Tänään: 25.07.2024

Päätoimittaja

Demokratiaa käytännössä

valtuusto

Lohjan kaupunginvaltuusto palasi kesälomilta ja valtuustokokoukset saatiin aloitettua keskiviikon lyhyellä tunnin kokouksella. Kokouksessa ei ollut kovin montaa asiaa listalla ja käytännössä vain kolme aihetta aiheutti minkäänlaista keskustelua – sitäkin varsin vähän.

Syyskauden valtuustokausi saatiin aloitettua

Lohjan valtuustohan kokoontuu yleensä kerran kuukaudessa antaakseen oman hyväksyntänsä kaupunginhallituksen tekemisille tai antaakseen lisätöitä lautakunnille ja viranhaltijoille. Tälläkin kertaa kokouksen keskustelunaiheet liittyivät enemmänkin siihen aineistoon, minkä pohjalta valtuustossa istuvien oli tehtävä päätöksensä.

Nämä kolme ensimmäisen kokouksen keskusteluja aiheuttanutta asiakohtaa olivat Saukkolan päiväkodin tulevaisuus ja Lohjan joukkoliikenteen kehittämissuunnitelma, sekä kolmantena vielä varhaiskasvatuksen ja yleissivistävän opetuksen digiloikka.

Saukkolan päiväkoti asia eteni siten, että koko suunnitelma palautui lisäselvityksiin ja tarkennuksiin. Tuleeko Saukkolaan yksityinen päiväkoti vai rakentaako Lohjan kaupunki sinne oman, jää nähtäväksi. Reilun puolen tusinan puheenvuoron aikana valtuutetut kävivät kertomassa oman tai ryhmänsä ajatuksia ja tarkennuksia virkamiehille. Suurimmat kysymykset liittyvät uuden päiväkodin sijaintiin ja siihen tuleeko siitä kaupungin oma vai yksityinen.

Lohjan joukkoliikenteen kehittämissuunnitelma sen sijaan meni äänestykseen saakka. SDP ja Taina Lackman esittivät suunnitelman pöydälle jättämistä, koska suunnitelma oli liian vaikeaselkoinen. Äänestyksessä valtuusto kuitenkin päätti äänin 30-21 edetä kuten oli ehdotettu alun perin – demokratiaa käytännössä. Joukkoliikenteen kehittämissuunnitelmaa pidettiin yleisesti hyvänä mutta toivottiin samalla asukkaiden parempaa kuuntelua.

Toinen äänestykseen ensimmäisessä kokouksessa edennyt asia oli kysymys varhaiskasvatuksen ja yleissivistävän opetuksen tieto- ja viestintätekniikan kehittämissuunnitelmasta. Siinä missä monet valtuutetut ovat sitä mieltä, että digiloikka tulee ottaa, monet valtuutetut ovat huolissaan, että pitääkö varhaiskasvatukseenkin lisätä digitalisaatiota, eikö yhdessä oleminen, leikit, liikunta, ulkoilu, sosiaalisuus olisi etusijalla siinä iässä. Tässäkin kysymyksessä alkuperäinen ehdotus voitti äänestyksen äänin 31-20.

Valtuuston ensimmäisessä kokouksessa yhdelläkään valtuutetulla ei ollut omia aloitteita tuoda esille kokoukseen, joten kokous päästiin viemään läpi nopeasti ja ilman suurempia taisteluja.

Laura Skaffari oli ensimmäisen kokouksen aktiivisin puheenvuoron käyttäjä. Hän kommentoi sekä päiväkotikysymystä että digiloikkaa. Hänen ohellaann myös Jan Tallqvist sekä Taina Lackman olivat aktiivisia.