Jan Tallqvist esitti asuntomessualueen kaavan palauttamista valmisteluun.

Lohjan kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan 13.3. Lohjan asuntomessualueen asemakaavamuutosta ja tonttijakoa. Valtuutettu Jan Tallqvist esitti valtuutettu Hannele Maittilan kannattamana kaavan palauttamista valmisteluun. Tallqvist esitti, että pelastuslaitoksen lausunto huomioidaan ja kaavamääräyksiä muutetaan siten, että asuinkerrostalojen varateiden toteutus määritellään yksiselitteisesti. Kaavamääräyksissä on maalämpökaivojen rakentaminen kielletty, mutta Tallqvist esitti lisäystä, että kielto koskee myös porakaivoja. Hän nosti esille myös lausunnoissa ja mielipiteissä esiin tulleet huolet tärinästä, melusta ja pölystä ja toivoi, että lisäksi puhdistettu maaperä ja paalutusvaatimus tuodaan selkeämmin esille kaavassa ym. dokumenteissa.

–Näistä lisätään päätökseen kirjaus, että: ”Alueen erityisolosuhteet ja vaatimukset tuodaan selkeästi esiin ostajaehdokkaille myös markkinointimateriaalissa”. Tämä on kaikkien niin ostajan, Nordkalkin, asuntomessuorganisaation kuin Lohjan kaupunginkin oikeusturvan kannalta paras ratkaisu, Tallqvist sanoi.

Lisäksi hän esitti liikennesuunnitelman ja kaavan päivittämistä siten, että niissä huomioidaan suunnitellun päiväkodin saattoliikenne. Tallqvist esitti myös, että maankäyttösopimus Jehovan todistajien seurakunnan kanssa on allekirjoitettava ennen kaavan hyväksymistä.

Lohjan kaupunginjohtaja Mika Sivula totesi, että maankäyttösopimuksen osalta ei ole tapahtumassa virhettä, sillä kaupunki on tehnyt asiasta jo etukäteen sopimuksen, joka tulee voimaan sillä ehdolla, että kaupungin toimielimet hyväksyvät kaava-asian omissa kokouksissaan. Lohjan kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 18.3., että kaupunki tekee maankäyttösopimuksen sekä tontin ja tonttimääräalan vaihtokirjan Jehovan Todistajat Helsingin seurakunnan kanssa.

Vasemmistoliiton Matti Pajuoja puolestaan oli sitä mieltä, että kaavaa ei pidä palauttaa valmisteluun, sillä messualueelle pitäisi jo päästä rakentamaan teitä.

–Tässä on jo kiire. Meidän pitää pystyä päättämään asiasta, vaikka pieniä virheitä olisi. Niitä on kaavoissa aina. Tämä on hyvä hanke, joka antaa uuden sysäyksen Lohjan väkiluvulle. Tällä saadaan Lohja nousuun, hän totesi.

Kaavan valmisteluun palauttamisesta äänestettiin ja asian käsittelyä päätettiin jatkaa äänin 46 – 5. Valtuusto hyväksyi kaavan.

Paula Nordström muistutti, että puhdas vesi ei ole itsestäänselvyys. –Pohjaveden voi pilata vain kerran. Vahinkojen korjaaminen voi olla erittäin kallista, hän totesi.

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma hyväksyttiin

Valtuusto hyväksyi kokouksessaan myös Lohjan pohjavesialueiden suojelusuunnitelman ja päätti perustaa seurantaryhmän. Lohjan kaupungin alueella on 28 pohjavesialuetta. Suojelusuunnitelman tarkoituksena on ohjata toimintaa Lohjalla niin, että voidaan turvata yhteiskunnan vedenhankinnalle tärkeät ja vedenhankintaan soveltuvat pohjavesivarannot, niiden antoisuuden säilyminen ja hyvälaatuisen pohjaveden käyttömahdollisuus sekä estää pohjaveden laadun heikkeneminen.

–Suomessa on runsaat ja korkealaatuiset vesivarat, ja pohjaveden osalta Suomi on täysin omavarainen. World Water Council ja Britannian Centre for Ecology and Hydrology ovat kehittäneet vesiköyhyysindeksin, jonka mukaan Suomi on veden suhteen maailman rikkain maa. Suomi on yksi harvoista maailman valtioista, joissa 100 prosenttia asukkaista on puhtaan hanaveden piirissä, kertoo World Economic Forumin tutkimus. Me suomalaiset pidämme puhdasta vettä itsestäänselvyytenä. Sitä se ei ole. Pohjaveden voi pilata vain kerran. Vahinkojen korjaaminen voi olla erittäin kallista, vihreiden valtuutettu Paula Nordström muistutti puheenvuorossaan.

SMS