Ikäautoilijakoulutus Nummelassa

Liikenneturvallisuudesta puhuessamme tarkoitamme ikääntyneillä tai senioreilla 65 vuotta täyttäneitä henkilöitä. Henkilöauton kuljettajien onnettomuusriski kasvaa keski-iän jälkeen 70 vuoden iässä. Ikääntyminen tuo haasteita liikennetilanteista selviytymisessä. Havainnot, motoriikka ja reagointinopeus heikkenevät iän […]