Viime aikoina on keskusteltu yllättäen siitä, voisiko Lohjan torin paikan vaihtaa? Sinällään ehkä vitsinä lähtenyt keskustelu on edennyt jo kahvipöydissä ja sosiaalisessa mediassa, joten oli aika meidänkin ottaa asiasta selvää. On totta, että tori voisi olla aktiivisempi, mutta kuka sen aktiivisuudesta huolehtisi? Aiempina vuosina torin aktiivisuudesta huolehti Lohjan Keskustankehitys ry, joka sai toimintaansa avustusta kaupungilta, mutta avustuksen loputtua myös yhdistyksen toiminta loppui, jo tuolloin oli selvää, että mikäli torille haluttiin ohjelmaa ja aktiviteettejä, jonkun tahon pitää se hoitaa. Lohjan tori on ollut mukana myös kauppakeskussuunnitelmissa ja vanhan paloaseman ja sokeripalatalon tulevaisuuden suunnitelmissa, mutta oikeasti mitään reaalista ei ole tapahtunut.

Lohja on kuuluisa kulttuurikaupunki ja meillä on paljon yhdistyksiä ja seuroja, joiden toiminnan kautta tori varmasti olisi mahdollista elävöittää niin päivä- kuin ilta-aikaan niin kesällä kuin talvella, mutta valitettavasti se ei ole ilmaista. Tekijöitä riittää, mutta mikään ei ole ilmaista, kaikki maksaa jossain vaiheessa. Se, että kirpparimyyjä pääsisi torille viidellä eurolla ei vielä riitä, koska jonkun pitäisi hoitaa senkin puolen markkinointi ja koordinointi. Miten tilanne on hoidettu tällä hetkellä?

– Tällä hetkellä päävastuu torin kehittämisestä, toiminnasta ja markkinoinnista on kaupungilla, mutta kaupunki on avoin myös uudenlaisten toimintamallien etsimiselle. Torin paikka nykyisellään on tyydyttävä eikä tällä hetkellä ole olemassa parempia vaihtoehtoja ainakaan lyhyellä tähtäimellä. Lohjan Yrittäjät on esittänyt kaupungille halukkuuttaan ottaa torin hallinnoinnista suurempaa vastuuta. Kaupunki on suhtautunut avaukseen mielenkiinnolla, mutta tarkemmat keskustelut ovat vielä käymättä, kertaili kaupunginjohtajamme Mika Sivula nykytilannetta, mutta mikä on todellinen tilanne torin markkinoinnissa?

– Minun mielestäni torinsiirto rantaan on aivan järjetön ajatus. Mielestäni on ajateltava enemmän torin aktiivikäyttäjiä, joka on vanhempi väestö. Torin markkinoinnista ei voi paljon kertoa, kun ei sitä juurikaan ole. Kesän aikana torin Facebook-sivut ovat olleet hyvin kaupungin kahden tytön hoidossa ja he ovat hoitaneet työnsä oikein hyvin, miettii torista torimyyjä Jussi Lahtinen.

Samaa kertoilee Lohjan matkailupäällikkö Minna Ermala,

– Meillä on matkailusta kesätyöntekijät toripäivinä käyneet kesällä viikoittain torilla aamupäivät jakamassa esitteitä ja kertomassa tietoa Lohjasta kysyjille. Lisäksi matkailu ylläpitää Lohja tori- Facebook- sivua, jolla on useita nostoja viikoittain kesän ajan.  Järjestämme Laurinpäivä tapahtuman la 11.8. Lohjan keskustassa ja ohjelmaosuus yhdessä LohjaSoi ilmaiskonsertin ja Laurin valinnan sekä Lohjan kesä tanssii kanssa on torilavalla. Kaupunki on lisäksi hoitanut päivitetyn kartan torilla sijaitsevaan yrittäjien ylläpitämään info-telineeseen Lohjantähden edustalla. Matkailun kesän viikko-ohjelmassa on mukana tori ja aukioloajat sekä torikahvila lisäksi Länsi-Uudenmaan museoiden tuottama kirja, joka on meillä myynnissä Kohtaa menneisyytesi – sisältää Torin esittelyn

Näiden mainittujen lisäksi matkailun ja Lohjan Oppaiden torstaisissa kulttuurikävelykierroksissa Lohjan keskusta, käydään myös torilla ja matkailun karttaesitteessä on merkittynä torikahvila Kaffela torille.

– Torikauppiaiden määrä on pysynyt melko vakaana. Kahdella viime kaudella vuokraajia on ollut kahdeksan sekä kahvila ja jäätelökioski, Kaiken kaikkiaan toripaikkoja on varattavissa 2 K-paikkaa autosta myynti (jotka molemmat vuokrattuja), 10 P-paikkaa, autosta myynti, joista vapaana kaksi paikkaa (4 vuokraajalla on käytössä 8 paikkaa), M-paikkoja on yhteensä numeroituna 19, näitä 2 vuokraajalla on käytössä 4 paikkaa, eli vapaana on 15 paikkaa.

– Toripaikkojen vuokrat ovat olleet vuodesta 2005 ennallaan, eli vuokria ei ole korotettu ei myöskään alennettu. Toripaikkojen tuotot ovat olleet viime vuosina n. 24000 euroa/v useamman vuoden ajan eli tulojen perusteella näyttää vuokraus olleen aika vakiota. Vapaina olevia paikkoja vuokrataan päiväpaikkoina, joita erityisesti kesäkuukausina vuokrataan, kertoi kaupungin hallintopäällikkö Raija Rönkä-Nieminen.

Viime vuosina Lohjan kaupunki on panostanut enemmän ilmaiskonsertteihin ja tapahtumiin Lohjanjärven rannalla ja tapahtumat ovatkin saaneet tuhansittain ihmisiä liikkeelle ja tottahan on, että ranta soveltuu tällaisiin massatapahtumiin paremmin kuin tori, mutta ei tori alun perinkään ole tarkoitettu isoille konserteille. Torilava sen sijaan olisi oiva paikka edellä mainituille muille lohjalaisille toimijoille tulla esille ja esitellä omaa toimintaansa. Se, että kaupunki on ottanut ison ja näkyvän otteen tapahtumajärjestäjänä kaupungissa ei ole välttämättä huono asia, mutta pitää muistaa, että vaikka tapahtuma on maksuton, sen järjestelyt eivät ole koskaan ilmaisia. Lohjan tori herättää myös tasaisesti keskusteluaiheita Lohjalaisten omassa Facebook ryhmässä, jonka yli 20 000 jäsentä on hyvä pohja erilaisten mielipiteiden esille tulemiseksi ja keskusteluksi. Tälläkin kertaa esitimme näitä samoja kysymyksiä tuon ryhmän kautta lohjalaisille ja jälleen kerran nousi esille ne pääseikat: jonkun pitää ottaa aktiivinen ote torista, torihinnat sinällään eivät ole kalliit, mutta niihin liittyvä hallintorakenne on raskas ja joustamaton. Onko ratkaisu sitten Lohjan Yrittäjien hallinnoima tori?

– Meillä Lohjan Yrittäjät ry:n hallituksella on syvä huoli torin nykytilasta ja samalla hyvin selkeä positiivinen kuva tulevasta kauppatorista lähitulevaisuudessa. Meillä on tällä hetkellä menossa odotusaika kaupungin päätöksestä asioiden eteenpäin saattamiseksi. Tahtotilaa tässä juurikin tällä hetkellä mittaillaan, kun lomakausi on päällä ja uskonkin, että vasta elokuussa asia nytkähtää hieman eteenpäin. Meillä on suunnitelmia valmiina kartoitus-, suunnittelu- ja toteutusvaiheisiin jo olemassa. Niin kuin aiemminkin on aina todettu, niin toisen maalle ei oikein voi rakentaa ja sopimuksilla niistä voidaan yhteispelillä päättää. Päästessämme tekemään kartoitusvaiheen loppuun ja varmistuttuamme kaikista olemassa olevista kuluista ja haasteista pystymme tämän jälkeen Lohjan Yrittäjissä ottamaan täyden etukenon päälle asian suhteen. Pala kerrallaan mennään ja yhteistuumin kaupungin, torin ja torin lähialueen Yritysten kanssa, kertoo yrittäjien hallituksen puheenjohtaja Pasi Hotti.

Iltatori takaisin vai Aurlahti tapahtumien keskukseksi

Mielenkiintoiseksi tilanteen tekee myös kaupungin toimet aktivoida katuosuutta keskustasta kävelykaduksi nyt toista kertaa, kun saman aktivoinnin olisi voinut tehdä torilla, jossa olisi jo peruspalvelut paikallaan ja todellinen aktivointi voisi onnistua paremmin – ja jos sen kävelykadun haluaisi testata niin siitä vaan laittamaan torin vierustalta yksi katu kävelykaduksi, todennäköisesti testi toisi samanlaisen vastauksen kuin nyt kun kävelykatukokeilu tehdään parkkipaikoilla ja katuosuudella, jolla ei ole yhtään liikettä.

– Kaupunkitekniikka on hoitanut vuosipaikkojen vuokraamisen vuosittain (keväällä). Ilmoitukset Länsi-Uusimaalehti, Markkinaviesti, netti. Torilla on kaksi kautta kesä ja talvi. Talvella torikartta on tarpeen mukaan tiivistetty, myyjät on ryhmitetty Lohjantähden puoleiseen päähän. Täksi kesäksi muutettiin karttaa, että saatiin Kaffelalle uusi paikka ja jäätelökioski varsinaiselle torialueelle. Lisäksi kaupunkitekniikka hoitaa päiväpaikkojen myynnin, kaiken infran, torin siivouksen ja jätehuollon, kertoo Timo Saloranta kaupungin tiemestari.

– Tori vaatii yhden tahon, joka koordinoisi niin kirpparimyyjät, tapahtumat, markkinoinnin yms. Markkinointi vaatisi aktiivisempaa otetta. Jo aikoinaan kaupungin torityöryhmässä oli hyviä ideoita ja esimerkkejä muualta, joilla torista saisi mielenkiintoisemman sekä houkuttelevamman, iso kysymys jäikin, että mitä torityöryhmän ideoista oikeasti käytettiin ja miksi kaikki laitettiin väärään mappiin, kertoo Ari Pihlström Lohcase ry:ssä aktiivisesti vaikuttanut paikallinen tekijä ja muistelee aktiivisia kokouksia, joissa hän Kaffelan Riikka Ventelän kanssa esitteli ideoita ja keskusteli niistä.

Sosiaalisessa mediassa nousi myös ajatuksia torin viihtyisyydestä tai sen nimenomaisesta puutteesta vaikkakin Kaffelan uusi ilme ja jäätelökioskin muutto saavat positiivisen vastauksen. Vuonna 2017 kaupunki satsasi toritapahtumiin noin 25 000 euroa ja kyselyiden perusteella 20% kävijöistä tuli Lohjan ulkopuolelta nimenomaan tapahtumien perässä. Tuo summa on muuten yli kaksinkertainen verrattuna summaan, jolla Lohjan keskustankehitysyhdistys koordinoi ja loi tapahtumia kaupungin kanssa torille – eli kyse ei ole suoranaisesti rahasta vaan tahtotilasta. Monet kaipailevat iltatoreja takaisin, mutta kuka tulee koordinoimaan sitä – ei sitä kukaan ilmaiseksi tee.