Säästäminen ja oman talouden suunnittelu

Säästäminen ja oman talouden suunnittelu ovat tärkeitä askelia taloudellisen hyvinvoinnin saavuttamisessa. On hyvä tietää, että koskaan ei ole liian myöhäistä tai vastaavasti liian aikaista aloittaa säästäminen. Säästämisellä voi olla selkeät tavoitteet kuten lomamatkat tai ostettava tuote, mutta toisaalta tarkoituksena voi olla myös…

Henkilökohtaisten palveluiden paljous

Nykyään henkilökohtaisia palveluita on tarjolla runsaasti eri aloilla, kuten terveydenhuollossa, kauneudenhoidossa, liikunnassa, ravitsemuksessa ja henkilökohtaisessa kehityksessä. Tämä johtuu osittain siitä, että yhä useammat ihmiset haluavat panostaa omaan hyvinvointiinsa ja terveyteensä, ja ovat valmiita maksamaan siitä. Tämä on myös seurausta vuosien aikana nousseeseen…

Kulttuuri merkitsee eri asioita

Kulttuuri on laaja käsite, joka voi tarkoittaa monia eri asioita eri yhteyksissä. Yleisesti ottaen kulttuuri viittaa ihmisten tapoihin, uskomuksiin, arvoihin ja taiteelliseen ilmaisuun, jotka muodostavat yhteiskunnan sosiaalisen ja henkisen ilmapiirin. Taide ja kirjallisuus Kulttuuriin kuuluu ihmisten tuottama taide, kirjallisuus, musiikki, teatteri, tanssi,…

Ykkös-Lohja ja Nummelan palvelut

Ykkös-Lohja ilmestyy aina keskiviikkoisin Lohjalla, mutta myös Nummelaan. Lehteä jaetaan pelkästään Nummelaan 7000 kotitalouteen joka keskiviikkoa ja kerran kuukaudessa laajennetussa jakelussa vielä lisäksi Nummelan haja-asutus alueelle 900 talouteen sekä Jokikuntaan 250 talouteen, Ojakkalaan 800 ja Vihtiin 3500 lehteä ja Karkkilaankin 5300 lehteä…

Eduskuntavaalit ovat jo aivan ovella

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys alkaa samana päivänä, kun tämä lehti jaetaan eli keskiviikkona 22.3. ja ennakkoääniä voi käydä antamassa aina 28.3. saakka. Varsinainen vaalipäivä on sitten sunnuntaina 2.4. Jokaisella Suomen kansalaisella, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta, on oikeus äänestää eduskuntavaaleissa. Ilmoitus äänioikeudesta on…

Kiertotalouden mahdollisuudet

Kiertotalous tarkoittaa talousmallia, jossa resursseja käytetään tehokkaammin ja kestävämmin. Tämä tarkoittaa esimerkiksi uusiutuvien energialähteiden käyttöä, materiaalien uudelleenkäyttöä ja kierrätystä, kestävämpää tuotantoa ja kulutusta sekä vähemmän jätteen tuottamista. Kiertotalous tarjoaa monia mahdollisuuksia Vähentynyt jätemäärä: Kiertotalousmallin ansiosta vähemmän jätettä päätyy kaatopaikoille ja jätevesiin. Tämä…

Asunto-osakeyhtiö ja hallituksen työt

Suuri osa suomalaisista asuu taloyhtiössä, josta on ostanut osakkeen. Taloyhtiöt hallinnoivat useimmin kerros- , rivi ja paritaloja Toisin kuin usein luullaan, taloyhtiön osakas ei omista huoneistoaan, vaan taloyhtiö omistaa rakennuksen asuntoineen. Asunto-osakeyhtiön osakkeet oikeuttavat vain huoneiston hallintaan. Asunto-osakeyhtiön hallituksen tehtävänä on hoitaa…