Maa- ja metsätalouden vesiensuojelua Länsi-Uudellamaalla

Maatalous on merkittävin vesistökuormittaja Länsi-Uudellamaalla, mutta vesiensuojelutoimenpiteistä ja niihin saatavista tuista on usein vaikeaa ja työlästä löytää tietoa. Käytännön kunnostustoimien onnistuminen edellyttävää neuvottelua maanomistajien kanssa sekä huolellista suunnittelua ja toteutusta. Tänä vuonna käynnistynyt LUMME-hanke toteuttaa maa- ja metsätalouden kuormituksen hallintatoimenpiteitä, seuraa kunnostustoimien…

Luonnonkukkien päivä – retkiä ja luontotekoja

Yhteispohjoismaista Luonnonkukkien päivää vietetään tänä vuonna sunnuntaina 19.6. Luonnonkukkiin on helppo tutustua opastettujen kasviretkien avulla, joita järjestetään kymmeniä eri puolilla Suomea. Tänä vuonna Luonnonkukkien päivänä tuodaan esille luontotekojen merkitys, kuten perinnemaisemien hoito talkootyönä. Vuoden teemalaji on talkoistakin hyötyvä mäkitervakko.Luonnonkukkien päivänä järjestetään 65…

Ympäristöministeriöltä tukea Lohjalle

Lohjan kaupunki sai kesän alkuun iloisia uutisia. Ympäristöministeriö avustaa kaupunkia 70 000 eurolla ilmasto- ja kiertotalousjohtamisen käytäntöjen vakiinnuttamisessa. Hankkeen myötä kaupunki saa oman kokoaikaisen ilmasto- ja kiertotalouskoordinaattorin. Lohjan tekninen toimi käyttää avustuksen palkatakseen hanketyöntekijän, joka koordinoi ilmasto- ja kiertotalousjohtamisen käytäntöjen rakentamista ja vakiinnuttamista.…

Neuvoja vesiensuojeluun

Länsi-Uudenmaan Vesientila-sivusto on täynnä mielenkiintoista ja hyödyllistä vesistöihin ja vesiensuojeluun liittyvää tietoa. Sivustoa julkaisee ja ylläpitää Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) yhteistyössä alueen kuntien kanssa. LUVYn asiantuntijat päivittävät sivuille säännöllisesti tietoa alueella tehdyistä kunnostuksista ja kertovat tutkimustarinoiden välityksellä mitä erilaisimmista asioista…

Hiidenvedellä kartoitetaan kosteikkoja

Hiidenveden kunnostus -hankkeessa kartoitetaan noin 50 hankkeessa aiemmin toteutettua kosteikkoa kesän 2022 aikana. Kartoituksia tehdään osin uudelleen samoilla kosteikoilla kuin edelliskerroilla vuosina 2014 ja 2011 ja osittain myös uusilla kohteilla. Kohteita on kaikkien hanketta rahoittavien kuntien Vihdin, Lohjan, Karkkilan ja Lopen alueilla.…

Mustionjoen kalatiet avautuivat jälleen

Kunnat ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry jatkavat monivuotista yhteistyötä, joka parantaa koko vesistön tilaa ja virkistyskäyttöä. Vuonna 2020 valmistuneet Mustionjoen ensimmäiset kalatiet avattiin tänä vuonna jo kolmatta kertaa vaelluskaloille. Billnäsin kalatie avattiin 4.5. ja Åminneforsin kalatie 13.5. Alemman Åminneforsin kalatien avaaminen…

Mukaan vaikuttamaan lähivesistöjen tilaan

Pusulassa Kärkölän kylätalolla järjestetään tiistaina 7.6. klo 17.00–20.00 kaikille avoin ja maksuton yleisötilaisuus vesiensuojelusta. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ja Suomen metsäkeskus järjestävät kohdealueiden metsänomistajille, ranta-asukkaille, osakaskunnille ja kyläyhdistyksille maksuttoman yleisötilaisuuden Kärkölän Kylätalolla. Tilaisuuden järjestelyissä huomioidaan mahdolliset koronarajoitukset. Tilaisuudessa kerrotaan kohdejärvien vesien tilasta…

Työ vaellusyhteyden palauttamiseksi alkoi Karkkilassa

Karjaanjoki ja Karkkilan alueen lukuisat kosket muodostavat eteläisessä Suomessa poikkeuksellisen hienon virtavesien kokonaisuuden, joiden kalavedet ja monimuotoinen luonto houkuttelevat kävijöitä kauempaakin. Karkkilassa sijaitsevien patojen vuoksi vaelluskaloilla tai muilla vesieliöillä ei kuitenkaan ole vapaata vaellusyhteyttä yläpuolisiin vesiin. Juuri käynnistyneen NOUSU onnistuu Karkkilassa -selvityshankkeen…

Enäjärven tehokalastushanke alkoi

Vihdin Enäjärven talvinuottaus toteutettiin 14.–23.2. Vihdin kunnan, Siuntionjoen Latvajärvien Suojeluyhdistyksen (Lasy ry), Siuntionjoki 2030 -vesistövision, Prysmian Group Finlandin, Yaran ja Wärtsilän rahoittamassa Enäjärven tehokalastushankkeessa. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (LUVY) koordinoima hanke toteuttaa vuosi sitten valmistunutta Enäjärven kunnostussuunnitelmaa. Tehokalastushankkeen talvinuottauksen toteuttivat ammattikalastajat…

Perinteiset roskatalkoot järjestetään jälleen

Kevätaurinko houkuttelee ihmiset ulos nauttimaan lämpenevistä ilmoista ja ympäröivästä lähiluonnosta. Talven jäljiltä paljastuu vuosittain paikkoja, jotka ovat päässeet roskaantumaan talvikuukausien aikana ja jotka kaipaavat siistimistä kesän lähestyessä. Kaupunkimme on valinnut tänä vuonna meidän lohjalaisten yhteiseksi roskienkeruupäiväksi torstain 5.5. Koronaviruksen vuoksi talkoot on…