Tänään: 12.07.2024

Päätoimittaja

Vanhempien rooli nuorten liikennekäyttäytymisessä merkittävä​

Vanhemmat ovat tärkeä tuki nuorelle liikenteessä, on kyse sitten liikennesääntöjen kertauksesta, matkustajataidoista kuin omalla esimerkillä opastamisesta. Reilu neljäsosa Liikenneturvan kyselyyn vastanneista vanhemmista kuitenkin kokee, ettei voi juurikaan vaikuttaa nuoren liikennekäyttäytymiseen.

Liikenneturvan suunnittelija Eeva-Liisa Markkanen rohkaisee vanhempia käsittelemään myös liikenneasioita nuoren kanssa. Kuva Nina Mönkkönen/Liikenneturva.

Liikenneturva selvitti 15-19-vuotiaiden nuorten vanhempien ajatuksia lastensa liikenneturvallisuudesta tuoreeltaan kyselytutkimuksella*. Vanhemmista lähes jokainen kertoi olevansa kiinnostunut siitä, miten nuori toimii liikenteessä. Kun Liikenneturva kysyi asiaa nuorilta viime syksynä**, vain kaksi kolmesta (67 %) koki vanhempiensa olevan kiinnostuneita siitä, miten nuori toimii liikenteessä.

”Vanhempien on syytä olla erityisen kiinnostuneita oman nuorensa liikkumisesta. Nuorisokyselymme kertoo, että nuoret, jotka kokivat vanhempiensa osoittavan kiinnostusta heidän liikennekäyttäytymistään kohtaan, osoittivat myönteisempiä asenteita turvallista liikkumista kohtaan ja käyttivät useammin muun muassa turvavarusteita”, rohkaisee Liikenneturvan suunnittelija Eeva-Liisa Markkanen.

Ole kiinnostunut, keskustele – vaikuta

Kyselyn perusteella vanhemmat epäilivät sekä mahdollisuuksiaan vaikuttaa oman nuoren liikennekäyttäytymiseen että yleisemminkin vanhempien toiminnan vaikutusta. Vanhemmista 27 prosenttia koki, ettei voi juurikaan vaikuttaa siihen, miten oma nuori toimii liikenteessä. Markkanen haluaisi korjata tämän harhaluulon ja rohkaista vanhempia käsittelemään myös liikenneasioita nuoren kanssa.

”Keinoja vaikuttaa on paljon. Ohjaus ja opastus, kyseleminen ja kuunteleminen sekä varusteiden hankinta ovat jo hyvä alku. Myös rajoitukset ja yhdessä sovitut toimintaohjeet tukevat nuorta. Eikä oman esimerkin vaikutusta voi väheksyä”, Markkanen luettelee.

Vanhemman tuki auttaa tositilanteessa

Liikenneturvan kyselyyn vastanneista vanhemmista suurin osa kertoi käsitelleensä nuoren kanssa muun muassa liikenteen vaaroja ja riskejä, kehuneensa nuorta turvallisista valinnoista ja perustelleensa omia toimintatapoja tietyissä tilanteissa. Nuorelle oli myös hankittu tälle mieluisia turvavälineitä.

Markkanen muistuttaa, että turvavarusteiden kaltaisten helppojen aiheiden lisäksi olisi hyvä käydä läpi vaikeampia aiheita, kuten matkustajataitoja ja maltin säilyttämistä liikenteessä. Kyselyyn vastanneista vanhemmista harvempi oli keskustellut nuoren kanssa esimerkiksi ryhmäpaineesta.

”Sen lisäksi, että muistutellaan ajamaan varovasti ja laittamaan turvavyöt kiinni, on hyvä keskustella siitä, millaista käyttäytyminen liikenteessä on oman nuoren kaveriporukassa ja miten voi toimia, jos kaverit yllyttävät riskinottoon. Vanhempien tukea saaneet nuoret ottavat kuljettajina vähemmän riskejä myös kavereiden kanssa ajaessaan kuin ne nuoret, jotka jäivät vaille vanhemman tukea”, Markkanen toteaa ja muistuttaa, että myös jo täysi-ikäisyyden saavuttaneet nuoret arvostavat vanhemman neuvoja ja ohjausta. Onkin hyvä sopia selkeät säännöt, jotka auttavat nuorta liikenteen valintatilanteissa.

Vinkkejä nuoren vanhemmalle:

  1. Ole kiinnostunut siitä, miten nuori toimii liikenteessä ja osoita kiinnostuksesi, vaikka aihe ei olisikaan omassa perheessä vielä tapetilla. Kun nuori oppii luottamaan siihen, että aikuista kiinnostaa liikennekäyttäytyminen, hän uskaltaa ottaa asian puheeksi myöhemmin, jos jotain erityistä tulee esiin.
  2. Keskustelkaa ryhmäpaineesta – ja miettikää yhdessä, miten voi jämäkästi pitää kiinni omasta turvallisesta toimintatavasta. Kun on etukäteen miettinyt, miten toimia tiukan paikan tullen, on turvallisten valintojen teko helpompaa tosipaikassa.
  3. Huolehtikaa yhdessä nuoren käyttämän ajoneuvon kunnosta ja turvavarusteista. Esimerkiksi heijastimen käyttö on nuorilla muita ikäryhmiä vähäisempää.
  4. Keskustelkaa miten toimia, jos illanviettoon liittyy päihteitä. Miten nuori voi pitää huolta myös siitä, ettei kaveri mene rattiin päihtyneenä tai päihtyneen kuljettajan kyytiin.
  5. Pohdi yhdessä nuoren kanssa kulkutapojen valintaa. Arkisilla liikkumisvalinnoilla saa helposti lisättyä myös hyötyliikunnan määrää.
  6. Sopikaa yhdessä selkeistä säännöistä ja toimintamalleista – ne auttavat myös nuorta valintatilanteissa.
  7. Muista, että toimit roolimallina. Näytä esimerkilläsi oikeita toimintatapoja liikenteessä.