Tuleeko Lohjalle yksi vai kaksi uutta liikuntahallia, ja mitä Lohjan urheilussa ja liikkumisessa oikeasti tapahtuu? Onko Lohjalla keskimäärin aktiivisempia liikkujia kuin muualla Suomessa, missä tilastojen mukaan varsinkin nuorempien ikäluokkien ja nuorten aikuisten liikuntamäärät ovat pienentyneet?

Lohja kaupunginhallituksen konserni- ja omaisuusjaosto päätti 7.2. kokouksessaan suhtautua myönteisesti Kisakallion monitoimihallihankkeeseen, ja näin kaupunki olisi hyväksymässä osakassopimusta, mikäli kaupunginhallitus näin päättää. Kaupunki olisi sitoutumassa uuteen osakeyhtiöön enintään 1,8 miljoonan euron omapääomaperusteisella lainalla (SVOP-sijoitus) hallin rakentamisesta varten. Samalla jaosto esitti, että mikäli Kisakalliosäätiö toteuttaa osto-optionsa hallista, on osakkeiden hankintahinta oltava vähintään kaupungin kokonaispanostuksen suuruinen.

Kisakalliosäätiön toimitusjohtaja Petri Tarkkanen kertoo puolestaan, että hallihanke on edennyt mielenkiintoiseen vaiheeseen, missä nyt tehdään suunnittelua ja valmistellaan kilpailutusta.

– Hallin tarvitsema kaavamuutos on toteutumassa ja hallin tarvitsemia hallinnollisia päätöksiä valmistellaan parasta aikaa. Lisäksi projekti eri osa-alueiden organisointi on hyvässä vauhdissa ja hankkeen odotetaan valmistuvan syksyksi 2024.

Kisakallion monitoimihallin on tarkoitus suunnitelmien mukaisesti ensisijaisesti vastata mm. jalkapallon, amerikkalaisen jalkapallon, pesäpallon ja yleisurheilun talviharjoittelutarpeisiin. Mutta luonnollisesti uusi halli olisi käytettävissä myös kesäaikaan. Seurojen lisäksi se tulisi palvelemaan myös alueen kouluja. Kymmenen miljoonan euron hallihankkeessa Lohjan kaupunki olisi vähemmistöosakas, pääosakkaan ollessa Kisakallion Syke Oy 55 %:n omistuksella.

Lohjalaisten tarpeet vs rahat ja tahto

Monet lohjalaiset, jotka eivät asu aivan Lohjan keskustan alueella, vaan entisten naapurikuntien alueilla, ovat viime aikoina ilmaisseet huolensa monien eri kanavoiden kautta. Näiden Lohjaan liitettyjen alueiden puolelta tuntuu useimmiten siltä, että kaikki uudet hankkeet ja hallit sekä kentät rakennetaan ja uudistetaan vain Lohjan keskustaan, ja syrjemmällä olevat alueet jäävät täysin paitsi näistä uudistuksista. Näin varmasti onkin, ja kustannukset olivat aikoinaan yksi tärkein syy kuntaliitoksille. Harvemmin vain tulee mietittyä sitä, ettei näitä isompia hallihankkeita olisi välttämättä tehty pieneen kuntiin niiden ollessa itsenäisiä, saatikka nykytaloudentilassa.

Sen sijaan jopa Lohjan keskustan alueellakin on noussut keskustelua Kisakallion uudesta hallihankkeesta, ja kaupungin mukaan lähtemisestä. Onko oikein, että kaupunki lähtee tukemaan niin voimakkaasti yksityisen yrityksen toimintaa kaukana keskustasta, jolloin todellisuudessa iso osa mahdollisia harrastajia ei tule koskaan käyttämään uuden hallin palveluita jo pelkästään etäisyyksien vuoksi. Sinällään Kisakallion hallihanke tukee itse Kisakallion kehitystä ja tulevaisuuden suunnitelmia. Esimerkiksi Kisakallioon tulevaan halliin tulee 105x 68 metrinen jalkapallokenttä sekä lämmittelyalueet. Kentän laidoille tulee myös siirrettäviä katsomoita.

Tulevaisuuden halli

Millainen tulevaisuuden liikuntahallin tulisi olla? Ainakin kysyttäessä lohjalaisilta, tule vastauksena, että hallin tulisi olla moneen lajiin soveltuva ja muokattavissa oleva. Sen pitäisi myös tarjota liikuntatunteja ensisijaisesti lohjalaisille. Esimerkiksi jalkapallo on maailman harrastetuin joukkuelaji, mutta Lohjalla ei ole tarjolla kunnollista talviharjoitteluhallia, varsinkaan tulevaisuudessa Muijalan kuplahallin lopettaessa palvelut. Olisiko lohjalaisten tulevaisuuden harrastamisen mallille tukea Gunnarlaan olevasta 7500 neliön palloiluhallista? Gunnarlan hallin suunnitelmat ovat esitetty jo kaupungille aiemmin, ja hankkeen puuhahenkilöille on esitelty erilaisia mahdollisuuksia sijainniksi, mutta esimerkiksi Gunnarlan tontti ei olisi liikuntahallille mahdollinen tässä vaiheessa. Tämän toisen liikuntahallin hanke tuntuukin olevan vielä kyselyasteella, ainakin mitä toimitukselle aiheesta kerrottiin Lohjan kaupungin kaavoituksesta.

Lohjan kaupunki on myös alustavasti kysellyt Kuntaliiton kantaa tällaiselle osakastyyppiselle osallistumiselle, varsinkin tilanteessa, missä kilpaileva halli saattaa nousta kaupungin alueelle ilman kaupungin rahoitusosuutta. Nyt tässä vaiheessa kuitenkin näyttää siltä, että ainoa käynnissä oleva hanke on tämä jo vuosia suunnitteilla ollut Kisakallion monitoimihalli.