Lohjan kaupunki uudisti verkkosivunsa keväällä 2018. Jo tuolloin oli ajatuksena, että vuoden kuluttua käyttäjiltä kysytään, mitä mieltä he ovat uudistuksesta ja mitä kehitettävää verkkosivuissa vielä on. Nyt kävijätutkimus on tehty. Kaupungin verkkosivuilla oli keväällä avoinna kysely, johon kävijät saivat käydä vastaamassa. Uudistuksen ja sen vaikutuksia selvittäneen kävijätutkimuksen takana vaikuttaa tavoite parantaa verkkosivujen käytettävyyttä.

–Kuntalaiset ottavat melko säännöllisesti yhteyttä ja kertovat toiveitaan kotisivujen käytettävyyden parantamiseksi. Useimmiten aiheena on tiedon vaikea löytäminen/hakeminen. He ottavat yhteyttä yksittäisiin viranhaltijoihin sekä kaupungin asiakaspalveluun ja vaihteeseen. Palautteen antaminen on koettu melko vaikeaksi, vaikkakin olemme sivustolle lisänneet myös erillisen palautteenantokanavan jo viime syksynä. Kaupungin verkkosivu on kuitenkin yksi kaupungin oleellisimmista viestintäkanavista, joten yritämme parantaa sen käytettävyyttä ja halusimme kuntalaiset mukaan kehittämään sitä, kertoo Lohjan kaupungin yhteysjohtaja Hanna-Maria Grandell.

Hän sanoo, että kaupungin verkkosivulla toteutettiin yksinkertainen kysely, sillä ihmiset ovat kiireisiä.

–Keräsimme siihen asioita, joita pystyy kehittämään nopeasti. Se yllätti, että yli 60% vastaajista ei halunnut osallistua kyselyyn.

Melko hyvään tulokseen kuitenkin päästiin.

–Toivoimme tuhatta vastausta ja saimme 921, joten olemme ihan tyytyväisiä. Tämä määrä antaa jo osviittaa asioista.

Kävijätutkimuksen jatkoprojektina Luksian opiskelijat työstävät kohderyhmäajattelua. Sen pohjalta kaupungin verkkosivulle on luotu omat otsikkonsa mm. mökkeilijöille ja senioreille. Otsikoiden alta löytyy juuri kyseiselle kohderyhmälle suunnattua tietoa.

Toimivuus ja tavoitettavuus kunniaan

Suurin osa vastaajista oli tullut kaupungin verkkosivulle hakemaan tietoa jostain palvelusta. Neljäsosa vastaajista kertoa käyttävänsä verkkosivua viikoittain ja noin 30% kerran kuussa.

–Terveydenhuollon, varhaiskasvatuksen ja joukkoliikenteen palveluja, tapahtumakalenteria sekä karttapalveluja käytetään paljon. Se on hyvä, että yli puolet vastaajista koki löytävänsä tarvitsemansa tiedon sivulta kohtuullisen helposti ja melkein viidennes varsin helposti.

Grandell kertoo, että 66% vastaajista on käynyt kaupungin verkkosivulla mobiililaitteella.

–Käytettävyys mobiililaitteella on kohtuullisen hyvä. Olemme panostaneet siihen, sillä nykyään ihmiset käyvät verkkosivuilla niin kauppajonossa seistessään kuin laiturin nokassa istuskellessaankin, Grandell toteaa.

Hän kertoo ihmisten antaneen melko paljon palautetta siitä, ettei viranhaltijoita tavoita eikä soittopyyntöihin välttämättä reagoida.

–Kysyimme, miten heihin halutaan olla yhteydessä. Useimmat haluavat soittaa tai laittaa sähköpostia. On oleellista, että soittopyyntöihin ja sähköposteihin reagoidaan kohtuuajassa. Yhteystiedot pyritään myös saamaan ajan tasalle. Toimialojen vastuulla on pitää tiedot omalta osaltaan kunnossa, mutta kiireiden keskellä tämä joskus tahtoo unohtua. Ajantasaiset yhteystiedot ovat yksi kiireisimmin kuntoon saatettavista kokonaisuuksista sivustollamme.

Ajankohtaiset asiat esille

Verkkosivun yleisilmeeseen ja tietojen asetteluunkin kiinnitettiin huomiota.

–Nyt somepostaukset nousevat esiin sivulla, mutta on keskusteltu paljon siitä, pitäisikö virallisia tiedotteita ja ajankohtaisia uutisia nostaa aiempaa enemmän esiin kevyempien somepostausten sijaan. Käyttäjät haluavat nimenomaan virallisempaa tietoa, Grandell kertoo.

–Palautetta tulee paljon siitä, että sivulle haluttaisiin lisää Lohja-aiheisia kuvia. Meillä on laaja kuvapankki, mutta sen hyödyntäminen on vielä vaiheessa. Kuvia pitäisi saada enemmän esille eri puolilta Lohjaa. Olemme brändänneet itsemme järvikaupungiksi, joten tämä tulisi näkyä sivustollakin vahvemmin. Myös yritystonttien ja toimitilojen markkinointi ja kaupungin tontit tulee saada vetovoimaisemmin esiin. Tämä kaikki luo osaltaan vetovoimaa ja houkuttelevuutta myös uusia potentiaalisia muuttajia silmällä pitäen.

–Terminologiaa voisi myös selkeyttää. Nyt sivulla lukee esimerkiksi kärkihankkeet, mutta voisi avata, mitä se tarkoittaa eli asuntomessut ja Tunnin juna. Kasva ja opi taas tarkoittaa koulu- ja päivähoitopalveluja.

Sivut toimivat suomeksi, mutta ruotsinkielisten sivujen tilanne on edelleen kehittämisvaiheessa.

–Ruotsinkieliset sivut ovat edelleen alkutekijöissään. Eri toimialojen pitäisi muistaa käännättää keskeisimmät sivut, meillä on tätä varten erinomainen kääntäjä omassa organisaatiossa. Ruotsinkielinen vähemmistö, jota omakin perheeni edustaa, on suhtautunut asiaan ymmärtävästi ja myötämielisesti. Toisaalta tämä on imagotekijä vapaaehtoisesti kaksikieliselle kaupungille, joten sen eteen tulee edelleen ponnistella, Grandell sanoo.

Tietoa kohderyhmittäin

Tärkeänä asiana kyselyssä esille nousi se, että tarvittavat tiedot löytyisivät tietystä paikasta. Asia on parhaillaan työn alla. Grandell harmittelee sitä, että yli 60% vastaajista merkitsi itsensä vain lohjalaiseksi, eikä yksilöinyt sen tarkemmin itseään esimerkiksi iän osalta. Tämä tieto olisi ollut tärkeä kohderyhmäajattelun kannalta, jota Luksian opiskelijat työstävät parhaillaan projektin jatkotyönä.

–He tekevät kohderyhmäajattelua jatkumona tälle kyselylle. Tästä on ollut iso apu kaupungille, kiitos sujuvan oppilasyhteistyön. Kunnat käyttävät nykyään paljon tätä kohderyhmäajattelua, jossa vaikkapa kesäasukkaille ja potentiaalisille muuttajille löytyy tietoa omien otsikoidensa alta.

Tällä hetkellä tietylle kohderyhmälle suunnattua tietoa löytyy mm. mökkeilijöille, muttaajille, lapsille ja nuorille, työikäisille, senioreille ja maahanmuuttajille.

Kaikki toiveet kotisivujen kehittämisen suhteen ovat edelleenkin tervetulleita. Asiasta voi laittaa palautetta joko palautekanavan kautta tai suoraan yhteysjohtaja Hanna-Maria Grandellille, hanna-maria.grandell@lohja.fi.

SMS