Lohjan lähiliikuntapaikkaohjelman tarkoituksena on vuosittain rakentaa yksi lähiliikuntapaikka neljän vuoden ajan Lohjan alueelle. Tällä hetkellä ovat toteutuneet Virkkalan Järnefeltin lähiliikuntapaikka ja tänä syksynä valmistunut Pusulan lähiliikuntapaikka. Seuraavaksi vuorossa on Saukkolan lähiliikuntapaikka, jonka on tarkoitus valmistua kesällä 2020.

Saukkolan osalta kehittämisprosessi aloitetaan asukaskyselyllä, jolla pyritään kartoittamaan ajatuksia toiveita siitä, minne lähiliikuntapaikka sijoitetaan, kenelle se suunnataan ja millainen kokonaisuus siitä toteutetaan.

Sähköinen kysely on auki 19.12.2020 – 26.1.2020. Kysely on suunnattu kaikenikäisille ja siihen voi vastata yksityishenkilönä tai perheenä. Linkki kyselyyn löytyy Lohjan Liikuntakeskuksen nettisivuilta osoitteesta www.lohjanliikuntakeskus.fi

Lähiliikuntapaikalla tarkoitetaan päivittäiseen liikuntaan tarkoitettua, vapaassa ja maksuttomassa käytössä olevaa liikuntapaikkaa, joka sijaitsee asuinalueella käyttäjiensä helposti ja turvallisesti saavutettavassa paikassa.