Liikenneturvallisuudesta puhuessamme tarkoitamme ikääntyneillä tai senioreilla 65 vuotta täyttäneitä henkilöitä. Henkilöauton kuljettajien onnettomuusriski kasvaa keski-iän jälkeen 70 vuoden iässä. Ikääntyminen tuo haasteita liikennetilanteista selviytymisessä. Havainnot, motoriikka ja reagointinopeus heikkenevät iän karttuessa. Monimutkaiset liikennetilanteet, risteykset ja hankalat ajo-olosuhteet tuovat ongelmia liikenteessä selviytymiseen. Erilaiset sairaudet ja niiden vaatima lääkitys tuo oman lisänsä ikääntyneen liikkumiseen ja autolla ajamiseen. Lääkityksen ja sairauden vaikutuksesta autolla ajamiseen on syytä aina keskustella hoitavan lääkärin kanssa.

Ajotaidon ylläpitäminen edistää ajokykyä. Oman ajotaidon ylläpitäminen onkin ensiarvoisen tärkeää liikenteessä selviytymisessä. Ajokortin omaavien pariskuntien on syytä huolehtia siitä, että molemmilla säilyy ajotaito ja kyky selviytyä liikenteessä, sillä taajamien ulkopuolella joukkoliikennepalvelut ovat heikentyneet huomattavasti tai loppuneet kokonaan. Taksinkin saanti voi olla nykyään haasteellista. Omaa autoa tarvitaan kauppa- tai asiointi- ja mökkimatkoille, harrastuksien toteuttamiseen tai ystävien ja sukulaisten tapaamiseen.

Autoliiton Lohjan ja Luoteis-Uudenmaan osastot järjestävät ikäautoilijakoulutuksen lauantaina 12.11. klo 13.00–15.00 Air Hotel Nummelassa (Lentokentäntie 5). Tule keskustelemaan ikääntymisen aiheuttamista haasteista liikenteessä ja pohtimaan ratkaisuja niiden voittamiseksi. Keskustelua ohjaa Autoliiton koulutuspälliikkö Teppo Vesalainen. Tilaisuuteen ei ole ylä- eikä alaikärajaa ja se on maksuton. Kahvitarjoilu ennen tilaisuuden alkua.

Autoliiton Lohjan osasto ry