• a- Kartoitus toteuttaa asbestikartoituksen suunnitelmallisesti ja tehokkaasti. Tutustumme kohteen asiakirjoihin etukäteen, näin säästämme aikaa ja kustannuksia.
 • Asbestikartoituksessa paikallistamme purettavassa kohteessa olevan asbestin ja selvitämme sitä sisältävät materiaalit sekä pölyävyyden niitä käsiteltäessä tai purettaessa.
 • Tarvittavat materiaaliäytteet analysoidaan laboratoriossa ja sen tulokset liitetään osaksi valmistuvaa asbestiraporttia.
 • Lopuksi asbestikartoitus dokumentoidaan ja luovutetaan tilaajan / purkutyöhön ryhtyvän käyttöön.  Tämä on osa koko projektin turvallisuusasiakirjaa.
 • Ota yhteyttä, tarjoan asbestikartoitukset luotettavasti ja nopealla aikataululla.

 

a-Kartoitus

Kolistimenkatu 6, 08150 Lohja

Janne Kosonen

Puhelin: 040 1750800

email: info@a-kartoitus.fi

Y-tunnus: 2808246-6

Yleistä Asbestista

 • Asbesti on kuitumainen silikaattimineraali, erittäin ohut ja kestävä kuitu, mikä teki siitä aikanaan vahvan, edullisen ja paloturvallisen rakennusmateriaalin.
 • Asbestia on käytetty lähes kaikissa rakennusmateriaaleissa, kuten: liimoissa, laasteissa, lämmöneristeissä, lattiapäällysteissä, rakennuslevyissä, tiivisteissä, joten sen paikallistaminen vaatii usein laboratorionäytteen, ellei täyttä varmuutta ole tiedossa.
 • Asbestia on käytetty Suomessa aina 1920- luvulta vuoteen 1993. Asbestin käyttö kiellettiin lopullisesti 1.1.1994. Suurinta asbestin käyttö oli 60-70 luvulla.
 • Asbestipöly on hienoa, mahdotonta havaita paljain silmin. Asbestikuidun rakenne on väkäsmäisen terävä. Sen pöly on haitallista hengitettynä ja sille altistuminen voi johtaa asbestisairauksiin, kuten keuhkosyöpään ja asbestoosiin.

Asbestimineraalit

 • Suomessa yleisimmin tavattava asbestilaatu on Krysotiili (valkoinen asbesti), jota on käytetty paljon katto-ja julkisivulevyissä. Tuotenimikkeitä: Minerit, Luja, Finnlex.
 • Muita asbestilaatuja ovat Antofylliitti (ruskea asbesti), jota käytetty mm. laasteissa ja tasoitteissa sekä Amosiitti, jota tavataan mm. putkieristeissä.
 • Kaikkein vaarallisin asbestimineraali on Krokidoliitti (sininen asbesti), joka on erittäin herkästi pölyävä, tällä noin 1000-kertainen pölyävyys amosiittin verrattuna. Sinistä asbestia käytettiin mm. palo-ja äänieristeenä, ruiskutettuna seiniin ja sisäkattoihin.

Asbestilainsäädäntö

Asbestikartoitus on pakollinen toimenpide ennen vuotta 1994 valmistuneissa rakennuksissa ennen purku- ja remonttitöitä.

Valtioneuvoston päätös 1.1.2016 (1380/1994) § 3.

”Rakennuttajan tai muun, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta, on rakennusten tai rakenteiden purkutyötä varten varmistuttava siitä, ettei purettavissa rakenteissa ole asbestia tai huolehdittava siitä, että purkutyö tehdään asbestipurkutyönä”

Lisätietoa lainsäädännöstä:

Laki 684/2015 eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista
Valtioneuvoston asetus 798/2015 asbestityön turvallisuudesta

Lisätietoja asbestin haittavaikutuksista:

https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2016/11/asbe…