Valtuuston kokous painottui aloitteiden käsittelyyn

Lohjan kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 18.5. kaupunginhallituksen ja -valtuuston loppuvuoden kokouspäivämäärät sekä merkitsi tiedoksi vuoden 2022 talousarvion toteutumisen ensimmäisen neljännesvuosiraportin. Muuten kokouksessa käsiteltiin enimmäkseen aiemmin tehtyjä aloitteita. Valtuustoaloite Unesco Global geopark -statuksen hakemisesta Lohjalle herätti hieman keskustelua. Asian käsittelyn aikana keskustelun valtuutettu Birgit…

Lohja700-juhlavuoden logo yritysten tuotteille

Lohja700-juhlatyöryhmä käsitteli edellisessä kokouksessaan 16.5. paikallisilta yrittäjiltä saapuneita anomuksia Lohja700-juhlavuoden logon käyttöoikeuteen liittyen ja myönsi logon käyttöoikeuden seuraaville yrityksille: Kiinteistömaailma Oy (Lohjalla myynnissä olevat kohteet), Houseboat Lohjan Helmi(elämykset asuntoveneellä Lohjanjärvellä), MosterRosa tmi (Liessaaren silta -tyynynpäällinen), Kalkki-Petterin hedelmätarha Suomen Kotipanimotarvike Oy (Lohja700-omenamehu ja…

Eritasoliittymä Lempolaan

Lohjan kaupunki ja Uudenmaan ELY-keskus laativat parhaillaan tiesuunnitelmaa eritasoliittymän rakentamisesta valtatielle 25, Lempolan kiertoliittymän paikalle. Eritasoliittymän katsotaan parantavan liikenteen sujuvuutta alueella. Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa valtatie 25 kuuluu maanteiden pääväyliin ja palvelutasoluokkaan I. Nykyinen kiertoliittymä ruuhkautuu aika ajoin, sillä liikennemäärät ovat suuria;…

”Lohja on mielenkiintoinen kaupunki”

Lohjan tuleva kaupunginjohtaja Jarkko Härmälä asuu Espoossa, mutta Lohja on hänelle ennestään tuttu montaakin kautta. –Nuorena kävin tanssahtelemassa Tanhuhovissa ja pelaamassa kaukalopalloa. Kolme vuotta sitten keksin uuden harrastuksen, joka toi minut jälleen Lohjalle, kun tarjontaa ei ollut pääkaupunkiseudulla, Härmälä kertoo. Syynä olivat…

Jarkko Härmälä Lohjan kaupunginjohtajaksi

Lohjan kaupunginvaltuusto valitsi kokouksessaan 20.4. Lohjalle uuden kaupunginjohtajan. Valinta kiinnosti kuntalaisia, sillä verkon kautta kokousta seurasi parhaimmillaan 560 katsojaa. Kaikkien kelpoisuuskriteerit täyttävien hakijoiden joukosta kärkikolmikkoon selvisivät Inka Tikkanen, Antti Rinne ja Jarkko Härmälä. Hakuprosessi käytettiin apuna headhuntingyhtiö InHunt Groupia. Kärkiehdokkaille tehtiin psykologiset…

Järviohjelma rantojen kehittämisen tueksi

Lohjalla laaditaan parhaillaan järviohjelmaa, johon on tarkoitus kirjata suuntaviivat Lohjan järvien ja rantojen kehittämiseksi ja palvelujen parantamiseksi. Järviohjelmaa työstää virkamiehistä ja luottamushenkilöistä koostuvat ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Kaj Sundqvist. –Järviohjelma on perustettu, jotta Lohjan järvien kehittäminen saadaan yhteisten kansien väliin. Tähän asti…

Lohja haluaa jatkaa kaksikielisenä kaupunkina

Lohjan kaupunki haluaa säilyttää kaksikielisyyden toiminnassaan. Lohjan kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 23.3. esittää valtioneuvostolle, että Lohjan kaupunki määrätään kaksikieliseksi kunnaksi vuosiksi 2023–2032. Moni valtuutettu näki kaksikielisyyden identiteetti- ja imagotekijänä, josta kannattaa pitää kiinni, vaikka lohjalaisista vain 3,5% on äidinkieleltään ruotsinkielisiä. Kaksikielisyydellä nähtiin olevan…

Biltema ja McDonalds Lohjalle

Lohjan kaupungin elinvoimajohtaja Pekka Puistosalo kertoo, että Lohjan kaupalliset keskittymät Tynninharju ja Lempola ovat saamassa pian uusia toimijoita. Tynninharjun entiselle raviradalle rakennetaan Bilteman myymälä. –Bilteman asia oli juuri kaupunkisuunnittelulautakunnassa. Kun päätös tulee lainvoimaiseksi, tonttikauppa päästään tekemään ensi kuussa, Puistosalo sanoo. Lempolaan on…

Valtuustossa pohdittiin yhtenäiskoulujen toimivuutta

Lohjan kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 16.2. lakkauttaa Järnefeltin, Rauhalan ja Maksjoen koulut ja perustaa Järnefeltin yhtenäiskoulun, johon koulujen oppilaat ja henkilöstö siirtyvät 1.8.2022. Asia herätti valtuutetuissa jonkin verran keskustelua. Vihreiden valtuutettu Anna-Maija Kallio totesi, että nyt eletään suurten yhtenäiskoulujen rakentamisen aikaa, mutta tulevaisuus…