Lohjan kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan 26.2. erikoissairaanhoidon määrärahaylitystä. Valtuusto merkitsi tiedoksi erikoissairaanhoidon määrärahaylityksen vuodelta 2019. Erikoissairaanhoidon vuoden 2019 talousarvioon varatut määrärahat ylittyivät noin 2,9 miljoonalla eurolla. Toteutunut käyttö on 6,9 milj. euroa (11,8 %) enemmän kuin vuonna 2018. Vuoden 2019 talousarvioon varattiin määrärahaa runsaat 2 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2018, mutta näin suureen käyttöön ei osattu varautua. HUS laskutti jäsenkunnilta vuonna 2019 palveluiden käytöstä kaikkiaan 99,9 milj. euroa eli 6,0 % yli alkuperäisen talousarvionsa. Lohjan lisälaskutus oli vuoden aikana yhteensä 3 932 145,09 euroa. Lohjan osalta palvelujen käytön kasvua selittävät kasvaneet kustannukset. Erityisesti kasvua on ollut mm. psykiatrian avohoitopalvelujen käytössä. Lisäksi palvelujen kasvanutta käyttöä selittää psykiatrian avohoidon palvelujen saatavuuden paraneminen, jonka seurauksena myös odotusajat ovat laskeneet verrattuna edelliseen vuoteen. Toimintakulujen kasvu HUSissa johtuu kuitenkin vain osin lisääntyneestä palvelun käytöstä. Lisäkustannuksia ovat koko HUS alueella aiheuttaneet sairaanhoidollisten palveluiden ostojen, ICT-palvelujen, lääkkeiden, henkilöstökulujen sekä tutkimus- ja hoitotarvikkeiden käytön kasvu sekä kasvaneet kustannukset.

Meidän Lohjan valtuutettu Jan Tallqvist kritisoi sitä, että miljoonien määrärahaylitys tuodaan valtuustolle vain tiedoksi, eikä hyväksyttäväksi. Hän sanoi ymmärtävänsä, että kulujen arviointi voi olla vaikeaa, mutta toivoi, että korjausliikkeitä pyrittäisiin tekemään jo aiemmin. Hän muistutti myös valtuuston aiemmin tekemästä päätöksestä, että Lohjan kaupungin talousjohtamista parannetaan mm. lisäämällä esimiesten tulosvastuuta ja vahvistamalla talousjohtajan roolia. Myös vasemmistoliiton valtuutettu Matti Pajuoja ja kokoomukset valtuutettu Paul Packalén ottivat osaa keskusteluun. Packalen totesi ennustamisen olevan vaikeaa, mutta silti pitäisi varautua niin, että tulot vastaavat kuluja ja toisinpäin. Hän totesi, että säästötoimet eivät välttämättä riitä korjaamaan tilannetta, jolloin pitää koskea tulopuoleen eli korottaa veroja. Pajuoja muistutti, että erikoissairaanhoidon kulujen karsiminen tarkoittaisi rajoittavia ja rajuja keinoja, eikä niitä voi tehdä, kun on ihmisten terveydestä kyse. Kaikki olivatkin samaa mieltä siitä, ettei ihmisten hoidosta karsiminen ole vaihtoehto.

–Ihmisten hyvinvoinnista on huolehdittava, tiivisti Pajuoja.

Meidän Lohjan valtuutettu Jan Tallqvist toivoi taloudenhoitoon aikaisempia korjausliikkeitä.

Esillä oli toinenkin terveydenhuoltoon liittyvä aihe. Valtuusto äänesti sosiaalidemokraattienvaltuutettu Taina Lackmanin tekemästä aloitteesta, jonka hän olisi halunnut pitää edelleen vireillä. Aloite koski lohjalaisten terveyspalveluiden saavutettavuuden parantamista siten, että Lohjan kaupunki alkaisi jälleen tarjota asukkailleen mahdollisuuden terveyspalveluiden ajanvaraukseen ja terveysneuvontaan myös puhelimitse sekä parantaa ja selkeyttää informaatiota muutoinkin terveyspalveluiden saavuttamisesta. Aloitetta perusteltiin mm. sillä, että nykyisin useilla kaupungin terveysasemilla on käytössä vain vastaaja-automaatti, josta voi saada ”nappeja painelemalla” takaisinsoittopalvelun. Aloite päätettiin kuitenkin loppuun käsitellyksi äänin 30–21.

SMS