Länsi-Uudenmaan Säästöpankki jatkoi vuonna 2019 hallittua kasvuaan. Pankki sai lähes 1 300 uutta asiakasta, toteaa va. toimitusjohtaja Anne Toivonen. Pankin hallinnoimat asiakkaiden varat (talletukset, rahastot, vakuutukset ja arvo-osuudet) kasvoivat vuoden aikana 55 M€:lla ja olivat vuoden vaihteessa 776 M€:a. Pankki myönsi vuoden aikana 167 M€ luottoja ja pankin kokonaisluotonanto oli vuoden vaihteessa 683 M€. Erityisesti kasvoivat yrityksille myönnetyt luotot sekä asunto-osakeyhtiöille myönnetyt luotot.

Säästöpankki edistää asiakkaidensa taloudellista hyvinvointia tarjoamalla heille Säästöpankkienomistaman, kotimaisen sijoitusrahasto- ja varainhoitoyhtiö Sp-Rahastoyhtiön kilpailukykyisiä säästämis-, sijoittamis- ja varainhoidonratkaisuja.

Aktiivinen asiakastyö pankin säästäjä- ja sijoittaja-asiakkaiden parissa näkyi tyytyväisinä asiakkaina ja asiakasvarojen kasvuna. Myönteiseen kehitykseen vaikuttivat myös sijoitusmarkkinoilla puhaltaneet positiiviset tuulet. Aktiivisesti hoidetut Sp-Rahastoyhtiön sijoitusrahastot menestyivät hyvin vallitsevassa markkinaympäristössä ja historiallisen matalassa korkotasossa. Negatiivisesta reaalikorosta huolimatta myös talletusvarojen määrä kehittyi myönteisesti. Vastaavanlainen kehitys nähtiin myös laajemmin Suomessa. Suomalaisilla kotitalouksilla on tällä hetkellä talletustileillä jo lähes 100 miljardia euroa.

Toimitusjohtaja Juha Hänninen Sp-Koti (vas), rahoituspäällikkö Tuomas Nieminen, sijoituspäällikkö Ilkka Kauppinen ja va. toimitusjohtaja Anne Toivonen Länsi-Uudenmaan Säästöpankista.

Liikevoitto koheni ja vakavaraisuus vahvistui

Pankin liikevoitoksi vuodelta 2019 muodostui 3,6 M€, kun se edellisenä vuonna oli 2,0 M€. Liikevoiton nousu perustui korkokatteen ja palkkiotuottojen kasvuun sekä sijoitussalkun arvonnousuun. Toisaalta tulosta rasittivat kiinteistöomaisuudesta ja luotoista kirjatut arvonalennukset.

Vahva vakavaraisuus luo vankan pohjan pankin tulevaisuudelle ja kehittämiselle. Pankin vakavaraisuus vahvistui vuoden aikana 1,8 % -yksiköllä, ja se oli vuodenvaihteessa 21,4 %. Pankilla on omia varoja lähes 80 M€, joka kaikki on ns. ensisijaista ydinpääomaa.

Asiakaspalvelun ja tavoitettavuuden kehittäminen

Länsi-Uudenmaan Säästöpankki panostaa laadukkaaseen asiakaspalveluun ja hyvään saavutettavuuteen. Osana palveluidensa kehittämistä pankki on laajentanut myös yrittäjäasiakkaille tarjottavaa rahoituskokonaisuutta. Perinteisten rahoitus-, sijoitus- ja maksuliikennepalveluiden lisäksi pankki pystyy kumppanuustuotteiden ansiosta tarjoamaan asiakkailleen yhä monipuolisempia palvelu- ja rahoitusratkaisuja, mm. Fundun joukkorahoitusta sekä Lähirahoituksen laskurahoitusta. Yritysten vakuutusasioissa paikallisina yhteistyökumppaneina toimivat LähiTapiola Etelä ja Uusimaa.

Laajat palveluajat ja henkilökohtainen palvelu näkyvät myös pankin asiakastyytyväisyydessä, joka on jo pidempään ollut tasolla 8 (asteikolla 4 -10), jota yleisesti pidetään hyvänä tasona. Asiakkaat voiva varata neuvotteluajan pankin neljästä toimipisteestä ma-to klo 8.00 – 20.00 ja pe klo 10.00 – 16.30. Asiakkaalla on myös mahdollisuus varata aika verkkoneuvotteluun ja siten käydä sijoitus- tai rahoitusneuvottelu esimerkiksi kotisohvaltaan tai työpaikaltaan. Lisäksi käytössä ovat puhelin- ja chat-palvelut. Pankki tarjoaa myös laajat kassapalveluajat Lohjan, Karkkilan ja Nummelan konttoreissa joka arkipäivä.