Länsi-Uudenmaan poliisilaitos järjestää yhdessä muiden poliisilaitosten kanssa yhdistyslain 4 §:n mukaisten luvanvaraisten yhdistysten (ampumaseura) ampuma-asekouluttajien koulutuksen. Koulutus pidetään lauantaina 2.10.2021 kello 9.00−16.00.

Koulutuspaikkana toimii videoyhteydellä Poliisihallituksen tilat Riihimäellä osoitteessa Konepajankatu 2. Saapuminen tapahtuu Poliisihallituksen aulaan kello 8.30, jossa on koulutettavien vastaanotto. Ohjelmassa on tunnin ruokatunti. Poliisihallituksen tiloissa ei ole ravintolaa.

Mukaan mahtuu kahdeksan osallistujaa Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen alueelta

Koulutukseen otetaan Poliisihallituksen tiloihin Riihimäellä nykyisten kokoontumisrajoitusten ja poliisilaitoskohtaisen kiintiön perusteella kahdeksan osallistujaa Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen alueelta. Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti niille, joiden ampuma-asekouluttajaksi hyväksyntä on vanhentumassa. Koska paikkoja on rajallinen määrä, otetaan koulutukseen pääsääntöisesti yksi henkilö per yhdistys.

Ampuma-asekouluttajakoulutuksen suorittanut voi hakea kouluttajahyväksynnän ja antaa tämän jälkeen aktiivisuustodistuksia ampuma-aselupaharkintaa varten. Todistus tarvitaan haettaessa lupaa pistoolilla, pienoispistoolilla, revolverilla, pienoisrevolverilla ja erityisen vaarallisilla aseilla tapahtuvaan urheilu- ja harjoitusammuntaan. Koulutus ei valmenna ampuma-aseilla tapahtuvaan toimintaan, vaan aktiivisuustodistusten antamiseen yhdistyksen jäsenille näiden hakiessa ampuma-aselupia poliisilaitokselta.

Ampuma-asekouluttajaksi hyväksymisen edellytykset ovat seuraavat; henkilö on täyttänyt 20 vuotta ja suostuu tehtävään, hän on ampuma-aseen hallussapitoon oikeuttavan luvan haltija, hän on yhdistyslain 4 §:ssä tarkoitetun yhdistyksen jäsen tai sen palveluksessa ja hän on hyväksytysti suorittanut ampuma-asekouluttajakoulutuksen. 

Ilmoittautumisen voi tehdä vain yhdistys

Koulutukseen tulee ilmoittautua etukäteen sähköpostilla asehallinto@poliisi.fi 24.9.2021 mennessä. Ilmoittautuminen otsikoidaan muotoon ”Ampuma-asekouluttajakoulutus 2.10.2021”. Ilmoittautumisen voi tehdä vain yhdistys, ei yhdistyksen jäsen henkilökohtaisesti. Ilmoittautumista ei voi perua, eikä osallistujaa vaihtaa.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa seuraavat tiedot:

Koulutukseen osallistuvan nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero), yhdistys- ja Y-tunnus, joka tulee hakemaan ampuma-asekouluttajahyväksyntää koulutukseen ilmoittautuvalle.

Koulutusmaksu on 31 euroa (SM:n asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta), ja se pitää olla suoritettu etukäteen. Kuitin maksusta tulee olla ilmoitetun henkilön mukana koulutuksessa.

Poliisihallituksen asehallinto ilmoittaa koulutukseen hyväksytyille sähköpostitse 27.9. Ampuma-asekouluttajaksi hyväksymistä hakevan on lisäksi esitettävä yhdistyksen päätös ampuma-asekouluttajaksi nimeämisestä viimeistään kouluttajahyväksyntää haettaessa. Osallistujan on koulutustilaisuudessa todistettava henkilöllisyytensä. Ajokortti ei ole henkilöllisyystodistus.