Lohjan kaupunginvaltuusto valitsi kokouksessaan 20.4. Lohjalle uuden kaupunginjohtajan. Valinta kiinnosti kuntalaisia, sillä verkon kautta kokousta seurasi parhaimmillaan 560 katsojaa. Kaikkien kelpoisuuskriteerit täyttävien hakijoiden joukosta kärkikolmikkoon selvisivät Inka Tikkanen, Antti Rinne ja Jarkko Härmälä. Hakuprosessi käytettiin apuna headhuntingyhtiö InHunt Groupia. Kärkiehdokkaille tehtiin psykologiset testit, ja he kävivät esittäytymässä valtuustolle.

Osa puolueista ilmoitti ryhmäpuheenvuoroissaan, kuka heidän mielestään olisi paras ehdokas. Mielipiteet jakautuivat vahvasti, sillä jokainen kolmesta ehdokkaasta sai puolelleen jonkun puolueen. Kokoomus ja kristillisdemokraatit kannattivat Härmälää, sosiaalidemokraatit Rinnettä ja vihreät, RKP ja keskusta Tikkasta.

Valtuutettujen näkemyksen parhaasta kaupunginjohtajasta jakautuivat

Uudelta kaupunginjohtajalta edellytettiin mm. päämäärätietoisuutta, paineensietokykyä, hyviä vuorovaikutustaitoja ja kuntatalouden ymmärrystä. Moni valtuutettu nosti esille sen, että kärkikolmikon ehdokkaat ovat hyvin erilaisia keskenään.

Kokoomuksen Kaj Sundqvist totesi, että jokainen organisaatio on johtajansa näköinen.

–Valitsemme kaupungille keulakuvan. Ehdolla on kolme hyvin erilaista ehdokasta, joista jokaisella on vahvuutensa, hän tiivisti.

–Tarkoituksena on saada Lohjalle sitoutunut ja työhönsä panostava johtaja, jolla on kunta-alan tuntemusta ja kehittämishalua. Haemme vahvaa johtajaa, totesi puolestaan sosiaalidemokraattien Taina Lackman.

Hän muistutti, että kuntakenttä on muutoksen edessä sote-uudistuksen myötä. Vahva kunta-alan osaaminen auttaisikin muutoksen ymmärtämisessä. Hän totesi myös, että kaupunginjohtajalla tulisi olla tuntemusta Lohjasta.

–Antti Rinteestä on helppo löytää nämä asiat. Antin historia ei ole ihan sileä ja hänen tekemisiään on ruodittu lehtien palstoilla, mutta olemme silti sitä mieltä, että hän olisi hyvä ja varma valinta kaupunginjohtajaksi, Lackman sanoi.

Perussuomalaisten Janne Turunen muistutti, että kaupunginjohtajalta odotetaan erityisesti johtajuutta, mutta se ei ole synonyymi yksinvaltaisuudelle.

Vihreät peräänkuuluttivat vahvaa, mutta lämmintä ja toiset huomioon ottavaa johtajuutta.

–Hyvä johtaja yhdistää porukan, eikä jaa sitä. Ihmisten kohtaamisen ja yhteistyön taidot ovat tärkeimpiä. Ne edellyttävät aitoutta ja lämpöä, sanoi Laura Skaffari.

Hän nosti esille myös itsereflektiokyvyn.

–Lopulta oikeastaan muulla ei ole väliä. Mikäli henkilöllä ei ole kykyä nähdä omia virheitään, ei hän voi kehittyä johtajana. Sen sijaan johtaja, joka pystyy ottamaan vastaan rakentavaa palautetta, näkee tekemänsä virheet ja muuttaa suuntaa tarvittaessa, voi luotsata kaupunkia aidosti kohti hyvää tulevaisuutta.

Vihreiden mielestä ehdokkaista vain Tikkanen ja Rinne täyttivät hakukriteerit.

–Yhdellä hakijoista ei ole julkisen sektorin osaamista ja kokemusta. Sitä ei voi paikata muulla. Kuntaa ei ole liikeyritys, jota voidaan johtaa tulos tai ulos -periaatteella.

Keskustan Hilkka Hyrkkö puolestaan kummasteli sitä, ettei rekrytointi tuottanut juurikaan julkis- ja kuntahallinnon osaajia.

–Pienistä kunnista tuli hakijoita, jotka halusivat edetä isompaan kuntaan. Juuri heidän osaamisensa olisi ollut tärkeää, mutta rekrytoijan mukaan heidän motiivinsa ei ollut hyvä.

Kristillisdemokraattien Merja Eräpolun mielestä kukaan kärkikolmikosta ei aivan vastaa hakukriteerejä, mutta hän arvosti erityisesti Härmälän pitkää johtajakokemusta. RKP:n Heidi Himmanen puolestaan tiivisti, että Lohjalle haetaan nyt strategista johtajaa, joka saa kaupungin loistamaan. Hänestä Tikkanen oli ylivoimaisesti paras, moderni ja dynaaminen johtaja.

Ratkaisu vaalin toisella kierroksella

Kaupunginjohtajavaali pidettiin suljettuna lippuäänestyksenä. Ensimmäisellä kierroksella Härmälä sai 21 ääntä, Tikkanen 18 ja Rinne 12. Koska kukaan ehdokkaista ei saanut valtuuston enemmistön ääniä, siirryttiin toiselle äänestyskierrokselle. Sillä Härmälä sai 26 ääntä ja Tikkanen 24 (1 tyhjä).

Kaupunginjohtajan virassa on kuuden kuukauden koeaika. Viran kokonaispalkka on virkasuhteen alkaessa 10 663,62 euroa. Virka tulee ottaa vastaan viimeistään 1.8.2022. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja laatii tulevan kaupunginjohtajan kanssa kaupunginjohtajan johtajasopimuksen, joka tuodaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Sopimus tulee voimaan, kun se on allekirjoitettu.

SMS