Sammatti Länsi-Uudellamaalla on kuuluisa etenkin Paikkarin torpasta, joka on Elias Lönnrotin lapsuuden koti, ja nykyään siis kotimuseo. Sammatin Kievari sijaitsee Valkjärven ja Iso-Ruokjärven välisellä luonnonkauniilla koivuisella kannaksella. Rakennus on aikoinaan ollut Sammatin kunnan koulu, tunnettu nimillä Koivikon tai Paikkarin koulu ja se on valmistunut vuonna 1913(?). Kievari palvelee sammattilaisia, kesäasukkaita ja matkailijoita idyllisessä ympäristössä. Ravintolassa on tilaa 120 henkilölle ja lisäksi ulkoterassilla on tilaa kesäaikaan 100 henkilölle. Sammatin Kievaria ovat isännöineet Juhani Malkki ja Matti Itäranta. Sammatin Kievari on saanut hyviä kommentteja ja ylistäviä lausuntoja kotoisista ja monipuolisista ”mummo”-ruoistaan, joissa on makua ja annoksilla kokoa aivan riittävästi. Juhanin ja Matin isännöimä ravintola on palvellut paikallisia ja kesäasukkaita ja matkaajia nyt 20 vuoden ajan.

Kievarin lähihistoriasta

Sammatin Kievari laitettiin myyntiin 2014, mutta nykyiset vuokralaiset saivat neuvoteltua jatkoa omalle toiminnalleen viisi vuotta ja nyt on tullut tuon viiden vuoden ajanjakson päätepiste. Kiinteistön omistaa Lohjan kaupunki ja Kievarin pitäjä Juhani Malkki Oy on ollut kiinteistössä vuokralla 1999–2019. Lohjan kaupungin kiinteistötiedoissa tämä kiinteistö on nimeltään Koivikon kievari ja se on rakennettu 1923. 270 neliöinen talo on vuonna 2017 arvioitu noin 105 000 arvoiseksi, jolla vuonna 2017 oli korjausvelkaa yli 42 000 ja perusparannustarpeita noin 90 tuhannen euron edestä. Kiinteistö on ollut vuokrattuna 1725 euroa/kk kesällä ja 1200 euroa/kk talvella ja nykyisen vuokralaisen vuokrakausi päättyy 31.12.2019. Talossa oli vesivahinko 2017, jonka kaupunki aikoinaan korjasi. Kiinteistöllä on oma 0,5 hehtaarin tontti.

Sammatin Kievarin tulevaisuus

Saimme kiinni Lohjan kaupungin kaupunkikehitysjohtajan Tapio Ruutiaisen, jolta saimme hieman lisäselvityksiä kaupungin puolelta Sammatin Kievarin tilanteeseen. Puhelimitse saimme kiinni myös Lohjan tilojen palveluiden tulosyksikköpäällikön Jere Jantusen, joka kommentoi vuokrasopimusneuvotteluista yksiselitteisesti, että hänen kanssaan eivät nykyiset vuokralaiset ole asiasta neuvotelleet, vaan ilmoittaneet lopettavansa ravintolan toiminnan nyt syyskuun alussa.

Kysyimme kaupunkikehitysjohtaja Ruutiaiselta muutaman kysymyksen liittyen Kievarin tilanteeseen ja tulevaisuuteen.

Mikä on Lohjan kaupungin virallinen kanta ravintola tulevaisuudelle? Kaupunki toki toivoo, että ravintolalle löytyy uusi yrittäjä, vastasi Ruutiainen.

Oliko vuokrakauden jatkosta keskusteluja? Kohde kuuluu kaupungin realisoitavien kohteiden listalle, jossa on määritetty kohde myytäväksi. Nykyiselle toimijalle tarjottiin mahdollisuutta tehdä tarjous kohteesta ennen varsinaista myyntiin laittamista, mutta asiaa harkittuaan nykyinen toimija ei jättänyt tarjousta vaan ilmoitti luopuvansa toiminnasta.

Onko totta, että edellinen vuokrakausi ei sisältänyt lainkaan kiinteistölle tarvittavia korjauksia? Vuokrasopimuksen mukaan kohteen kunnossapitovelvollisuus oli vuokraajalla, tämä oli huomioitu vuokran suuruutta määrättäessä.

Tuleeko kiinteistö heti syksyllä myyntiin? Tavoite on saada kiinteistö myyntiin syksyllä, asiaa on jo valmisteltu.

Lähestyimme samalla kysymyspatteristolla myös muita Lohjan kaupungin päättäjiä mutta loma-aikataulut ja lehtemme pikainen aikataulu oli epäedullinen vastausten saamiseksi ajoissa. Ykkös-Lohja palaa Sammatin Kievarin tilanteeseen vielä syksyllä. Sammatin Kievarin tulevaisuus on herättänyt paljon keskustelua lohjalaisten parissa niin toreilla kuin sosiaalisessa mediassakin mutta keskusteluiden kummutessa laidasta laitaan, usein unohtaa todellisuus ja mistä on kyse.

Sammatin Kievari on nimenomaan Sammatissa sijaitseva vanha rakennus, joka on muutettu ravintolakäyttöön. Kievarissa on ravintolaan kuuluvana pari erillistä huonetta, joissa ruokaillaan, keittiö ja wc—tilat sekä huone, missä on kassa sekä buffet-pöydät. Lisäksi Kievarin tiloihin kuuluu ulkona oleva iso terassi. Kaikki nämä tilat vaativat vuosittaisia huoltoja ja nämä ovat nyt viimeiset vuodet jätetty tekemättä. Kenen on syy, siitä varmaan saadaan tasan kaksi vastausta, riippuen kummalta osapuolelta kysyy. Tosiasia on, että se, joka haluaa ravintolatoimintaa Sammatin Kievarissa jatkaa, saa toisaalta vahvan nimen ja hyvän maineen, mutta myös kiinteistön, joka kaipaa kunnostusta monelta eri osilta.

Pystyykö tiloissa oikeasti toimimaan ravintolana, siten että ravintola myös tuottaisi pitäjilleen tulosta? Nykyinen toimintamalli ei näytä olevan siihen riittävä sillä nyt itse kiinteistöstä huolehtimiseen ei riitä varoja vuokrista tai ravintolatoiminnasta.

Sammatin Kievarin liiketoimintaa pitäisi kehittää siten, että liikevaihto nousisi selvästi nykyisestä tasosta ja silloin olisi ravintoloitsijalla mahdollisuus sekä vetää ravintolaa että huolehtia kiinteistöstä. Kaupungin tekemän selvityksen mukaan kiinteistö on kuitenkin sellaisenaan ravintolakäyttöön soveltuva ja kunnoltaan kohtuullinen.

Mitä sanovat nykyiset vuokralaiset

Kävimme tapaamassa myös itse Sammatin Kievarin vuokralaisia, mutta he kieltäytyivät haastattelusta ja antoivat luvan haastattelulle syyskuussa. Selvää oli, että vuokralaisten ja vuokranantajan ajatuksen eivät olleet viime vuosina oikein kohdanneet ja asioita oli nähty eri kanteilta ja päädytty umpisolmuun, joka tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että nykyinen Juhani Malkki Oy ei jatka Sammatin Kievarin toimintaa vaan kiinteistö tulee syksyllä uudelleen myyntiin.