Hallitusneuvottelut ovat Suomessa parasta aikaa käynnissä ja samalla valitsemme uusia edustajiamme Euroopan parlamenttiin. Me lehdessä annoimme jokaiselle eurovaaliehdokkaalla sekä puolueelle yhtäläisen mahdollisuuden tulla esille lehtemme sivuilla, mielipidekirjoituksella ja omalla vaalimainoksella – tuloksen näette lehtemme sivuilla.
Eduskuntavaaleissa näimme puolueita toreilla ja tienvarret täynnä eri puolueiden ehdokkaiden kuvia, mutta näin eurovaalien alla, kuvia on paljon vähemmän ja muutenkin ehdokkaat ovat näkymättömissä, miksi näin? Tiedätkö sinä, mitä äänestämme?
Euroopan parlamentti on EU:n ainoa suoralla vaalilla valittu elin. Parlamentin tehtävä on toimia kansalaisten äänenä EU-tasolla, ja se toteuttaa tätä tehtävää sekä lainsäätäjänä että budjetti- ja valvontavallan käyttäjänä.

Parlamentista

Toukokuun 2019 EU-vaaleissa Euroopan parlamenttiin valitaan 705 jäsentä. Suomen paikkamäärä kasvaa samalla yhdellä, 14 jäseneen.
Euroopan parlamentti tekee suuria päätöksiä: miten talous saadaan kasvuun, miten vähennetään energiankulutusta ja miten varmistetaan, että syömämme ruoka on turvallista. Äänestämällä valitset, kuka nämä päätökset tekee ja miten ne muovaavat maailmaa sellaiseksi paikaksi, jossa haluat elää. Jos et äänestä, sinulla ei ole sananvaltaa. Äänestämällä EU-vaaleissa olet mukana päättämässä, mihin suuntaan EU etenee seuraavien viiden vuoden aikana esimerkiksi kansainvälisen kaupan, kuluttajansuojan, ilmastonmuutoksen tai talouskasvun suhteen.
Mepit paitsi säätävät lakeja eri aloilla myös valvovat muiden EU-instituutioiden toimintaa.

Paikallinen EU-hanke

Freshabit (2016–2022) on tähän mennessä suurin EU:n Life-ohjelmasta Suomessa rahoitettu hanke. Tarkoituksena on kunnostaa vesistöjä muun muassa vähentämällä ravinteiden huuhtoutumista valuma-alueilta ja rakentamalla kalakäytäviä vaelluskaloille. Näin pyritään turvaamaan jokihelmisimpukan kantojen säilyminen. Yksi kahdeksasta kohdealueesta on Uudellamaalla sijaitseva Karjaanjoen vesistö: Lohjanjärveltä mereen virtaavan Mustionjoen jokihelmisimpukkakanta on ainutlaatuinen.

EU ja Suomi

Euroopan unionin tietosuojalait ovat maailman tiukimpien joukossa.
Uuden yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan omistat itse tietosi ja muiden on saatava sinulta suostumus niiden käyttöön.
Euroopan unionissa meillä kaikilla on oikeus vapaaseen liikkuvuuteen.
Työllisten määrä euroalueella on nyt suurempi kuin silloin, kun alue perustettiin vuonna 1999.
Nuorisotyöttömyys on kuitenkin edelleen liian korkea.
Euroopan unioni pyrkii varmistamaan, että jokaisella eurooppalaisnuorella on neljän kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta mahdollisuus palkkatyöhön, koulutukseen tai jatkokoulutukseen.
Älykäs, kestävä ja osallistava talouskasvu on olennainen edellytys ihmisten nostamiselle köyhyydestä.
Euroopan unioni kannustaa yksityisen sektorin kehittämiseen ja alueelliseen taloudelliseen yhdentymiseen sekä kauppaa tukevien avustusohjelmien kehittämiseen.

Aiotko sinä jättää äänestämättä vain koska et tiedä, miksi olemme EU-jäsen?

KO

Lisää vaaleista EU:n omilta sivuilta.