Vihdin kunta ottaa vuonna 2019 hyväksytyn Vihta-tasapainotusohjelman uudelleen tarkasteluun ja avaa kyselyn kehittämisideoista kuntalaisille ja kunnan henkilöstölle. Alun perin vuosille 2020–2022 laaditun tasapainotusohjelman arvioidut talousvaikutukset olisivat olleet 11 570 655 euroa. Nyt niin Suomen kuntakentän kuin Vihdin kunnan talousnäkymienkin heikentyessä äkillisesti koronapandemian takia alkuvuoden 2020 aikana tarvitaan uusia sopeutustoimenpiteitä.

–Kaikkinensa sopeutustarve on hyvin merkittävä. Tavoiteltu vuotuinen sopeutustarve koko kunnan osalta on nykyisen arvion mukaan noin 7 miljoonaa euroa, joten nykyisellä kokonaisuudella ei voi jatkaa. Tarvitsemme tässä tilanteessa realistisia, merkittäviä ja ensisijaisesti pysyviä rakenteellisia muutoksia. Tarvetta on myös uudelleen arvioida investointeja nykyisen arvion mukaan noin 6 miljoonan euron edestä vuosina 2020–2021, sanoo kunnanjohtaja Erkki Eerola.

Koronapandemia heikentää Vihdin kunnan taloutta vuonna 2020 noin 10–15 miljoonalla eurolla. Vaikutuksia tuloihin ja menoihin on myös vuosille 2021–2023. Vuoteen 2021 vaikuttavat erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusten kasvaminen ikääntyvän väestön palvelutarpeiden lisääntyessä, verorahoituksen vähentyminen sekä kunta-alan mahdollisen työmarkkinaratkaisun kasvattamat henkilöstökustannukset. Arvioiden mukaan valtion kompensaatio ei kata täysimääräisesti sopeutustarvetta. Lisäksi Vihdin kunnalla on ollut jo aiemmin tarve rakenteelliselle sopeutukselle. Talouden tasapaino on vuosille 2018–2021 laaditusta Vihdin kuntastrategiasta nouseva strateginen tavoite. Vastuullisella taloudenpidolla mahdollistetaan myös elinvoimaa tukevia investointeja.

–Koska kunnan toiminta tähtää kuntalaisten, paikallisten yritysten sekä yhteisöjen hyvinvointiin, on kuntalaisten ja kunnan henkilöstön näkemys meille ensiarvoisen tärkeä. Kaikki vastaukset tullaan käymään lävitse ja niiden toteutusmahdollisuudet arvioidaan. Näistä tehty koonti toimitetaan myös poliittisen päätöksenteon tausta-aineistoksi sekä julkaistaan julkisena tausta-aineistona, sanoo Vihdin kunnan talousjohtaja Henri Seppänen.

Nyt kuntalaisilta ja kunnan henkilöstöltä pyydetyt kehitysideat voisivat olla esimerkiksi käyttötalouden osalta rakenteellisia toimenpiteitä, kuten palveluiden tuottamistapa tai toimipisteet, toiminnallisia muutoksia, kuten esimerkiksi muutokset palvelutasossa ja sen laadussa, määrässä tai lakisääteisyydessä, muita toimenpiteitä, kuten kehittäminen, tehostaminen ja henkilöstöjärjestelyt sekä vaikutus tuloihin muun muassa veroprosenttien tai palvelumaksujen kautta. Investointien osalta kyseeseen voisivat tulla esimerkiksi niiden priorisointi ja jaksottaminen sekä omaisuuden myynti tai purku.

Verkkokysely kuntalaisille ja henkilöstölle avautui 22.5. ja se on avoinna 7.6. asti. Kyselyyn voi vastata linkistä: https://webropol.com/s/vihta.

Tämän hetken aikataulun mukaan kunnanjohtajan ehdotus sopeutustoimenpiteiksi julkaistaan julkiseen keskusteluun 10.8. Saatujen palautteiden sekä näkemysten käsittelyn jälkeen sopeutustoimenpiteet tulevat päätöksentekoon kunnanvaltuustoon 9.11. Työssä huomioidaan myös viime vuoden henkilöstö- ja kuntalaiskyselyssä saadut vastaukset.

Vihdin kunta avasi kyselyn talouden kehittämisideoista kuntalaisille ja kunnan henkilöstölle. Ilmakuva Nummelasta. (Kuva: Vihdin kunta)