Tänään: 25.06.2024

Saat vuoden 2019 verokortin joulukuussa 2018. Jos tiedot ovat kunnossa, voit ottaa verokortin käyttöön. Vuoden 2019 verokortti tulee voimaan 1.2.2019.

Verokortissa on nyt vain yksi tuloraja koko vuoden palkoille

Verokortissa ei enää ole palkkakauden tulorajoja vaan pelkästään yksi tuloraja koko vuodelle. Jos vuosituloraja ylittyy, työnantaja perii veron lisäprosentin mukaan. Jos haluat korottaa verokorttiin merkittyä veroprosenttia, ilmoitus työnantajalle riittää.

Sama verokortti käy kaikille palkkatuloille

Kaikki työnantajasi käyttävät samaa verokortille laskettua veroprosenttia. Sivutuloille tai eri työnantajille ei enää lasketa eri veroprosenttia. Verokorttia ei tarvitse enää toimittaa alkuperäisenä, vaan kopio riittää. Toimita verokortti työnantajalle, ellei työnantaja ole saanut veroprosenttiasi sähköisesti Verohallinnolta. Verokortin päätösosa jää sinulle.

On entistä tärkeämpää seurata tuloja vuoden aikana

Seuraa palkkojen kertymistä vuoden aikana erityisesti silloin, jos sinulla on useita työnantajia. Jos tuloraja näyttää ylittyvän tai vähennyksesi muuttuvat, tilaa muutosverokortti OmaVerossa tai puhelimitse. Jos sinulla on useita työnantajia, toimita muutosverokortti kaikille työnantajillesi. Voit tilata uuden verokortin OmaVerossa osoitteessa vero.fi/omavero.