Liukastuminen ei katso ikää. Tärkeää on ymmärtää, että omaan liukastumisriskiinsä voi vaikuttaa. Iän myötä kasvaa riski, että liukastumisen aiheuttamat vammat ovat vaikeampia ja vaativat erikoissairaanhoitoa. Erikoissairaanhoidon avohoidon tilastoissa korostuvat yli 50-vuotiaat naiset. 

Kävelijän oma ennakointi on tärkeä osa liukastumistapaturmien ehkäisyä. Kuva: Mikko Vähäniitty / Suomen Punainen Risti

Liikenne- ja viestintäministeriön julkaiseman tutkimuksen* mukaan Suomessa tapahtuu vuosittain noin 125 000 liukastumis- ja kaatumistapaturmaa. Hieman yli puolet (56 %) näistä tapaturmista tapahtuu naisille. Jopa kaksi kolmasosaa liukastumisista tapahtuu 20–54-vuotiaille. Liukastumisia tapahtuu muun muassa työmatkoilla ja niistä aiheutuu merkittäviä taloudellisia kustannuksia sairauspoissaolojen takia.  

Yli 50-vuotiaiden naisten liukastumistapaturmien seuraukset vakavampia

Iän myötä lihaskunnon ja luuston heikentyessä kasvaa riski, että liukastumisen aiheuttamat vammat vaativat erikoissairaanhoitoa. Erikoissairaanhoidon avokäynneissä on nähtävissä selvä hyppäys yli 50-vuotiaiden naisten osalta**. Tyypillisimpiä sairaalahoitoa vaativia liukastumisen aiheuttamia vammoja ovat erilaiset pään vammat sekä raajojen murtumat.   

“Naisilla vaihdevuosiin voi liittyä lihaskunnon ja luuston heikkenemistä, mikä voi lisätä kaatumistapaturmien ja niihin liittyvien vammojen riskiä. Mitä vanhemmasta työikäisestä ja erityisesti naisista puhutaan, sitä vaikeampia vammoja voivat liukastumiset aiheuttaa”, painottaa Luustoliiton toiminnanjohtaja Ansa Holm.  

THL:n luvut ovat erikoissairaanhoidon avokäyntejä jää/lumikelillä liukastumisen/kaatumisen vuoksi. Luvut on suhteutettu väestöön: liukastuminen per 100 000 samanikäistä henkilöä. Keskiarvo vuosilta 2019−2021.

Kuva 1. Luvut ovat erikoissairaanhoidon avokäyntejä jää/lumikelillä liukastumisen/kaatumisen vuoksi. Luvut on suhteutettu väestöön: liukastuminen per 100 000 samanikäistä henkilöä. Keskiarvo vuosilta 20192021

Myös nuoremmat työikäiset ovat löytäneet liukuesteet  

Liikenne- ja viestintäministeriön raportista käy ilmi, että 44 prosenttia suomalaisista varautuu liukkaisiin keleihin käyttämällä talvikenkiä liukuesteillä. Liukuesteisiin luetaan tässä myös nasta-, pitopohja- sekä kitkakengät. Käyttöaste kohoaa iän myötä ja yli 50-vuotiaista yli puolet käyttää talvikenkiä liukuesteillä.

Positiivista muutosta on havaittavissa, sillä nuoremmatkin hankkivat liukuesteitä.   

“Liukuesteitä on ollut markkinoilla ainakin viimeiset 40 vuotta. Kehitystä on tapahtunut valtavasti ja nyt liukuesteiden lisäksi nastakengät ja erilaiset pitopohja- ja kitkakengät ovat löytäneet käyttäjänsä. Meillä suurin liukuesteiden käyttäjäryhmä on 33–51-vuotiaat naiset”, vahvistaa Devisys-liukuestettä edustava Nikander & Wiinikan Jari Pesu.   

Yksi tärkeimmistä liukastumis- ja kaatumistapaturmien ehkäisykeinoista on liikunta. Kaiken ikäisten kannattaa pitää huolta omasta liikkuvuudesta ja lihaskunnosta ja tasapainosta.

Myös kävelijän oma ennakointi on tärkeä osa liukastumistapaturmien ehkäisyä. 

”Liukkaus ei onnistu yllättämään, jos seuraa keliennusteita sekä tarkistaa jalankulkusään ennen lähtöä – ja varautuu lähtiessään asianmukaisesti pitävin jalkinein tai liukuestein”, muistuttaa Liikenneturvan suunnittelija Laura Loikkanen

Talvi- ja liukuestekenkien käytön yleisyys ikäryhmittäin.

Kuva 2. Talvi- ja liukuestekenkien käytön yleisyys ikäryhmittäin. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 2022:2

*Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 2022:2 Liukastumistapaturmat ja niiden ehkäisy toiminnallisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta (valtioneuvosto.fi) 
**THL, terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisteri, keskiarvo vuosilta 2019−2021 

Pysy pystyssä –kampanja on käynnissä 16.-29.1.2022. 

Pysy pystyssä -kampanjan verkkosivut  

Kotitapaturman Facebook, Kotitapaturman Twitter