Tänään: 12.07.2024

Toimittaja

Karjaanjoen Lohjanjärven säännöstelyn kehittämistä selvitetty – säännöstelyluvan muutoshakemus valmisteluun

Lohjanjärvi, ympäristö

Lohjanjärven säännöstelyluvan lupamääräykset eivät nykyisellään mahdollista kaikissa vesitilanteissa järkevää säännöstelyä. Säännöstely on nykyisellään sidottu kalenteriin. Lupamääräysten muuttamisella voi olla mahdollista tasoittaa virtaamavaihteluita Mustionjoessa sekä turvata paremmin Lohjanjärven virkistyskäytön kannalta sopivat vedenkorkeudet. Säännöstelyn kehittämisestä tehty selvitys on nyt valmistunut (http://www.luvy.fi/fi/hankkeet/lohikalat_karjaanjokeen/lohjanjarven_saannostely).

Selvityksessä tarkastellaan Lohjanjärven nykyisten säännöstelymääräysten toimivuutta erilaisissa vesitilanteissa. Laskennassa on otettu huomioon myös ilmastonmuutoksen vaikutukset. Selvityksessä tarkasteltiin Lohjanjärven lisäksi Hiidenveden ja Vaskijärven säännöstelymääräysten toimivuutta ja mahdollisia muutostarpeita. Työssä simuloitiin säännöstelymuutoksia Karjaanjoen vesistössä. Laskenta tehtiin Suomen ympäristökeskuksen (Syke) vesistömallijärjestelmään pohjautuvalla simulointimallilla, joka voidaan modifioida yksittäiselle vesistölle suhteellisen pienellä työmäärällä.

Tarkastelussa oli pakollisen kalenteriin sidotun keväällä tehtävän vedenpinnan alentamisen muuttaminen joustavammaksi ja erilaiset vesitilanteet paremmin huomioon ottavaksi. Lisäksi tarkasteltiin loppukesän vedenpinnan tason nostamista virkistyskäyttömahdollisuuksien parantamiseksi sekä kylvökauden aikaisten juoksutusten pienentämistä peltojen vettymisen välttämiseksi.

Säännöstelyn kehittämisen tarkastelutyön on tehnyt Suomen ympäristökeskus. Työtä ohjasi ja rahoitti ohjausryhmä, jossa ovat olleet edustettuina Uudenmaan ELY-keskus, Raaseporin, Lohjan ja Karkkilan kaupunki, Vihdin ja Lopen kunnat, säännöstelyluvan haltija Koskienergia Oy, Helsingin seudun ympäristöpalvelut sekä Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry.

Hankkeen ohjausryhmä päätti rahoituksen varmistuttua aloittaa valmistelun Lohjanjärven säännöstelyluvan muuttamiseksi. Luvan muuttamista rahoittavat Uudenmaan ELY-keskus, Koskienergia Oy ja alueen kunnista Lohja, Raasepori ja Vihti. Säännöstelyn muuttamisen valmistelusta tullaan järjestelmään yleisötilaisuuksia keväällä 2018.

Säännöstelyn kehittäminen sisältyy osana vesistöalueen kuntien Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n kanssa solmimaan Lohikalat Karjaanjoelle -vesistövisioon.