Jos yleensä kaupunginvaltuuston keskiviikkoinen kokous kestää tunteja, niin valtuustokauden aloittava kokous on yleensä ohi tunnissa, eikä tämänkään kertainen avaus tehnyt poikkeusta sääntöön. Syynä tähän ovat luonnollisesti kesäkauden kesälomat, joten virkamiehet eikä kaupungin hallitus saa asioita kovin paljon eteenpäin ja niin ensimmäinen kokous on yleensä varsin tyhjä todellisista päivän polttavista asioista.

Tälläkin kertaa keskiviikon kokouksessa oli käytännössä vain yksi asia, joka aiheutti keskustelua ja se on Virkkalan Järnefeltin koulun tulevaisuus. Keväällä nuijittiin jo päätös, joka kertoi kaupunkilaisille, että Järnefeltin koulu puretaan ja sen tilalle rakennetaan entistä parempi ja nykyisiin tarpeisiin soveltuva koulurakennus, joka on ennen kaikkea terveellinen ympäristö sekä koululaisille että opettajille.

Järnefeltin koulu osittain uutta ja osittain remontoitava

Järnefeltin koulu yhdessä Laurentius ja Ojamon koulujen kanssa ovat Lohjan kaupungin taloudelle suuria rasitteita, mutta pakollisia kuntoon laitettavia. Keskiviikon kokouksessa Meidän Lohjan valtuutettu Jan Tallqvist jätti jopa esityksen, että hankesuunnitelma palautettaisiin käsittelyyn, koska suunnitelmassa puhutaan Järnefeltin koulun osalta noin 16-17 miljoonan euron hankkeesta, kun se todellisuudessa on kyse lähemmäs 20 miljoonan euron hankkeesta. Tallqvistin ja Meidän Lohjan kannattama esitys hävisi kuitenkin äänestyksen selvästi kaikkien muiden valtuutettujen äänestettyä alkuperäisen hankkeen etenemisen hyväksi äänin 46-5.

Keskustelua herätti myös Järnefeltin kouluhankkeen muutos kokonaan uudelleen rakentamisesta siihen, että koulukiinteistön H-siipi ainoastaan korjausrakennetaan, eikä laitetaan kokonaan uusiksi. Koulun opettajat olivat jopa lähestyneet valtuutettuja kirjeitse, jossa he olivat ilmaisseet huolensa tulevasta rakentamisesta ja siitä, että koulusta saadaan terve, ja sellainen, että siellä voi oikeasti työskennellä. Järnefeltin koulun huono sisäilma on ollut syynä usean opettajan lopettamiseen koulussa ja monen oppilaan eriasteisiin oireisiin. Nyt hyväksytty hankesuunnitelma etenee näin kaksiosaisesti Lohjan talouden määräämien arvojen valossa ja valtuutetut toivovat, että rakennushanketta ja sen vaiheita seurataan tarkasti, ettei kävisi kuten lähialueella on uudisrakentamisessakin ehtinyt tapahtua.

Lohjan IT-järjestelmät saivat myös useammalta valtuutetulta palautetta mm. Pirjo-Leena Forsström sekä Jan Tallqvist moittivat järjestelmää siitä, että päätösten asiakirjoja oli vaikeasti löydettävissä ja asiaan toivottaa parannuksia tulevaisuudessa.

Muita valtuuston käsittelemiä asioita olivat mm. valtuuston aloite senioripuistojen rakentamisesta, Virkkalan santamontun kunnostamisesta, uimahallin invapukutilan laajennuksesta, kyläpyöräasemien perustaminen Saukkolan ja Nummelle, koulujen pihojen viihtyvyyden lisäämistä, Kaukelantien ja Hyönöläntien liikenneturvallisuuden parantaminen, jotka kaikki hyväksyttiin ilman keskusteluja. Valtuustoaloitteista eteenpäin lähti aloite polkupyörän renkaantäyttöasemien asentamisesta Lohjan kaduille sekä kouluunottoalueiden uudelleen jakamisesta Karjalohjan osalta. Karjalohjan alueen koululaiset tulevat tällä hetkellä Virkkalaan yläkouluun, kun osalla lähempänä olisi Lohjan keskusta ja tämä vaihtoehto halutaan jatkossa tuoda vanhempien ja oppilaiden saataville.

Lohjan säästötoimet vaikeuttavat asioiden käsittelyä

Jo ensimmäisessä pikaisesti läpivedetyssä ja osittain vielä lomatunnelmissa käydyssä valtuuston kokouksessa tuli useamman asian ja puheenvuoron vähintäänkin sivulauseessa esille huoli asioiden valmistelusta sekä taloudellisten lukujen tarkemmasta käsittelystä. On totta, että Lohja on joutunut tiukentamaan kulujaan vähentämällä virkoja ja se saattaa jatkossa vaikuttaa myös asioiden valmisteluun ja kenties ulkopuolisten arvioiden käyttöön jatkossakin.

Lohja on muuttotappiokunta, jonka verotulot ja muut tulot ovat viime vuosina olleet laskussa ja samalla raskaat kouluprojektit ovat ja tulevat olemaan kaupungin budjetissa iso kuluerä ja siksi osa valtuutetuista penäsikin asioita valmistelevilta henkilöiltä tarkempaa otetta todellisiin kuluihin, jotta kaupungin tulevat menopäätökset tehdään oikeasti parhailla mahdollisesti saatavilla olevilla luvuilla, ja ettei valtuustolle tulisi päätettäväksi hankkeita, jotka sisältävät miljoonien eurojen edestä piilokuluja.