Jani Méling teki valtuustoaloitteen energiajuomien kieltämisestä perusopetuksessa kouluaikana ja koulun alueella

–Elintarvikevirasto Evira muistuttaa, että lapsilla jo pienikin kofeiinimäärä voi aiheuttaa kiihtyneisyyttä, ärtyneisyyttä, jännittyneisyyttä ja levottomuutta. THL ja valtion ravitsemusneuvottelukunta suosittelevat jo nyt, että vähittäiskaupat myisivät energiajuomia vain yli 15-vuotiaille, Méling sanoi.

Aloitteen ovat allekirjoittaneet vihreän valtuustoryhmän jäsenet.

Taina Lackman teki sosiaalidemokraattien valtuustoryhmän puolesta valtuustoaloitteen, että Lohjalla sekä peruskorjattujen, että uusien julkisten rakennusten ulko-oven viereen kiinnitetään laatta, jossa kerrotaan pääurakoitsijan sekä suunnittelijan / arkkitehdin nimi ja rakennus- tai peruskorjausvuosi.

–Jos se kasvattaisi rakennusliikkeiden vastuuta työn laadusta. Jos yritykset eivät lähtökohtaisesti osaa tai halua rakentaa kunnolla, niin heillä on oltava sanktiot. Niiden asettaminen on kuitenkin vaikeaa. Ehkä paras sanktio on maineen menetys, Lackman totesi.

Hän sanoi myös, että terve, kestävä ja hyvin tehty rakennus on urakoitsijan paras työtodistus.

Pirjo Sjögren teki keskustan ja vihreä valtuustoryhmän puolesta aloitteen kulttuurimaiseman hoidon tehostamisesta. Sen allekirjoittivat myös Paul Packalen, Rolf Grandell, Teija Ristaniemi, Tiina Liimatainen, Lotta Paakkunainen, Jukka Peippo ja Katri Piiparinen.

–Hyvin hoidettu maisema on merkittävä tekijä alueen vetovoimaisuuden kehittämisessä. Monin paikoin hienot kylämaisemat peltoineen ja järvineen ovat jääneet pusikoiden taakse piiloon. Maaseudun pihapiirit ovat kasvaneet umpeen ja rakennuksen menneet huonoon kuntoon, hän lainasi Esa Härmälän sanoja.

Jan Tallqvist teki valtuustoaloitteen nähtävillä olevien kaavojen laittamiseksi esille Monkolan alakertaan.

–Lohjan kaupunki on jossain vaiheessa muuttanut käytäntöä ja poistanut nähtävillä olevat kaavat Monkolan alakerrasta, jossa ne ovat olleet julkisesti esillä ilmoitustauluilla. Palaamalla entiseen hyvin toimivaan käytäntöön, jossa nähtävillä olevat kaavat laitettiin paperimuodossa esille Monkolan alakertaan, sekä kuntalaisten että valtuutettujen olisi helpompi tutustua niihin ja keskustella niistä. Näin saataisiin varmasti myös aktiivisemmin palautetta kaavoista, eikä niitä tarvitsisi erikseen pyytää asiakaspalvelusta, Tallqvist sanoi.

Ana Gutierrez-Sorainen esitti, että käynnistetään selvitys taloudellisista ja muista eduista, jos esikouluopetus ja / tai yläasteen opetus aloitettaisiin Ikkalan koulussa.

–Ikkalan koulun oppilasmäärää ja siten tilojen tarkoituksenmukaista käyttöä on helppo lisätä. Ikkalan postinumeroalueella asuu noin 30 yläkoululaista, jotka kaupunki kuljettaa päivittäin 23 kilometrin päähän Oinolan kouluun ja jonkin verran esikoululaisia, joiden päivittäinen kuljetusmatka Pusulaan on kymmenen kilometriä. Kaikkien ikkalalaisten perusopetuksen järjestäminen omassa kylässä olisi todennäköisesti kaupungille edullisempaa kuin koulun lakkauttaminen ja kuljetusten lisääminen, Gutierrez-Sorainen perusteli.