Lohjan kaupunginvaltuuston vuoden viimeisessä kokouksessa kirvoitti eniten puheita hallintojohtajan viran perustaminen. Kyse oli uudelleen käynnistetystä prosessista, koska hallinto-oikeus oli kumonnut kaupunginhallituksen kaksi vuotta sitten tekemän päätöksen, jossa virkaan valittiin kaupunginlakimiehenä työskennellyt Sanna Lundström.
Demarien ryhmäpuheessa Pirjo-Leena Forsström, jonka valitus oli johtanut päätöksen kumoutumiseen, palasi samoihin kysymyksiin.
– Miten tänä aikana, jolloin meillä ei virallisesti ole ollut hallintojohtajaa, tehdyt päätökset esimerkiksi työsopimuksista ovat lainvoimaisia? Toivottavasti hallinto-osasto selvittää asian.
Forsström oli valmistautunut tekemään muutosesityksen, jossa hallintojohtajan virka perustetaan ja täytetään julkisen hakumenettelyn mukaisesti. Mutta hän luopui siitä ja tyytyi pohjaesitykseen, jonka mukaan valtuusto päätti perustaa hallintosäännössä olevan hallintojohtajan viran, ja että viran kelpoisuusehdot määräytyvät voimassaolevan tehtävänkuvan mukaisesti.

Takaako julkinen haku parhaat ehdokkaat?

Meidän Lohjan ryhmäpuheenvuoron käytti Jan Tallqvist, joka myös oli tehnyt kahden vuoden takaisesta päätöksestä oikaisupyynnön. Hän peräsi lainmukaisuutta ja luottamusta, jotka ovat hyvän hallinnon tunnusmerkkejä ja turvaavat kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet ja oikeusturvan.
– Tlanne, jossa olemme olleet ilman hallintojohtajan virkaa, on huonon hallinnon ja joidenkin päättäjien itse aiheuttama soppa, joka ei anna Lohjasta hyvää kuvaa, eikä houkuttele tänne uusia hyviä työntekijöitä. Mikäli olisi alun perin toimittu oikein ja laitettu virka julkiseen hakuun, olisimme tuskin tässä, hän sanoi.
Tallqvist ei silti tehnyt muutosesitystä. Hänen puheenvuoronsa sai Matti Pajuojan (vas.) vastaamaan. Pajuoja oli ensimmäinen, joka mainitsi Sanna Lundströmin, vaikka tämän nimi ei näy päätösesityksessä.
– Hyvä työntekijä voidaan siirtää uusiin tehtäviin, eikä Lundström ole tehnyt virheitä. Työssä on oltava mahdollisuus edetä, eikä avoin hakukaan takaa onnistumista, hän sanoi.
Vihreiden Laura Skaffari muistutti, että kaupungin henkilöstöjaosto oli yksimielinen viran perustamisesta.
– Nyt on huolehdittava, että prosessi noudattaa lain kirjainta.

Kannattaako huvimajaa siirtää Lohjan museolle?

Lohjan 700-vuotisjuhlavuosi ei mennyt ohi ilman kritiikkiä. Kuntalaiskyselyssä oli ehdotettu juhlatyörymälle  Eliel Saarisen suunnitteleman Paloniemen kartanon huvimajan kunnostamista ja siirtämistä Lohjan Museon alueelle sekä Pitkäniemen tapahtumapuiston suunnittelun aloittamista. Huvimajan siirto sai tukea Meidän Lohjan Ana Maria Gutierrez Soraiselta.

– Kysessä on puurakennus, jolla on historiallista, kulttuurista ja kansainvälistä arvoa.
Mutta Hilkka Hyrkkö (kesk, sit) antoi hankkeelle tyrmäyksen.
– Museovirasto ei todennäköisesti anna lupaa huonokuntoisen, lautarakenteisen rakennuksen siirtoon erityylisten, eri aikakausilta olevien pappilan rakennusten joukkoon.

Välituntipihoista iloa kaikille

Hilkka Hyrkkö piti juhlavuoden loppupuolen valmisteluja muutenkin ylimalkaisina ja epämääräisinä. Hän ei ollut kuullut mitään Pitkäniemen tapahtumapuistosta.
– Sen sijaan keskustan valtuustoryhmä kannattaa varttivaltuuston ajatusta Lohjan yläkoulujen välituntipihojen kunnostamisesta monipuolisemmiksi. Se oli ideoista paras siksi, että 700-vuotias kunta rohkaisisi nuoria ottamaan osaa päätöksentekoon, ja toisaalta välituntipihoista voisivat nauttia yhä uudet koululaiset.
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jussi Patinen (kok) huomautti, että yläkoulujen pihat on muutenkin tarkoitus laittaa kuntoon normaalityönä.
Hyrkkö esitti asian palauttamista uudelleen valmisteluun, ja sai kannatusta Kristian Sarvelta (kesk) ja Paul Packalénilta (kok).
Äänestyksessä pohjaesitys huvimajan kunnostamisesta ja mahdollisesta siirrosta vei voiton äänin 46-5.

JP

Kahden vuoden sopankeitto

Soppa Lohjan hallintojohtajan valinnasta on porissut runsaat kaksi vuotta. Lohjan kaupunginhallitus päätti 15.11.2021 lakkauttaa kaupunginlakimiehen viran ja perustaa hallintojohtajan viran, johon kaupunginlakimies Sanna Lundström oli määrä suostumuksensa mukaisesti siirtää. Päätöstä oli jo aikaisemmin perusteltu tehtäväkuvan muutoksilla, mikä vaikutti myös palkkaan.
Kaupunginvaltuutetut Pirjo-Leena Forsström (sd) ja Jan Tallqvist (ML) tekivät kumpikin erillisen oikaisuvaatimuksen.
Forsström vaati kaupunginhallituksen päätösten kumoamista siksi, että 15.11. tehty päätös oli kaupunginvaltuuston 16.6.2021 tekemän hallintosäännön muuttamista koskevan päätöksen vastainen.
Tallqvist esitti, että kaupunginhallituksen päätöstä pohjustanut Lohjan henkilöstöjohtajan keväällä 2021 tekemä päätös kaupunginlakimiehen tehtävien muutoksesta ja palkankorotuksesta tulisi kumota lainvastaisena.
Asiaa puitiin ensin kaupungin virka- ja luottamuselimissä tuloksetta. Lopulta hallinto-oikeus yhtyi 24.10.2023 Pirjo-Leena Forsströmin kantaan ja kumosi kaupunginhallituksen päätöksen Lohjan oman hallintosäännön vastaisena. Hallinto-oikeus totesi, että kun kaupunginlakimiehen viran lakkauttamisesta päätettiin, hallintosäännössä oli ollut määräyksiä kaupunginlakimiehen tehtävistä. Viran lakkauttaminen merkitsi, ettei kaupungin organisaatio enää vastannut hallintosääntöä, eikä Lohjalla ollut sitä viranhaltijaa, jolle valtuusto oli toimivaltaa siirtänyt.
Jan Tallqvistin valitukset jätettiin tutkimatta, koska henkilöstöjohtajan päätökseen ei kuntalain nojalla voitu hakea muutosta. Hallinto-oikeus katsoi silti, että Tallqvistin 400 euron vaatimus oikeudenkäynnistä aiheutuneesta työstä oli asian laatuun ja laajuuteen nähden kohtuullinen, ja velvoitti kaupungin korvaamaan Tallqvistin kulut, vaikka kaupunginhallituksen päätös kumottiinkin Forsströmin valitusperusteen johdosta.


JP