Virtavesien kunnostus kiinnostaa

Osana Kalatalouden ympäristöohjelmaa järjestetään virtavesikunnostuskurssi, jonka suunnittelun avuksi LUVY ja Valonia järjestivät avoimen kyselyn. Kyselyn avulla kartoitettiin virtavesikunnostuksiin liittyviä osaamis- ja koulutustarpeita sekä halukkaita osallistujia. Kyselyyn saatiin yli 200 vastausta. […]