Jos kokee, että kiire puskee usein päälle, kannattaa yrittää muuttaa tapojaan. Kuva: Nina Mönkkönen/Liikenneturva

Työmatkat ovat monille päivän vaarallisinta aikaa. Liikenneturvan tuoreen kyselyn mukaan joka kolmas työssäkäyvä kokee usein kiirettä työmatkallaan, mikä lisää riskejä tien päällä. Liikenneturva tekee yhteistyötä työmatkojen turvallisuuden parantamiseksi noin sadan yrityksen tai organisaation kanssa.

Tielläliikkujien valtaosan muodostavat 25-64-vuotiaat, ja työmatkaliikenne muodostaa ison osan tämän ryhmän liikkumisesta. Työhön liittyvä liikenne on usealla työpaikalla suurin työhön liittyvä riskitekijä, ja vuosittain työmatkaliikenteessä sattuu yli 20 000 tapaturmaa.

Tapaturmariskiä niin autoillessa, pyöräillessä kuin kävellessäkin lisää kiire. Liikenneturvan syksyllä toteuttaman kyselyn* mukaan joka kolmas (33 %) työssäkäyvä kokeekin usein kiirettä työmatkallaan.

Kuvassa infografiikkaa gallupin tuloksista.

Klikkaa infograafi isommaksi! Kuva: Kaisa Tanskanen

”Jos kokee, että kiire puskee usein päälle, kannattaa yrittää muuttaa omia tapojaan. Jos kokeilee kuukauden ajan lähteä kotoa vaikkapa vain viisi minuuttia aiemmin, voi siitä helposti muodostua uusi hyvä tapa. Kun ei tarvitse kiirehtiä, voi jokapäiväisestä pakkopullasta tehdä mukavaa omaa aikaa. Näin työmatkansa kokeekin lähes kolme viidestä (58 %) kyselyymme vastanneesta”, kertoo Liikenneturvan yhteyspäällikkö Tuula Taskinen.

Tammikuussa sattuu vuosittain eniten palkansaajien työmatkatapaturmia. Yhtenä syynä tähän voi nähdä vuodenaikaan kuuluvan liukkaan tai muuten haastavan kelin sekä pimeyden, kulkumuodosta riippumatta. Kyselyyn vastanneista kaksi kolmasosaa (67 %) kertoikin varaavansa huonolla kelillä tavallista enemmän aikaa työmatkaan tai pitävänsä etäpäivän.

”Tässä voisi työnantajakin ennakoida henkilöstön puolesta ja suositella ainakin mahdollisuuksien mukaan etäpäivää, jos sääennuste povaa huonoa keliä. Etäpäivällä tai julkista liikennettä hyödyntämällä ehkäistään vaikeiden olosuhteiden lisäksi myös kiireen aiheuttamat riskit tien päällä”, kannustaa Taskinen.

Harva saanut turvallisen työmatkan ohjeistusta työpaikalta

Kyselystä käy ilmi myös se, että monilla työpaikoilla olisi syytä antaa henkilöstölle enemmän eväitä turvalliseen työmatkaan. Yli kaksi kolmesta vastaajasta (70 %) oli joko täysin tai osittain eri mieltä väitteen Olen saanut ohjeita työpaikaltani, miten työmatkastani tulee mahdollisimman turvallinen kanssa.

”Turvallinen työmatkaliikenne nähdään yhä useammin keskeisenä osana työturvallisuutta. Mutta kuten kyselyn tulos osoittaa, pitäisi teemaan panostaa monilla työpaikoilla yhä enemmän. Se voi maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin vähentyneinä tapaturmina ja sitä kautta lisääntyneinä työssäolopäivinä”, muistuttaa Liikenneturvan aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi.

Liikenneturva tekee yhteistyötä työmatkaliikenteen turvallisuuden parantamiseksi jo noin sadan eri yrityksen tai julkishallinnon organisaation kanssa ympäri Suomea. Pitkäjänteisen työn tavoitteena on juurruttaa liikenneturvallisuus osaksi organisaation strategiaa. Liikenneturvan työmatkaliikennetoiminta on yhteistyötahoille maksutonta.

”Tarjoamme työliikenteen turvallisuuden parantamiseksi monipuolisia toimintamalleja, työkaluja ja aineistoja. Tavoitteenamme on nolla tapaturmaa, mutta se edellyttää määrätietoista ja sitoutunutta toimintaa. Jos työpaikka kiinnostuu yhteistyömahdollisuuksien selvittämisestä, kannattaa olla yhteydessä lähimpään toimipisteeseemme”, vinkkaa Kinisjärvi.

*Liikenneturva selvitti työikäisten mielipiteitä ja kokemuksia työmatkaliikenteestä syksyllä 2019. Kyselyn toteutti Liikenneturvan toimeksiannosta Kantar TNS Oy ja siihen vastasi yhteensä 1 039 25-65-vuotiasta työssäkäyvää henkilöä.