Syksy alkoi kaupunginhallituksellakin ja elokuun ensimmäisessä kokouksessa päätettiin myös mm. Munkkaan kaatopaikan maanvuokra-alueiden, eli yli 320 000 m2 alan myynnistä Rosk’n Roll Oy Ab:lle yhteensä 619 000 euron kauppahinnalla.

Vanhusneuvostoon jäsenet

Kokouksessa asetettiin myös henkilöt vanhusneuvostoon vuosille 2019-2021. Valituiksi tulivat veteraanijärjestön edustajaksi Jorma Johansson, Lohjan Rintamaveteraanit ry, kahdeksan eläkeläisjärjestöedustajaa sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet Pirkko Kinnunen, Lohjan kansalliset seniorit ry, Mervi Kaira, Nummen ja Pusulan seniorit ry, Salme Hiltunen, Eläkeliiton Nummen yhdistys ry, Liisa Haverinen, Eläkeliiton Sammatin yhdistys ry, Gudrun Lahtinen, Lojo Svenska seniorer rf, Maija Kokkonen, Lohjan seudun kristilliset eläkeläiset ry, Mirja Janérus, Lohjan Eläkkeensaajat ry sekä Vappu Miinalainen, Lohjan Seudun Eläkeläiset ry, kaupunginhallituksen jäsen Paula Nordströmin sekä hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi jäsen Leena Saaren edustajaksi vanhusneuvostoon sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan edustajiksi Hilkka Hyrkkö, henkilökohtainen varajäsen Maaret Laine sekä Tarja Kunnala, henkilökohtainen varajäsen Roger Weintraub.

Vammaisneuvoston jäsenet

Lisäksi hallitus nimesi Vammaisneuvoston kaudelle 2019-2021: kahdeksan vammais-, sairaus- ja omaisjärjestöjen edustajaa seuraavasti Eeva Ristseppä, Helsingin ja Uudenmaan Neuroyhdistys ry, Raija Sassi, Länsi-Uudenmaan Näkövammaiset ry, Liisa Mononen, Lohjan Sydän ry, Suvi Viluksela, Lohjan Seudun Invalidit ry, Minna Mäenpää, Länsi-Uudenmaan Neuris ry ja Hiiden Omaishoitajat ry, Kirsi Ihalainen, Reuma & Tules ry, Terttu Kautinen, Länsi-Uudenmaan Kuuloyhdistys ry sekä Teemu Tiilikka, Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry. Kaupunginhallituksen jäsen Hannele Maittila ja hänen varajäsenekseen jäsen Päivi Alanne.;  Lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan edustajaksi Ana Gutiérrez Soraisen ja hänelle henkilökohtaiseksi varaedustajaksi Riitta Luhtalan; Sosiaali- ja terveyslautakunnan edustajaksi Annmarie Kuurton ja hänelle henkilökohtaiseksi varaedustajaksi Gunilla Wikbergin. Palvelutuotantolautakunnan edustajaksi Sanna Laaksosen ja hänelle henkilökohtaisen varaedustajaksi Hannu-Pekka Poikosen sekä vetovoimalautakunnan edustajaksi Rolf Oinosen ja hänelle henkilökohtaiseksi varaedustajaksi Minna Välimäen.

Lisäksi kokouksessa päätettiin lakkauttaa kaupunginpuutarhuriin toimen 1.9.2019 lukien sekä muuttaa johtavan kaupunginpuutarhurin viran kaupunginpuutarhurin viraksi 1.9.2019 alkaen.