Suomalaiset ravintolat ovat nyt tyhjinä.

Siinä missä Uudenmaan sulkeminen aiheutti laajaa keskustelua, myös ravintoloiden sulkeminen teki saman. Monet kahvilat ja yökerhot olivat sulkeneet ovensa jo aiemmin. Mekin olemme listanneet www.lohjanravintolat.fi sekä www.facebook.com/ravintolat kanaviin tiedotteita, sitä mukaan kun tietoihimme on tullut lohjalaisten ravintoloiden tilanteesta lisätietoa.

Maanantaista alkaen ravintolat voivat toimittaa TAKEAWAY tai kotiinkuljetuksella ruokaa, mutta varsinainen ravintolasali pysyy suljettuna.

Eduskunta hyväksyi ravintoloiden sulkemisen

Eduskunta hyväksyi 28.3. toisessa käsittelyssä hallituksen esityksen (HE 25/2020 vp) ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta. Hallituksen esitys hyväksyttiin ensimmäisen käsittelyn päätöksen mukaisena. Hallitus esityksen mukaan ravitsemisliikkeet suljetaan koronaviruksen leviämisen estämiseksi asiakkailta 31.5.2020 asti. Tuotteiden ulosmyynti asiakkaille ravitsemisliikkeiden tiloista on kuitenkin sallittua. Sulkeminen ei koske sellaisia ravintoloita, jotka eivät ole avoinna yleisölle eli esimerkiksi henkilöstöravintoloita tai oppilaitosten ruokaloita.
Hallitus tulee antamaan asetuksen lain käyttöönotosta aikaisintaan maanantaina 30.3.2020. 

Hallituksen esityksen HE 25/2020 eteneminen tähän asti eduskunnassa

  • Hallituksen esitys HE 25/2020 oli eduskunnassa lähetekeskustelussa 24.3.2020. Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan oli annettava lausunto.
  • Perustuslakivaliokunta antoi lausunnon (PeVL 7/2020) 25.3.2020.
  • Talousvaliokunnan mietintö (TaVM 5/2020) valmistui 25.3.2020.
  • Ensimmäisessä käsittelyssä 25.3.2020 eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen (HE 25/2020 vp) sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.
  • Toisessa käsittelyssä 28.3.2020 eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen (HE 25/2020 vp) sisältyvän lakiehdotuksen. 

Perustuslakivaliokunta hakee rahaa ravintoloitsijoille

Perustuslakivaliokunta puolsi keskiviikon käsittelyssään esitystä täsmennyksin. Valiokunta esitti, että kieltoa rajataan alueellisesti ja ajallisesti tilanteen salliessa. Valiokunta piti lisäksi välttämättömänä, että ravintoloiden sulkemisesta aiheutuneiden menetyksien kohtuullinen korvaaminen yrittäjille säädetään lailla.