Omatoiminen työnhaku työttömyysetuuden edellytykseksi, muut velvoitteet vähenisivät

Hallitus valmistelee työttömyysturvan seuraamusjärjestelmään eli niin sanottuihin karensseihin muutoksia. Työttömyysetuuden saaminen edellyttäisi omatoimista työnhakua. Samalla muut työnhakijan velvoitteet vähenisivät. Uudistus varmistaisi työttömyysetuuden saamisen edellytysten yhdenvertaisen toteutumisen maakunta- ja kasvupalvelu-uudistuksen toteutuessa. Lisäksi se edistäisi työnantajien ja työntekijöiden kohtaamista työmarkkinoilla. Tavoitteena on, että työnhakijat…

Uusi varhaiskasvatuslaki hyväksytty eduskunnassa

Eduskunta hyväksyi keskiviikkona uuden varhaiskasvatuslain. Uusi laki vahvistaa varhaiskasvatuksen laatua nostamalla henkilöstön koulutustasoa ja selkiyttämällä tehtävänimikkeitä. Lapsen etu nostetaan keskeiseksi. Varhaiskasvatusta suunniteltaessa ja järjestettäessä on huomioitava lapsen etu. Lasta on myös suojattava väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Varhaiskasvatuslaki tulee voimaan 1.9.2018. Henkilöstön osaamistasoa…

Seutukaupunkiohjelma asemoi seutukaupungit osaksi monimuotoista kaupunkipolitiikkaa

Seutukaupunkiohjelma valmistui ja luovutettiin kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläiselle tiistaina 19.6.2018. Monimuotoisen kaupunkipolitiikan kivijalkaan oleellisesti kuuluva seutukaupunkiohjelma antaa näkökulmia ja työkaluja seutukaupunkien kehittämiseen valtion, keskuskaupunkien ja yritysten kanssa pidemmällä tähtäimellä. Kaupungistumistrendin voimistuessa on merkityksellistä, että seutukaupunkien ja keskuskaupunkien välille luodaan yhteys, jonka…

Fortumin Inkoon voimalaitoksen purkamisessa metalliromua kierrätetty jo yli 16 000 tonnia

Fortumin Inkoon vanhan hiilivoimalaitoksen purkutyö etenee lähes suunnitellussa aikataulussa. Talven ja kevään aikana on laitoksen ykkösyksikön kattilarakennus purettu perustuksia lukuun ottamatta. Myös laitoksen A-valvomo on purettu. -Parhaillaan puretaan ykkösyksikön turbiinisalia ja rikinpoistolaitoksen perustuksia. Tavoitteena on kaataa ykkösyksikön osuus turbiinisalista juhannuksen tienoilla, projektipäällikkö Juha…

Vihdille 82 000 euron avustus Liikkuva koulu -hankkeeseen

Vihdin kunta on saanut Liikkuva koulu -hankkeelle 82 000 euron avustuksen Etelä-Suomen aluehallintovirastolta (AVI). Hanke on alkanut Vihdissä lukuvuonna 2016 – 2017 ja jatkuu kolmannelle kaudelle lukuvuonna 2018 – 2019. Vihdin hankkeessa korostuu oppilashuollollinen näkökulma, jolloin toiminnan avulla tuetaan oppimista ja oppilaiden sosiaalisia…

Lohjan kaupungin kaavoitus järjestää kaavaillan 19.6.

Tiistaina 19.6.2018 on Lohjan pääkirjastossa ajankohtaisiin hankkeisiin keskittyvä kaavailta. Kaavaillassa voi tutustua käynnistyvään Lempolan uuden työpaikka-alueen kaava-hankkeeseen (L46). Nähtävillä on myös Laurentiustalon ehdotusvaiheen aineisto (L63) ja paikalla Laurentiustalon arkkitehti Pekka Salmi. Lisäksi voi tutustua vuoden 2018 kaavoituskatsaukseen. Kaavoituksen henkilökunta on tavattavissa klo…

Rosk’n Roll -jätehuoltopalvelut täyttävät ympäristö- ja laatustandardit

Rosk’n Roll -jätehuoltopalveluiden sertifiointi on hyväksytty ulkopuolisen tarkastajan, Bureau Veritaksen toimesta. Sertifioinnissa tarkastettiin, että toiminta on standardien ja Rosk’n Roll -jätehuoltopalveluiden omien lupausten mukaista ja että toimintaa jatkuvasti kehitetään. Nyt ISO 9001:2015 (laatu) ja ISO 14001:2015 (ympäristö) -standardit kattavat koko toiminnan.    Rosk’n Rollissa iloitaan sertifioinnista yhdessä – toiminnan jatkuvaan kehittämiseen osallistuu koko henkilökunta.…

Mökkiläisille suunnattu bussimatka saavutti suuren suosion

Kesämökkiläisille suunnattu bussimatka on saavuttanut hienon vastaanoton, ja retken suosio yllätti kaupungin väen iloisesti. Suuren suosion vuoksi järjesteään kaksi saman sisältöistä kuljetusta retkipäivään 28.7.  Ne, jotka eivät mahtuneet aamupäivän kuljetukseen klo 9-12, otetaan mukaan iltapäivän saman sisältöiseen matkaan klo 13-16.  Osallistujat, jotka mahtuvat vasta…