Puolustus- ja turvallisuusyhtiö Saab AB, tämän tytäryhtiö Combitech AB ja turvallisuusratkaisujen toimittaja Certego Oy ovat julkistaneet maailman ensimmäisen lentokenttien automaattisen valvontaratkaisun Kaivopuistossa 6.8.2021 järjestetyssä lentonäytöksessä. Järjestelmä kantaa nimeä CAMARS3, ja se on ennen lanseeraustaan otettu käyttöön Vihdissä sijaitsevalla Nummelan lentokentällä. Nummelalle uudistus on osa suurempaa murrosta, sillä lentokenttä on tänä vuonna ottanut vastaan suuren osan vuoden vaihteessa lakkautetun Malmin lentokentän liikenteestä.

CAMARS3 on Saabin, Combitechin ja Certegon yhteistyössä kehittämä kokonaisratkaisu, joka mahdollistaa valvomattomien lentokenttien entistä turvallisemman käytön. Halutulle alueelle lentokentän ympärille luodaan ikään kuin näkymätön aita, niin kutsuttu geo-fence. Järjestelmä havaitsee kiitotiealueella tai muulla määritellyllä alueella olevat esteet, esimerkiksi villieläimet ja välittää tiedon automaattisesti valvontajärjestelmän kautta lentäjälle. Järjestelmään kuuluvat kamerat havaitsevat liikkumattomat esteet tutkan seuratessa liikkuvia kohteita. Kun tutka havaitsee liikkeen, aktivoi se myös automaattisen kuulutuksen varoittaakseen kentällä liikkuvia.

Uudistuneet ilmailumääräykset mahdollistavat jopa kaupallisen ilmailun valvomattomille lentopaikoille. Toiminnan riskinarvioinnin vastuu jaetaan jatkossa itse lentokentälle. Kiitotiellä olevien esteiden tunnistaminen on kriittistä, kun halutaan toimia mittarilentosääntöjen mukaisesti yöllä tai huonoissa sääolosuhteissa. CAMARS3 mahdollistaa automaattisesti valvotun ilmailutoiminnan nykyaikaisten turvallisuusstandardien mukaisesti, ja tavoitteenamme onkin saada ratkaisu käyttöön laajemmin, sanoo Magnus Johansson, Combitech AB:n liiketoiminta-alueen johtaja.

Ratkaisu suunniteltiin ja toteutettiin neljän toimijan yhteistyönä kunkin tuodessa projektiin omaa erityisosaamistaan. Certego toimitti ja asensi kentälle IP-osoitteelliset kamera- ja maatutkajärjestelmät sekä ulkotornikaiuttimet. Saab ja Combitech vastaavat järjestelmään integroiduista automaattisen valvonnan järjestelmistä. CAMARS3 sisältää lisäksi integraatiot lentokentän sääasemaan, kiitotievaloihin sekä kulunvalvontaan.

Certegon vaativien kohteiden turvallisuuteen liittyvää kokemusta ja hyväksi havaittuja turvallisuusratkaisuita sovellettiin nyt ainutlaatuisella tavalla. Saabin ja Nummelan lentokentän toimijoiden kanssa yhteistyössä saimme rakennettua miehittämättömälle kentälle täysin automaattisesti toimivan turvallisuusjärjestelmän, joka on uniikki maailmassa, kommentoi myyntijohtaja Janne Antila Certegolta.

Nummelan lentokenttäalueen tekee erityiseksi sitä ympäröivä, kuntalaisten aktiivisessa käytössä oleva virkistysalue. Tämän lisäksi Malmin lentokentältä on siirtynyt paljon lentoliikennettä Nummelaan, mikä on vilkastanut kenttää entisestään. Automaattisen valvontajärjestelmän tuominen kentälle on yksi keskeinen toimenpide koko alueen turvallisuuden kehittämiseksi. Odotan, että uusi automaattinen valvonta auttaa pitämään ulkopuoliset pois kentältä ja varmistamaan niin jalankulkijoiden kuin laskeutuvien koneiden turvallisuuden, pohtii Nummelan lentokenttäyhdistyksen puheenjohtaja Tom Arppe.