Syyskuisessa Lohjan kaupunginvaltuuston kokouksessa valtuuston puheenjohtaja Joona Räsänen (sd) oli poissa, joten ensimmäinen varapuheenjohtaja Riikka Slunga-Poutsalo sai tulikasteensa nuijan varressa.
Vauhti oli vinhaa, sillä kokous saatiin päätökseen reilussa puolessa tunnissa.
Kauppakadun ja Koulukadun katusuunnitelmassa on suunniteltu kevyen liikenteen väylää Kauppakadun torin puoleiselle laidalle. Ratkaisut jätettiin pohjaesityksen mukaan odottamaan keskustan hotellihankkeen suunnittelun valmistumista.
Lohjan uudistettu hallintosääntö astuu voimaan 1.10.2023. Lotta Paakkunainen toivoi keskustan ryhmäpuheenvuorossa, että Lohjalla jatkettaisiin kuntalaisten osallistamista sekä tehostettaisiin osallistamiskeinoja ja viestintää.
Pirjo-Leena Forsström (sd) arvosteli uudistusta muun muassa vaikeaselkoisuudesta ja olennaisten kohtien vähäisestä painottamisesta. Hän kaipasi myös hybridi-mahdollisuutta kaikkiin kokouksiin.
– Sähköinen osallistuminen helpottaisi ennen kaikkea varahenkilöitä, jottei heidän tarvitsisi odottaa tunteja eteisessä, jos varsinainen jäsen on estynyt vain yhden pykälän käsittelystä, hän mainitsi.

Iltatorin iloiset ihmiset

Loput esityslistasta olivat kuntalais- tai valtuustoaloitteita.
Alueiden johtokunta teki viime marraskuussa aloitteen osallistuvan budjetoinnin kokeilusta. Kaupunki myönsi 20 000 euron määrärahan, ja lohjalaisilta tuli 222 ideaa kaupungin kehittämiseksi. Niistä toteutuivat iltatoritapahtumien järjestäminen ja kuntalaisten mahdollisuus lainata vapaasti soutu- ja polkuveneitä.
Kokeilulle halutaan jatkoa. Valtuusto päätti valtuuttaa talousjohtajan valmistelemaan osallistuvan budjetoinnin Lohjan mallia. Risto Murto kiitteli vihreiden ryhmäpuheenvuorossa lähidemokratian tavoitteita ja kokeilun tuloksia.
– Tavoitteena on luoda mahdollisuuksia, edistää asukkaiden edunvalvontaa, lisätä alueellista toimeliaisuutta, kehittää Lohjan eri alueiden välistä yhteistyötä ja kaupungin toimintaa ja palveluita. Iltatorit olivat täynnä iloisia ihmisiä, kokonaisia perheitä ja kaveriporukoita. Olisiko tätä tapahtunut ilman osallistuvaa budjetointia? Se on hyvä keino kokeilla, kantavatko kaupunkilaisten ideat pysyviin käytäntöihin.

Vihreiden Risto Murto piti osallistuvan budjetoinnin tuloksia hyvinä ja toivoi sille jatkoa.
Vihreiden Risto Murto piti osallistuvan budjetoinnin tuloksia hyvinä ja toivoi sille jatkoa.

Koululaisille paksumpaa wc-paperia?

Lohjan varttivaltuusto eli 5.-6.-luokkalaisten ryhmä oli jättänyt toukokuussa aloitteen paksumman wc-paperin saamisesta kouluihin. Aloitteen mukaan laadukkaampi wc-paperi parantaisi kouluviihtyvyyttä ja oppilai hyvinvointia.
Heli Saukkola (kok) piti varttivaltuuston aloitetta koko listan tärkeimpänä. Hän valitteli, että päätösesityksessä aloite kuitataan loppuun käsitellyksi, muttei kerrota, aiotaanko sisältöä viedä eteenpäin. Lohjan ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö Nina Olsbo oli laskenut, että kaupungilta kuluu wc-papereihin 100 000 euroa vuodessa, ja että paperin paksuntaminen toisi 50 000 euron lisäkustannukset.
– Erinomaista, että meillä on lapsia ja nuoria jotka ovat yhteisistä asioista kiinnostuneita. Ja mikäli asiaa ei budjettivaikutusten vuoksi saada juuri nyt edistettyä, aloitteentekijöille olisi varmasti mieluisaa kuulla, että asiaa pohditaan seuraavaa budjettia laadittaessa, ja että se jää listoille. Jospa tekisimme vain päätöksiä, joiden ymmärtämiseen ei tarvittaisi useiden vuosien kokemusta virallisten tekstien lukemisesta, Saukkola puhui ja sai tukea vihreiden Jani Mélingiltä.

Vihjepalkkioilla ilkivaltaa vastaan

Valtuusto päätti viedä jatkokäsittelyyn valtuustoaloitteen vihjepalkkiojärjestelmästä, joka koskisi ilkivallan tekijöiden ilmiantamista. Ilkivallasta arvioidaan koituvan kaupungille vuosittain kymmenien tuhansien eurojen tappiot. Tekijöiden kiinnisaamiseen johtava palkkio voisi olla vahinkojen suuruuden mukaan 100-300 euroa.
Aloitteen oli jättänyt Juhani Järvinen sdp:n valtuustoryhmän puolesta, ja sen olivat allekirjoittaneet  Kaj Sundqvist kokoomuksen valtuustoryhmän puolesta, Laura Skaffari vihreän valtuustoryhmän puolesta sekä Meidän Lohja -ryhmän valtuutettu Ana Maria Gutierrez Sorainen ja vasemmistoliiton valtuutetut Matti Pajuoja ja Tiina Liimatainen.
Loppuun käsitellyiksi katsottiin myös valtuustoaloitteet hyväntuulisten ihmisten järvikaupungista ja digitaalisten palveluiden helppokäyttöisyydestä sekä kuntalaisaloitteet kaupungin yksiköissä tarjottavan lihan määrän puolittamisesta, RESQ-sovelluksen käyttöönotosta kaupungin yksiköiden ruokahävikin pienentämiseksi, suojatien rakentamisesta Ratsutilantielle, lumivallien poistamisesta omakotitalojen liittymistä sekä retkeilypaikan rakentamisesta Roution monitoimitalon yhteyteen.

Lisää ruotsia katukuvaan

Valtuutettu Heidi Himmanen jätti rkp:n valstuustoryhmän puolesta aloitteen Lohjan kaupungin ruotsinkielisestä viestinnästä, jonka tulisi olla kaupunkistrategian, kielilain ja hallintosäännön mukaista. Himmasen mukaan ruotsin käyttö jäi vähäiseksi esimerkiksi Lohjan markkinoinnissa kaupungin 700-vuotisjuhlien yhteydessä.
– Pyydämme Lohjan kaupunkia tarkistamaan tapojaan omassa ja muun muassa liikuntakeskuksen viestinnässä. Kannustamme kaupunkia myös arvioimaan henkilökunnan ruotsin kielen taitoa ja tarjoamaan henkilöstölle kursseja tai muita mahdollisuuksia ruotsin osaamisen kehittämiseen.


JP