Tänään: 25.06.2024

Päätoimittaja

Seuraa yrityksesi EHS-riskejä yhdessä paikassa

ehs, ekoajattelu, kemikaaliturvallisuus

EHS-riskien hallinta voi tuottaa positiivisen vaikutuksen työpaikalle ja yrityksen toimintaan. Se voi edistää tuottavuutta ja jopa parantaa taloudellista tulosta. EHS-riskejä ja kemikaaliturvallisuuteen liittyviä ongelmia voi nykyisin hallita yhdessä paikassa. 

Turvallisuus ennen kaikkea, sanotaan. Tämä pitää muistaa kaikkialla, missä liikutaan. Ihminen viettää suuren osan päivästään työpaikalla, joka voi lisätä alasta riippuen turvallisuuteen liittyviä riskejä. Riskejä voi hallita helpolla työkalulla. Klikkaa tästä ja lue aiheesta tarkemmin EcoOnlinen kotisivuilta. 

Turvallisen työpaikan luominen

Turvallinen työpaikka pitäisi olla kaikkien oikeus ja yritysten on tehtävä velvollisuutensa sen tarjoamiseksi. Se voi olla haastavaa ja vaatimukset ovat osittain monimutkaistuneet. Toisaalta digitalisaatio on tarjonnut mahdollisuuksia yksinkertaistaa asioita ja tuoda työturvallisuuteen liittyvät asiat saman sovelluksen alle. 

EcoOnline Platform tarjoaa kätevän ratkaisun tähän. Sen pilvipalvelu kattaa kaiken työturvallisuuteen liittyvät asiat, jolloin riskejä on helpompi seurata ja hallita. Ohjelmisto on jaettu eri moduuleihin ja se on toteutettu selkeästi ja helppokäyttöiseksi. 

EHS – kolmen kovan turvallisuuden kopla

EHS-riskit liittyvät ympäristöön, terveyteen ja turvallisuuteen liittyviin riskeihin. Niitä hallitaan työpaikoilla vaatimusten mukaisesti ja hallintaan liittyvät tuottavuus- ja toimintakysymykset ovat laajentuneet. Ne ovat nykyisin myös monimutkaisempia kuin aikaisemmin. 

EcoOnlinen EHS-ohjelmisto kattaa EHS-riskien kaikki osa-alueet. Se on kokonaisvaltainen ja helppokäyttöinen työkalu, jolla voidaan edistää ja ylläpitää työturvallisuutta. Työturvallisuuteen liittyviä toimintoja on lukuisia, joista suosittuja on muun muassa työpaikan riskien arviointi. 

Työkalulla voi ilmoittaa myös poikkeamista, lisäksi se näyttää ajankohtaiset mittaristot ja tilannenäkymät. Ratkaisut koostuvat useista moduuleista, joista yritys voi valita itselleen sopivimmat vaihtoehdot. Se tekee työpaikan EHS-riskien hallinnasta ja tarkkailusta helppoa ja jopa mukavaa. 

EcoOnlinen muita palveluita

EcoOnline on asiantunteva toimija, joka työskentelee tärkeiden turvallisuuteen liittyvien asioiden parissa. EHS-ohjelmiston lisäksi se tarjoaa asiakkailleen muitakin turvallisuuteen liittyviä tuotteita yritysten käyttöön. 

Chemical Manager on ohjelmisto, joka on tarkoitettu nimensä mukaisesti kemikaalien hallintaan. Sen avulla työpaikat voivat ylläpitää käyttöturvallisuuteen liittyviä dokumentteja. Sama pätee muihin tärkeisiin kemikaalidokumentteihin ja ohjelmisto pyrkii tarjoamaan mahdollisuuden, jossa niitä voi kerätä, hallita ja jakaa helposti. 

Learning Manager on puolestaan EcoOnlinen kehittämä digitaalinen oppimipalvelu. Se mahdollistaa työntantajalle toteuttaa monipuolisesti koulutusta, joka liittyy tavalla tai toisella työturvallisuuteen. Työntekijät voivat oppia terveyteen liittyviä asioita. Digitaalisen ratkaisunsa ansiosta Learningn Manageria voi käyttää periaatteessa ajasta ja paikasta riippumatta. 

Ympäristö on otettu niin ikään huomioon EcoOnlinen kokonaisuudessa. Se on työkalu, jonka avulla yritykset voivat seurata organisaatiodensa hiilijalanjälkeä. Työkalu auttaa pienentämään ympäristövaikutuksia, jotka aiheutuvat kulutuksesta. Raportointi on tärkeää ja työkalun avulla yritys voi luoda ympäristöön liittyvistä vaikutuksistaan ja toimenpiteistään kattavia raportteja. 

Kaikki palvelut löytyvät kätevästi samalta sivulta. EcoOnline auttaa mielellään lisäkysymyksissä, jotta yritys löytäisi itselleen sopivat palvelut. Turvallisuuteen liittyvät seikat ovat ensisijaisen tärkeitä ja nykyisin ne voidaan hoitaa entistä helpommin digitalisaation avulla.