyvin kaupanalan muutoksiin henkilöstötarpeen tiukasta punnitsemisesta huolimatta.

sso_0.jpg

SSO:n toimialajohtaja Heikki Vottonen (vas), SSO:n markkinointi- ja viestintäpäällikkö Anu Karppinen ja SSO:n toimitusjohtaja Esko Jääskeläinen. 

 

Kotimaisen ruuan puolesta

-Suomalaiset pitävät ruuan hintaa korkeana. Vuoden 2015 alussa tunnistimme S-ryhmätasoisesti, että asialle on nyt tehtävä jotain. Niinpä aloitimme halpuuttamisen, joka tehtiin tehostamistoimenpiteiden kautta ja omista katteista tinkimällä. Halpuuttaminen lisäsi volyymeja, joka omalta osaltaan lisäsi tehokkuutta toimintaan. Erityisen positiivista halpuuttamisessa oli se, että pystyimme tarjoamaan kotimaista ruokaa edullisemmin, mikä näkyi kotimaisen ruuan osuuden merkittävänä kasvuna. Hintojen halpuuttaminen on pitkäjänteinen strateginen linjaus, jota ei kuitenkaan voi kestävästi toteuttaa, jos toimintamme on tappiollista, kertoo Jääskeläinen.

-Osuustoiminnallisena yrityksenä emme maksimoi voittoa vaan asiakkaan hyötyä. Sitä mukaa, kun saamme tehokkuutta ja säästöjä aikaan, pyrimme siirtämään saadun hyödyn suoraan omistajillemme. Keskimääräisestä 20 euron ostoskorista SSO:lle jäi voittoa alle 40 senttiä. Taso riittää siihen, että pystymme pitämään toimipaikkaverkostomme kunnossa ja palvelemaan asiakkaamme laadukkaasti, jatkaa Jääskeläinen.

Kotimaisuusastetta lisäsi myös ABC:eiden siirtyminen käyttämään ainoastaan kotimaista lihaa ja marketeissa satokausiajattelun esilletuonnin myötä kotimaisten kasvisten myynti kasvoi.

 

66 512 omistajan kauppa

SSO:n omistajien lukumäärän kasvu jatkui vuonna 2015. Vuoden lopussa SSO:lla oli 66 512 omistajaa. Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna omistajien määrä kasvoi 2 404 taloudella. Toimialueen kotitalouksista SSO:n omistajia oli vuodenvaihteessa 69,6 prosenttia (ed.v. 69,5 %). Bonuksen, maksutapaedun ja osuusmaksun koron yhteenlaskettu asiakasomistajakohtainen hyöty vuonna 2015 oli keskimäärin 226 euroa (ed.vuonna 245 euroa). Bonuksen euromäärään vaikutti hintojen halpuuttaminen. Halpuuttamisen lisäksi omistajat hyötyivät viime vuonna tuote-eduista ja maksuttomista peruspankkipalveluista vähintään toisen samansuuruisen summan.

-Palkitsemme omistajia edelleen hyvin: SSO:n asiakasomistajat saavat osuuskauppavertailussa valtakunnallisesti kolmanneksi eniten bonuksia, kommentoi Jääskeläinen.

-Paikallisuus on meille kunnia-asia. Osuustoiminnan tuotot ja verot jäävät Suomeen ja osuuskauppojen omille toiminta-alueille. Kannamme huolta joka kolkan hyvästä ruokatarjonnasta, emmekä keskity toimimaan vain tiheimmin asutuilla seuduilla. Lisäksi haluamme entisestään lisätä paikallisten tuotteiden osuutta kaupoissamme, korostaa Jääskeläinen.

 

Energiatehokkuutta lisättiin

Investointien osalta SSO keskityi viime vuonna ylläpitäviin toimenpiteisiin. Toimipaikkaverkostoa ei laajennettu, vaan keskityttiin nykyisten toimipaikkojen ehostustoimenpiteisiin, ja niissä alueellisten tekijöiden työllistämiseen. Viime vuonna säästöä tulikin reilusti mm. energiakuluista, kun esimerkiksi energiaa säästäviin valaistus- ja kylmätilaratkaisuihin investoitiin.

 

Autokauppa kasvoi

Vuosi 2015 oli markkinatilanteeseen nähden SSO:lle kohtalaisen hyvä. Liikevaihto oli 456 miljoonaa euroa, joka oli 4 % edellistä vuotta vähemmän. SSO:n toimialoista liikevaihtoaan kasvatti ainoastaan autokauppa (PP-auto Oy ja Lohjan Autokeskus Oy).

-Marketkaupan alentunut hintataso merkitsi vähemmän euroja liikevaihdossa, mutta litroissa ja kiloissa näkyi positiivista kehitystä. Polttonesteiden hintataso pysyi alhaalla ja lisäksi nykyiset uudet autot kuluttavat vähemmän, joten polttonesteiden osalta myös litroja myytiin vähemmän, kertoo Jääskeläinen.

SSO:n tuloksessa ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja päästiin 10 miljoonan euron tasoon, jossa parannusta edelliseen vuoteen on lähes miljoona euroa. SSO:n toimialoista market- ja tavaratalokauppa, liikennemyymäläkauppa sekä autokauppa tekivät positiivisen tuloksen. Rauta- ja maatalouskaupan sekä matkailu- ja ravitsemiskaupan tulokset olivat tappiollisia. Kaikkien toimialojen tulos kuitenkin kehittyi edellisvuoteen nähden positiivisesti.

 

Melba

Säästöistä huolimatta myös uutta on tulossa, sillä mm. kauppakeskus Melban suunnitelmat ovat jo pitkällä.

-Melballe kuuluu hyvää. Katsotaan, miten kaupunki ja Lemminkäinen etenevät kaavoituksen kanssa, mutta rakentamissuunnitelmat ovat jo pitkällä. Me olemme varmasti mukana, jos vain rakentamaa päästään. Vuokralaisetkin ovat olleet kiinnostuneita. Melba olisi kuin Lohjan portti, kun tänne tulee Helsingistä päin. Melban ja Anttilan myötä keskusta muuttuu paljon, Jääskeläinen kommentoi.

Pienempi uudistus ovat pikakassat, joita Prisma kokeilee ensimmäisenä Lohjalla.

-Keskustassa tehdään paljon pikkuostoksia. Itsepalvelussa nämä pienet koriostokset pystyy helposti maksamaan juuri niin nopeasti tai hitaasti kuin itse haluaa, sanoo SSO:n toimialajohtaja Heikki Vottonen.

alue_talous: 

Nordea: Varautumisella raha-asiat sujuviksi

Ajoissa tehdyt edunvalvontavaltuutukset ja testamentti
ovat hyviä asioita oman tulevaisuuden hallinnassa

juha-pekka_jasamiwww.jpg

Pankkilakimies Juha-Pekka Karppinen ja pankinjohtaja Sami Halonen suosittelevat jokaiselle oman tulevaisuutensa suunnittelua ajoissa, sillä koskaan ei tiedä mitä voi tapahtua.

Paljon on muuttunut viimeisten vuosien varrella, eikä kaikkien uudistuksien merkitystä aina muista huomioida ajatellessaan omaa tulevaisuuttaan.
- Nykypäivän pankkiasiat, kuten monet muutkin rutiininomaiset ja päivittäiset askareet vaativat nykyään henkilön tunnistautumisen ja tunnistamisen, jotta mitään voitaisiin tehdä ja tämä on meille itsestäänselvyys.
- Mitä jos sattuu onnettomuus tai paha sairaus, eikä tätä tunnistautumista voisi enää tehdä? Se tarkoittaisi varsinkin laskujen, sopimusten ja raha-asioiden suhteen ongelmia.
- Ratkaisuna on tehdä ajoissa edunvalvontavaltuutus, jolla varmistaa, että oli tilanne mikä tahansa, niin oma elämä jatkuu niin hyvin oman itsensä näköisenä kuin mahdollista, kertovat Juha-Pekka Karppinen ja Sami Halonen Lohjan Nordeasta.

Varautumisella
raha-asiat sujuviksi

Kun varautuu etukäteen laatimalla edunvalvontavaltuutuksen, asiat saadaan hoidettua hyvin ja sujuvasti. Varsin usein kuitenkin havahdutaan vasta liian myöhään, kun oma oikeustoimikyky ei enää riitä edunvalvontavaltuutuksen tekemiseen. Mitä se tarkoittaa käytännössä?
- Jos valtuutusta ei ole tehty niin edunvalvojaksi nimitetään virkamies, joka viransa puolesta tekee tarvittavat päätökset.
- Jos taasen asiakas on varautunut, on hän itse saanut valita kuka hänen asioitaan hoitaa tällaisissa tapauksissa. Usein myös edunvalvontavaltuutukseen listataan useampi henkilö, kertoo Karppinen.
- Kun edunvalvontaa hoitaa ihmisen tuttu luottohenkilö on todennäköisempää, että henkilön elämä jatkuu edunvalvonnankin aikana mahdollisimman samanlaisena kuin aiemmin.
- Kun edunvalvontavaltuutus tehdään ajoissa ja henkilö voi vielä itse määritellä, kuka ja millä tavalla hänen raha-asioitaan hoidetaan siinä vaiheessa, kun hän ei enää itse pysty sitä tekemään, tällöin varmistetaan omannäköisen elämän jatkuminen.

Koska kannattaa?

Edunvalvontavaltuutukseen olisi hyvä suhtautua samalla ajatuksella kuin testamentin tekemiseen, mikä onkin monelle paljon tutumpi asiakirja.
- Jos valtuutusta ei ole tehty, menetellään kuten laissa sanotaan, eli henkilö määrätään edunvalvontaan.
Edunvalvonta haetaan maistraatilta ja käräjäoikeus määrää sen. Prosessin lopputuloksena henkilön raha-asioita voidaan määrätä edunvalvojana hoitamaan perheenjäsen tai muu omainen, joka tehtävään suostuu tai viime kädessä yleinen edunvalvoja virkatehtävänään.
- Edunvalvontavaltuutuksen voi tehdä yli 18 vuotiaana ja vuosien varrella valtuustusta voi luonnollisesti muuttaa, jos elämäntilanteet sitä vaativat.
Valtakirja edunvalvontavaltuutusta varten on tehtävä kirjallisesti. Valtuuttajan on kahden todistajan ollessa samanaikaisesti läsnä allekirjoitettava valtakirja tai tunnustettava siinä oleva allekirjoituksensa. Todistajien on sen jälkeen todistettava valtakirja allekirjoituksillaan. Todistajien tulee tietää, että asiakirja on edunvalvontavaltuutusta varten tehtävä valtakirja, mutta valtuuttaja voi olla ilmaisematta heille sen sisältöä.

Asioidenhoidon
varmistaminen

- Ennen kaikkea kyse on varautumisesta pahimman varalle ajoissa.
- Valtuuttaja määrittelee itse ne asiat, jotka valtuutus kattaa. Hän voi oikeuttaa valtuutetun huolehtimaan esimerkiksi omaisuutensa hoidosta ja muista taloudellisista asioistaan sekä itseään koskevista asioista kuten terveyden- ja sairaanhoidostaan. Valtuuttaja voi itse myös määritellä, miten valtuutetun toimintaa valvotaan.
- Meillä täällä Lohjan Nordeassa on asiakkaiden palveluksessa pankkilakimiehemme Juha-Pekka Karppinen, joka asiantuntemuksella saa niin edunvalvonta-asiat kuin myös testamenttiasiat varmasti kuntoon juuri siten, kuin asiakas toivoo, kertoo pankinjohtaja Halonen.

Edunvalvontavaltakirja

Mitä: Edunvalvontavaltakirjalla henkilö voi etukäteen järjestää asioidensa hoidon sen varalta että valtuuttaja tulee sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi kykenemättömäksi huolehtimaan asioistaan Edunvalvontavaltakirjan nojalla valtuutettu toimii valtuuttajan puolesta omaisuutta koskevissa asioissa, taloudellisissa asioissa ja henkilöä koskevissa asioissa. Valtuuttaja voi valtuuttaa yhden tai useamman henkilön.

Miten:  Edunvalvontavaltakirja on tehtävä kirjallisesti ja kahden esteettömän todistajan on todistettava valtakirja allekirjoituksillaan.
Valtuutetun/valtuutettujen täytyy suostua valtuutetun tehtävään. Kysyminen riittää.
Maistraatin täytyy vahvistaa edunvalvontavaltakirja, jotta se astuisi voimaan. Edunvalvontavaltakirja astuu voimaan siinä tapauksessa että valtuuttaja tulee sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi kykenemättömäksi huolehtimaan asioistaan.
Lääkärinlausunto.

Esimerkkejä miksi kannattaa tehdä:

1. Tekemällä edunvalvontavaltakirjan henkilö voi itse valita haluamansa henkilön asioiden hoitajaksi.
2. Edunvalvontavaltakirjan vahvistaminen maistraatissa on nopeampi kuin edunvalvojan hakeminen maistraatin kautta
3. Edunvalvontavaltakirjaan voi ottaa määräyksiä itselle tärkeistä asioista / toimintatavoista. Edunvalvontavaltakirja on joustavampi järjestää asioiden hoito.

Henkilökohtainen suunnitelma

On sitten kyse edunvalvonnasta tai testamentista, niin jokainen asiakirja ja sopimus on henkilökohtainen ja siksi aina erilainen.
- Internetissä on paljon hyviä pohjamalleja, mutta en välttämättä suosittelisi pelkästään niiden käyttöä, miettii Karppinen.
- Jokaisella henkilöllä on oma historiansa, perhesuhteet ja toiveet ja niiden kertominen ja kirjoittaminen juuri oikean muotoisena asiakirjoihin on tärkeätä, jotta lopputulos olisi sitä mitä on tarkoitettu.
- Meillä palvelu lähtee henkilökohtaisesta tapaamisesta, missä kartoitetaan tilanne ja tavoitteet. Pystymme ratkaisemaan monimutkaisetkin tilanteet ja löytämään sopivan ilmaisutavan, lupaa Karppinen.
Varsinkin testamenteissa on kirjoitusmuodolla suuri merkitys ja väärin tehty testamentti on helppo oikeudessa kumota.

Testamentti -
viimeinen
tahdonilmaus

Viimeisen tahdon laatiminen kannattaa, sillä hyvin laadittu testamentti auttaa verosuunnittelussa ja helpottaa omaisuuden jakamista.
Testamentilla määrätään, miten oma perintö jakautuu. Ilman testamenttia omaisuus jaetaan perintökaaren mukaisessa järjestyksessä, mikä ei ole aina mielekästä verosuunnittelun tai omaisuudenjaon kannalta.
- Moni saattaa ajatella, ettei tarvitse testamenttia vielä tai kuvittelee laativansa sen joskus tulevaisuudessa.

Hyvin tehty testamentti ehkäiseen riitoja

- Varsinkin tilanne, jossa henkilöllä ei ole perillisiä, mutta hän haluaisi jättää perinnön esimerkiksi hyväntekeväisyyteen- ainoa mahdollisuus on tehdä testamentti. Ilman testamenttia omaisuus menisi valtiolle.
- Perintöön ja sen järjestykseen liittyy paljon erilaisia asioita ja jokainen tilanne on erilainen, siksi kannattaa kuluttaa hetki keskusteluun ja suunnitella etukäteen, kertoo Karppinen.
- Kun testamentti tehdään kaiken sääntöjen mukaan ja asiantuntijan avustuksella, otetaan kaikki asiat huomioon ja riidan riskit minimoidaan.
- Testamenttiin voi liittää avio-oikeuden poissulkevia määräyksiä, jolloin esimerkiksi testamentinsaajan aviopuolisolla ei ole oikeutta perintöön. Tällöin kesämökki tai muu omaisuus ei siirry perillisen puolisolle ja erillisillä legaattimääräyksillä voi puolestaan määrätä esineitä eri perijöille, listaa Karppinen.
- Esimerkiksi ilman testamenttia avopuolisolla ei ole mitään turvaa jäädä avopuolisonsa omistamaan kotiin, vaan se kuuluu aina perikunnalle, eikä avopuoliso ole kuolinperän osakas.

Testamentti ja verot

Verosuunnittelun kannalta on suositeltavaa lisätä testamenttiin määräyksiä, jotka mahdollistavat testamenttisannon osittaisen luopumisen verotuksellisesti järkevästi.
- Testamentiin liittyy paljon sellaisia asioita, joita ei itse tule vältttämättä ajatelleeksi ja siksi on hyvä käyttää asiantuntijaa.

Viimeinen testamentti on viimeinen tahto

Henkilöllä voi olla useampi testamentti ja sen tuorein on se viimeinen tahto ja pätevä testamentti.

Paras mahdollinen ratkaisu

- Oli asia testamentti tai edunvalvonta, henkilökohtainen pankkineuvoja varmistaa, että asiakas saa parhaan mahdollisen ratkaisun, joka sopii juuri hänen tilanteeseen.

SYITÄ TEHDÄ
TESTAMENTTI

  • Henkilöllä ei ole perijöitä, ja ilman testamenttia perintö menisi valtiolle
  • Jälkipolville halutaan suoda mahdollisuus perinnön osittaiseen luopumiseen verotehokkaasti
  • Perintöön halutaan sisällyttää avio-oikeuden poissulkevia määräyksiä
  • Halutaan turvata avopuolison tai muun läheisen taloudellinen turva
  • Perintöön halutaan sisällyttää hallintaoikeutta koskevia määräyksiä
  • Aikaisemmin annettu lahja määrätään testamentissa ennakkoperinnöksi
  • Halutaan antaa toiveita ja ohjeita siihen, miten perintö toivotaan jaettavan

nordea.jpg

Asiakaspalvelu 24h 0200 3000

Lohjan konttori: Laurinkatu 57, Lohja

Avoinna ma-pe 10.-16.30
www.nordea.fi

alue_talous: 

Novagon asiakasluvut kasvoivat hieman 2015

Novagon asiakasluvut kasvoivat hieman 2015

  • haettu rahoitus toi n. 7 milj. euron edestä investointeja ja kehitystä alueelle
  • luotujen työpaikkojen myötä n. 1,8 milj. euroa verotuloja kunnille

Novagon yritysneuvonnalla oli 562 uutta asiakasta vuonna 2015 (528 uutta asiakasta vuonna 2014), josta uuden yrityksen perustamista harkitsevia oli 337.  Asiakaskäyntejä oli yhteensä 1136, josta uusyritysneuvonnassa 581 kappaletta. Lisäksi yritysneuvonnassa ohjattiin eteenpäin 125 käyntiä muiden asiantuntijoiden luo (kirjanpitäjät, vakuutusyhtiöt, pankit, mainos- ja nettitoimistot jne.).

Rakennusalan yritysten määrä kasvanut

Toimialoittain tarkasteltuna lukumääräisesti eniten yrityksiä perustettiin rakennusalalle ja sama tilanne oli vuonna 2014. Yhteensä kahden viime vuoden aikana näiden viiden kunnan alueelle on perustettu 158 rakennusalan yritystä, mitä voidaan pitää merkkinä toimialalla tapahtuvasta murroksesta. Palkkatyön vaihtoehdoksi tarjotaan yhä useammin yrittäjyyteen perustuvaa ansaintavaihtoehtoa.

Seuraavaksi eniten perustettiin kaupan alan yrityksiä. Perustetut yritykset kattavat miltei kaikki toimialat. Yleensä yritykset ovat pieniä, pääosin yhden hengen yrityksiä.

Länsi-Uudellamaalla (Hanko, Inkoo, Lohja, Raasepori, Siuntio) perustettiin vuonna 2015 kaiken kaikkiaan 495 uutta yritystä, josta 150 perustettiin Novagon uusyritysneuvonnan kautta. Tämä tarkoittaa, että 30 prosenttia (36 prosenttia vuonna 2014) kaikista perustetuista yrityksistä on käynyt neuvonnassa.

Vuonna 2015 lausuntoja annettiin vain puolet edellisestä vuodesta, startti- ja jatkostarttilausuntoja 78 kappaletta ja Finnveran rahoituslausuntoja asiakkaiden ideoista 15 kappaletta. Starttilausuntojen vähyys johtui mm. TE-toimiston määrärahojen vähyydestä, ja niiden kokonaan loppumisesta heinä-lokakuun ajaksi.

Yrityksille ja elinkeinoelämälle haettiin rahoitusta 4 miljoonaa euroa arviolta 7 miljoonan euron investointeihin

Vuonna 2015 Maaseudun yritystukien haku aukesi vasta kesäkuussa ja itse tukirahojen saanti siirtyi vuoden viimeisille kuukausille. Tämä, ja Suomen yleinen taloudellinen tilanne, heikensi yritysten rahoitusmahdollisuuksia. Lisäksi starttirahat loppuivat ja EU:n projektirahojen hakeminen alueen elinkeinoelämän kehittämiseen vaati ylialueellisia, jopa useamman maan, kattavia hankkeita. Myös Novagon vähentyneet resurssit ovat vaikuttaneet mahdollisuuksiin auttaa yrityksiä.

”Yrityksille ja elinkeinoelämän kehittämiselle haettu rahoitus kutistui edellisestä vuodesta 4 miljoonaan euroon (6,3 miljoonaa euroa vuonna 2014). Tällä haetulla rahasummalla tullaan kuitenkin toteutettaman arviolta 7 miljoonan euron edestä investointeja ja työllistämistä Länsi-Uudellemaalle”, kertoo Novagon toimitusjohtaja Carl-Johan Sandström ja jatkaa: ”Rahoituksesta noin 700 000 euroa on haettua aloittaville yrityksille, 3,1 miljoonaa euroa toimiville yrityksille ja 220 000 euroa myönnetty alueen elinkeinoelämän kehittämisen hankkeisiin.”

Novago auttaa työllistämään

”Avullamme luotujen työpaikkojen määrä laski vuonna 2015, ja oli noin 265 työpaikkaa (vuonna 2014 lähes 400)”, Carl-Johan Sandström kiteyttää. ”Kuitenkin tämäkin työllisyysmäärä tuo karkeasti arvioiden yli 1,8 miljoonaa euroa verotuloa omistajakunnillemme ja lisäksi tulee tietenkin paikallisen kulutukset tuomat tulot alueelle ja kuntien säästöt niiden osalta, joiden vaihtoehto työllistymiselle olisi ollut työttömyys.”

Starttirahojen niukkuus vähensi yritysten perustamista Suomessa

Suomen 31 uusyrityskeskuksen kautta perustettiin vuonna 2015 yhteensä 6822 yritystä. Tämä on 12 prosenttia vähemmän kuin edeltävänä vuonna 2014. Uusyrityskeskuksen lehdistötiedote 4.2.2016 kertoo Suomen yleistilanteesta: http://uusyrityskeskus.fi/fi/tiedotteet/2016/02/starttirahojen-niukkuus-vahensi-yritysten-perustamista-viime-vuonna

Lisätietoja antaa:
Carl-Johan Sandström, toimitusjohtaja, p. 040 524 2590

talouskuva: 

alue_talous: 

Asemanpellolla oma parturikampaamo

tanja_www.jpg

Tanja Pulakka avasi oman parturikampaamon Pääskyntie 6:een

- Ammattitaitoista,asiakasläheistä,asiakkaan huomioivaa ja iloista palvelua, näillä sanoilla kuvailisin parturi-ja kampaamo palveluitani,kertoo oman liikkeensä asemanpellolle avannut Tanja Pulakka.
 - Asiakkailleni haluan tarjota rentoutavan ja viihtyisän parturi-kampaamo käynnin, tehdä hiuksista kauniita ja saada mukava mielen asiakkaalle jokaisesta käynnistä.
- Tämä työ on minulle sydämen asia,kertoo Tanja.
 Tanja on monelle lohjalaiselle tuttu näky jo keskustassa sijaitsevasta Fidosta. Unelma kuitenkin omasta kampaamosta sai hänet tuumasta toimeen ja avaamaan oman liikkeensä Asemanpellolle.
- Vaikka teen tässä töitä itsekseni, pidän mieleni virkeänä käymällä alan koulutuksissa.Näin pysyn myös ajantasalla uusista hiusmuodeista ja uusista ideoista.
- Haluankin täällä liikkeessäni tuoda asiakkaille ilmi uusia ideoita, yhdessä tehdään upeita hiuksia.
 Tanjalta luonnistuu kaikki parturi-kampaamopalvelut, niin hiusten värjäykset, permanentit, pidennykset kuin juhlakampauksetkin,myös hiusten erilaiset hoidot sekä ripsien ja kulmien laitto.
V- ärivalikoimissa minulla on pääosin Goldwell ja L’Oreal,niihin olen ollut todella tyytyväinen. Uusia hienoja värejäkin näiltä tulee aika usein,niitä on aina päästävä heti kokeilemaan kertoo tanja innokkaana.
Parturi-kampaamo Tanja Pulakka haluaa toivottaa asiakkaat tervetulleiksi, kaikki vauvasta vaariin.
- Olenkin todella iloinen kuinka vanhat sekä uudetkin asiakkaat ovat luokseni löytäneet.
Kohta jo kymmenen vuotta parturi-kampaajana toiminut Tanja palvelee teitä asemanpellolla ajanvarauksella numerosta 09 42893488, myös ruotsin ja englannin kielellä.

Facebookista Tanjan tavoittaa myös sivulta Parturi-kampaamo Tanja Pulakka

Ystävänpäivä-kampanja

Tanjalla on helmikuussa 12.-15.2. Ystävänpäivä kampanja, minä aikana hän tarjoaa kaikista palveluistaan 15% alennuksen.

Parturikampaamo
Tanja Puhakka

Ajanvaraus 09-42893488
Pääskyntie 6, 08500 LOHJA

alue_talous: 

K-supermarket Lempola on Uudenmaan paras K-supermarket

Uudenmaan vuoden 2015 parhaaksi K-supermarketiksi on valittu Lohjalla toimiva K-supermarket Lempola. Palkinnon perusteina olivat onnistuminen asiakastyytyväisyydessä, myynnin kehityksessä sekä hyvä toiminta osana paikallista yhteisöä. Valtakunnan ja alueiden parhaat K-supermarketit julkistettiin ketjun palkintogaalassa Helsingissä.

teppo1.jpg

Palkitsemisraati painotti valinnoissaan kaupan asiakastyytyväisyyttä, myynnin ja asiakasmäärän kehitystä sekä herkullisen ja ruokaisan ostosympäristön luomista asiakkaille. Raati kiittää erityisesti kauppiaan intohimoa tehdä kauppaa ja kykyä verkostoitua. Myös henkilökunnan sitoutuminen sai kiitosta.

K-supermarket Lempolan kauppiaspari Teppo Ojala ja Marjo Karjalainen iloitsevat saamastaan tunnustuksesta.

-On kyllä huikea fiilis. Tämä palkinto on ansaittu yhdessä henkilökunnan kanssa. Ammattitaitoinen ja osaava henkilökunta on yksityisyrittäjälle valtava pääoma. Teemme yhdessä kauppaa asiakkaitamme varten ja heitä kuunnellen, Ojala sanoo.

K-supermarket Lempolasta myytiin viime vuonna yli 17 000:ää eri tuotetta. Valikoimaan kuuluu myös runsaasti lähituottajien tuotteita, kuten Hortiherttuan salaatit, tomaatit, kurkut ja basilikat sekä Pirisen yrtit. Maidosta ja piimästä tehtyjä tuorejuustoja puolestaan toimittaa Arola. K-supermarket Lempolan valikoimaa täydentävät laadukkaat ja edulliset Pirkka-tuotteet

-Meillä asiakkaat saavat erityispalvelua esimerkiksi lihaan ja kalaan liittyvissä kysymyksissä. Herkkutorin työntekijämme antavat vinkkejä sekä arki- että juhlaruoan valmistukseen, kauppias kertoo.

K-supermarket Lempolassa työskentelee 30 hengen ammattitaitoinen henkilökunta.

Suomen parhaaksi K-supermarketiksi valittiin K-supermarket Mankkaa Espoosta. K-supermarketin asiakaslupaus on olla tavallista parempi ruokakauppa, jonka laajoista valikoimista löytyvät niin ajankohtaiset herkut kuin markkinoiden uutuudetkin. Ketjuun kuuluu 220 K-supermarketia.

Suomessa on tällä hetkellä yli 1100 K-kauppiasta, joista ruokakauppiaina toimii noin 900 yrittäjää. K-kauppiasyrittäjä yhdistää hyvän palvelun, osaamisen ja paikallistuntemuksen. K-kauppiaat vastaavat kauppansa asiakastyytyväisyydestä, henkilökunnasta ja liiketoiminnan tuloksellisuudesta.

alue_talous: 

Ansiomerkkejä Länsi-Uudenmaan Osuuspankissa

Länsi-Uudenmaan Osuuspankki on muistanut ja palkinnut toimihenkilöitään kultaisilla ja hopeisilla ansiomerkeillä. Kultaiset ja hopeiset ansiomerkit on annettu tunnuksena ansiokkaasta työstä Länsi-Uudenmaan Osuuspankissa sekä OP Ryhmässä.

Kultaisen ansiomerkin 25 vuoden palveluksesta ovat saaneet: Anneli Hyytiäinen, Jukka Järvinen, Christina Kangas, Raija Karppinen, Leena Lahti, Tuovi Litja, Raisa Mäkinen-Laukkanen, Silja Parviainen, Outi Savola, Merja Uoti, Päivi Vaara-Rajala

Hopeisen ansiomerkin 15 vuoden palveluksesta ovat saaneet: Jarkko Haapasaari, Päivi Hannila, Liia Kojo, Kirsi-Mari Korpiniitty, Kirsi Kuula, Minna Lindholm, Marjo Maijala, Samu Rouhe, Markus Sillanaukee

ansio.png

alue_talous: 

Sivut

 
Tilaa syöte Raha ja talous