Hajauta riskiä

Sijoittamisessa riskillä tarkoitetaan epävarmuutta tulevasta tuotosta. Sijoitus on sitä riskipitoisempi, mitä enemmän epävarmuutta sijoituksen tuottoon liittyy. Mitä suurempaa tuottoa tavoittelee, sen suurempaa tuoton vaihtelevuutta eli riskiä on siedettävä.

1. Tunnista oma suhtautumisesi riskiin

Ihmiset suhtautuvat riskiin eri tavoin. Mieti, mikä on oma suhtautumistapasi riskiin.

Edullista sijoittajalle olisi korkea tuotto pienellä riskillä. Tuotto ja riski kuitenkin kulkevat käsi kädessä: mitä korkeampi tuotto-odotus on, sitä korkeampi riskikin on.

2. Pienennä riskiä jakamalla sijoitukset korkosijoitusten ja osakkeiden kesken

Yleinen käsitys on, että tuottoisa sijoittaminen vaatii aina onnistunutta markkina-ajoitusta ja taitavaa yksittäisten sijoituskohteiden valintaa.

Eri omaisuuslajien arvonvaihtelut tasoittavat toisiaan markkinatilanteen vaihdellessa. Samaa tavoitellaan säännöllisellä säästämisellä, jolloin sijoituksia tehdään ajallisesti niin lasku- kuin nousuaikoinakin. Sijoitusten jakamista eri omaisuuslajeihin tai ajallisesti kutsutaan hajauttamiseksi.

Erot sijoitussalkkujen pitkän aikavälin tuotoissa johtuvat jopa 90-prosenttisesti eroista omaisuuslajipainotuksessa. Yksittäisten arvopapereiden valinnalla tai yksittäisten sijoitusten ajoituksella ei siis pitkällä tähtäimellä ole kovin suurta merkitystä hajautetun sijoitussalkun tuottoon, vaan tärkein sijoituspäätöksesi on omaisuuslajipainotuksen valinta.

3. Hajauta tehokkaasti

Pienetkin sijoitukset saa hajautettua tehokkaasti sijoittamalla sijoitusrahastoihin tai sijoitusobligaatioihin. Niiden avulla salkun hajautuksen saa laajennettua myös kansainvälisiin sijoituksiin.

4. Seuraa  säännöllisesti

Jos säästää pitkällä aikavälillä, valittua hajautusta ei tarvitse muuttaa markkinoiden lyhytaikaisten heilahtelujen takia. Kurssien nousut ja laskut muuttavat kuitenkin ajan myötä salkun hajautusta.

Sijoituskohteitten välinen jako kannattaa tarkistaa säännöllisin väliajoin ja palauttaa korko- ja osakesijoitusten painotukset omien tavoitteiden mukaisiksi. Siten esimerkiksi osakesijoituksia myydään kurssien noustua ja ostetaan niiden laskettua.

Kertasijoittamisen laskin:

https://www.nordea.fi/henkiloasiakkaat/saastot/sijoittaminen/kertasijoituksen-laskin.html