Tänään: 17.07.2024

Päätoimittaja

Lohjalla kehitetty oma ”Move!-polku”

liikunta, lohja

Peruskoulun 5. ja 8. luokkalaisten fyysinen toimintakyky on pysynyt edellisvuoden tasolla – noin 40 prosentilla oppilaista toimintakyky voi aiheuttaa haasteita arjen jaksamiseen, selviää vuoden 2022 Move!- mittauksista.

Syksyn 2022 valtakunnallisessa Move!-tiedonkeruussa raportoitiin noin 107 000 oppilaan mittaustulokset. Syksyn Move!-mittausten keskeiset tulokset ja havainnot ovat:

  • Valtakunnallisesti noin 40 prosentilla oppilaista fyysinen toimintakyky on tasolla, joka voi vaikeuttaa arjessa jaksamista. Valtakunnallinen tilanne on pystynyt edellisvuoden tasolla ja muutokset edelliseen vuoteen ovat pieniä.
  • Tuloksissa on merkittävää vaihtelua sekä kuntien että hyvinvointialueiden välillä. Maaseutumaisissa kunnissa on kaupunkimaisia kuntia enemmän oppilaita, joiden fyysinen toimintakyky on tasolla, joka voi vaikeuttaa arjessa jaksamista.

Lohjalla mittaukset suoritti yhteensä 1065 oppilasta. 5.-luokkalaisia mittauksiin osallistui yhteensä 532 koululaista (poikia 288, tyttöjä 244) ja 8.-luokkalaisia 533 (poikia 243 ja tyttöjä 534).

Lohjalla yhteensä 45,8 % oppilaista fyysinen toimintakyky on tasolla, joka voi vaikeuttaa arjessa jaksamista. (vuonna 2021 45,5 %)

20 metrin viivajuoksussa molemmissa ikäluokissa jäädään alle valtakunnallisen mediaanin. 5.-luokkaiset ovat jääneet alle valtakunnallisen mediaanin vuonna 2019. Nyt samat oppilaat ovat 8.-luokkalaisia ja tulos on pysynyt edelleen alle valtakunnallisen mediaanin. Emme ole siis pystyneet vaikuttamaan tämän ikäluokan kehittymiseen kuin osittain

Lohjan Liikunta- ja harrastuskoordinaattori Juha Koivuporras

Lohjalla viisiloikka on pysynyt pitkälti samalla tasolla, paitsi 8. luokkalaisten poikien osalta mediaanitulos on kasvanut niin viisiloikassa kuin punnerruksissa.

Kaiken kaikkiaan kovin suuria muutoksia ei ole tapahtunut edelliseen vuoteen verrattuna.

Lohjalla oma Move-polku

Kunnassa on tehty jo paljon toimenpiteitä koululaisten liikkumisen edistämiseksi, mutta toimet jalkautuvat hitaasti. Kunnassa on muun muassa kehitetty oma ”Move!-polku”, jolloin mittauksissa huolta herättäviä tuloksia saaneille oppilaille tarjotaan maksuttomia vaihtoehtoja liikkumisen lisäämiseen. Näitä ovat esimerkiksi kouluilla toimivat liikuntaryhmät sekä nuorille yksilöllistä ohjausta tarjoava koulu personal trainer. Lisäksi tietoisuutta Move!-mittauksista lisätään terveystiedon tunneilla ja vanhempainilloissa. Osa kouluista järjestää syksyisin Move!-mittausten ympärille liikuntatapahtuman.

Tärkeää on huomioida myös se, mitä Lohjalla tehdään ennen Move!-mittauksia. Kisakallion urheiluopisto on järjestänyt jo neljänä vuotena peräkkäin motoristen taitojen havainnointi -koulutuksia varhaiskasvatuksen henkilöstölle, jotta varhaiskasvattajat voivat havainnoida lasten liikkumista. Sen pohjalta he voivat harjoitella lasten kanssa päivisin sellaisia liikunnallisia taitoja, jotka havainnoinnin perusteella ovat vielä puutteellisia. Vastaava taitojen havainnointi -koulutus järjestetään tänä lukuvuonna myös 1. luokan opettajille.

Mitä taitavammaksi liikkujaksi lapsi kasvaa, hänellä on myöhemmin itseluottamusta liikkua muiden nähden niin liikuntatunneilla kuin harrastuksissa. Me ihmiset helposti teemme enemmän sellaisia asioita, joissa olemme jo hyviä. 8-vuotiaaksi asti kokeilemme rohkeammin uusia asioita ihmetellen, kunnes meihin eräänä päivänä saattaa iskeä valitettavan häpeällinen kriittisyys. Tulemme tietoisiksi siitä miltä näytämme ja alamme arvioida itseämme. Meidän varhaisen liikuntakasvatuksen ajatuksena onkin ”kun mokaa niin hokaa”.

Koivuporras kuvailee

Lohja on ollut vuonna 2022 Liikkuva koulu -ohjelman kehittäjäkuntana. Sen myötä esimerkiksi opettajille on pidetty toiminnallisen opettamisen koulutuksia. Harrastamisen Suomen mallin kautta järjestetään liikunnallisia kerhoja.

Lisäksi Lohja haki ja sai aluehallintovirastolta kehittämisavustusta yläkoulujen liikkumisen edistämiseen. Avustusta saatiin 27 000 €.

Jaamme avustusta yläkouluille liikuntatukena, jolla koulut voivat itse kehittää omaa liikunnallista toimintaansa esimerkiksi liikuntavälineitä hankkimalla. Koulutamme aineenopettajia toiminnallisiin opetusmenetelmiin ja pitämään liikkeitä lisääviä taukoja. Kisakallion urheiluopisto kouluttaa keväällä halukkaita urheiluseurojen valmentajia kouluille ”liikuntakoutseiksi”, jotka voivat esimerkiksi auttaa kouluja pitämään liikunnallisia välitunteja, toimivat liikuntatunneilla apuohjaajina, pitävät höntsäkerhoja sekä ohjaavat nuoria liikuntaharrastusten pariin. Tavoitteena on siis saada paikalliset liikkumisen erityisasiantuntijat eli urheiluseurat osaksi Liikkuva koulu -toimintaa.

Move!-järjestelmä on monipuolinen pedagoginen työkalu oppilaiden toimintakyvyn kehittämiseksi peruskouluissa. Mittausten avulla oppilaiden kanssa pohditaan, miten omaa fyysistä toimintakykyä voidaan ylläpitää ja kehittää. Mittaustulokset toimivat välineenä keskusteltaessa perheen kanssa lapsen ja nuoren jaksamista, hyvinvointia ja oppimista tukevista tai haittaavista tekijöistä. Move!-mittaustietoa hyödynnetään peruskoulujen liikuntakasvatuksessa, kouluterveydenhuollossa 5.- ja 8.-luokkalaisten laajoissa terveystarkastuksissa sekä valtionhallinnossa, maakunnissa ja kunnissa terveyden ja hyvinvoinnin edistämistoimenpiteiden kehittämisessä ja seurannassa.

Lisätietoa Move!:sta: www.oph.fi/fi/move