Länsi-Uudenmaan poliisilaitokselle ilmoitettiin vuoden 2018 aikana 65 260 rikosta. Määrä kasvoi vajaan prosentin edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvu johtui erityisesti liikennerikkomusten kasvusta. Rikoslakirikosten (pois lukien liikennerikokset) määrä väheni lähes 3%. Rikosten selvitystaso parani ollen 50,7%, mikä on parempi kuin vuonna 2016 ja 2017, jolloin se oli 47,0%. Rikoslakirikosten tutkinta-aika piteni. Vuonna 2018 tutkinta-aika oli 140 vuorokautta. Nousu edellisestä vuodesta oli 13 vuorokautta. Hälytystehtävien kokonaismäärä väheni hieman yli 2%.

Omaisuusrikosten määrä on laskenut, ryöstöjen määrä kasvanut
Omaisuusrikosten kokonaismäärä on laskenut kahden viimeisen vuoden aikana. Vuonna 2018 lasku oli 4,72%. Ryöstöjen määrä sen sijaan on jatkanut kasvuaan vuonna 2018 kasvun ollessa 16,54% ja edellisen vuoden kasvun oltua 18,92%. Ryöstöjä tehtiin vuoden 2018 aikana määrällisesti 155.

Asuntomurtojen määrä on noussut huomattavasti verrattaessa vuoteen 2017. Viime vuoden aikana asuntomurtoja tehtiin 286, asuntomurtojen määrän oli edellisenä vuonna 178. Kasvu on ollut yli 65%. Vapaa-ajan asuntoihin tehtävien murtojen määrä on puolestaan laskenut edelliseen vuoteen 2017 verrattuna. Vuonna 2018 vapaa-ajan asuntoon kohdistuneita murtoja oli yhteensä 62, joka on 44 vähemmän kuin edellisenä vuotena.


–Asuntomurrot ovat rajat ylittävän eli liikkuvan rikollisuuden perinteinen muoto, vaikka suuri osa murroista on suomalaisten tekemiä. Länsi-Uudellamaalla oli keväällä 2018 kaksi erillistä albanialaisten tekemää asuntomurtokokonaisuutta, joissa tekijät olivat saapuneet Espooseen rikospaikkojen läheisyyteen länsimetroa hyväksikäyttäen, kertoo poliisipäällikkö Timo Saarinen.

Loppuvuoden 2017 ja alkuvuoden 2018 aikana panostettiin valepoliisi-ilmiön selvittämiseen. Petosrikosten kohteena ovat usein iäkkäämmät henkilöt, joita harhautetaan pääasiassa puhelimitse poliisina esiintymällä.

–Valepoliisirikoksien tutkinnassa on muodostunut selkeä käsitys siitä, että petosrikosten tekeminen nimenomaan vanhuksia kohtaan edellyttää tekijältään poikkeuksellisia moraalisia arvoja, Saarinen toteaa.

Poliisi on aktiivisella viestinnällä lisännyt tietoisuutta petosrikoksista ja valepoliisien toimintatavoista. Petosrikosten määrä jatkoi laskuaan myös vuonna 2018 eli määrä laski vähän yli 4%. Lukumääräisesti vuoden 2018 aikana poliisille ilmoitettiin 107 petosrikosta vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna, petosrikosten kokonaismäärä oli 2 450.

Väkivaltarikosten kokonaismäärä on laskenut

Väkivaltarikosten määrä on jatkanut laskuaan. Vuonna 2018 kirjattiin 2 578 väkivaltarikosta, mikä on 138 rikosta vähemmän kuin vuonna 2017. Suurimmat muutokset ovat tapahtuneet törkeissä pahoinpitelyissä ja henkirikoksissa. Törkeät pahoinpitelyt ovat vähentyneet yli 28% eli 32 rikosta. Henkirikokset ovat lisääntyneet poliisin tietojärjestelmän mukaan viidellä määrän ollessa viime vuonna seitsemän. Muutosta voidaan pitää merkittävänä, koska vuonna 2017 on määrä ollut 2 ja vuonna 2017 on määrä ollut 3.

Perheväkivallasta tehdyt rikosilmoitukset ovat vähentyneet vuonna 2018. Vähennys on prosentuaalisesti 8,48 ja määrällisesti 45. Samoin ovat vähentyneet poliisin kotihälytystehtävät lähes 6%. Vuonna 2018 oli 273 kotihälytystehtävää vähemmän kuin vuonna 2017 sekä 271 vähemmän verrattaessa kotihälytysten määrää vuoteen 2016.

–Ennalta estävän toiminnan ryhmämme (EET) tekee aktiivisesti yhteistyötä Espoon kaupungin kanssa. Espoossa on käytössä moniammatillinen Ankkuri-toiminta. Hyviä kokemuksia toiminnasta on saatu myös Lohjalla, ja tavoitteena on käynnistää toimintaa poliisilaitoksenalueella sijaitsevien muiden kaupunkien ja kuntien kanssa, Saarinen esittelee.

Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen katutuvallisuusindeksi on parantunut 4,8% verrattuna edelliseen vuoteen. Katuturvallisuusindeksi Länsi-Uudellamaalla on pääkaupunkiseudun paras eli 114,8. Katuturvallisuusindeksi koostuu yleisellä paikalla tapahtuneiden poliisille ilmoitettujen ryöstöjen, pahoinpitelyjen, vahingontekojen, ratti- ja liikennejuopumusten painotetusta lukumäärästä suhteutettuna väestön määrään.

Seksuaalirikosten kokonaismäärä on laskenut

Seksuaalirikoksista epäiltyjen määrä vuonna 2018 oli yhteensä 207. Vuonna 2017 määrä oli 225 ja vuonna 2016 epäiltyjä oli 262. Poliisille ilmoitettujen raiskausrikosten määrän lasku on lieventynyt verrattuna vuosien 2017 – 2016 muutokseen, vähennystä oli 8%. Raiskausrikoksia vuonna 2018 tapahtui 92. Raiskausrikosten määrä oli 100 vuonna 2017, ja vuonna 2016 raiskausrikoksia kirjattiin 128.

Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö väheni koko poliisilaitoksen alueella 14,08%, mutta kasvoi Espoossa 18,97%. Tapauksia oli vuonna 2018 Espoossa 69. Koko alueella oli lasten seksuaalisia hyväksikäyttöjä vuonna 2018 määrällisesti 122. Vuonna 2017 lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä oli 142, ja vuonna 2016 näitä rikoksia kirjattiin 131.

Seksuaalinen ahdistelu on lisääntynyt vuonna 2018 määrän ollessa samalla tasolla vuoden 2016 määrän kanssa. Näitä rikoksia kirjattiin 46, mikä on lähes 18% enemmän kuin vuonna 2017. Tuolloin määrä oli 39 ja vuonna 2016 lukumäärä oli 48.

Ulkomaalaisten osuus seksuaalirikoksissa

Seksuaalirikoksissa vuonna 2018 ulkomaalaisten epäiltyjen määrä oli 53 ja suomalaisten epäiltyjen 152. Vuonna 2016 ulkomaalaisten rikoksesta epäilyjen määrä oli 71 ja vuonna 2017 määrä oli 51. Raiskausrikoksissa ulkomaalaisten epäiltyjen määrä vuonna 2018 oli 27. Suomalaisten epäiltyjen määrä oli 49. Vuonna 2017 raiskausrikoksista epäiltyjen ulkomaalaisten määrä oli 24 ja suomalaisten epäiltyjen määrä oli 76.

Talousrikosten määrä on palannut vuoden 2016 tasolle

Vuoden 2018 aikana poliisille on ilmoitettu yhteensä 103 talousrikokseksi luokiteltua rikosta edellisvuotta vähemmän. Lasku on 39,46% eli 103 rikosta. Vuonna 2017 talousrikosten määrä puolestaan nousi 37,43%.

Huumausainerikosten määrä on noussut

Huumausainerikosten määrä kasvoi vuonna 2018 edellisestä vuodesta noin 5,4%. Huumausainerikosten määrä vuonna 2018 oli yhteensä 2 024 rikosta. Luku sisältää käyttörikokset, joita oli noin 1 600 kappaletta. Vuonna 2017 huumausainerikosten kokonaismäärä oli 1 920 ja vuonna 2016 kokonaismäärä oli 1 953 kappaletta. Kasvu johtuu käyttörikosten määrän kasvusta.

Huumausainerikollisuus on lähtökohtaisesti piilorikollisuutta, joka tulee poliisin tietoon usein mm. liikennevalvonnan yhteydessä. Niin kutsuttuja huumeratteja oli Länsi-Uudellamaalla vuonna 2018 yhteensä noin 700 kappaletta.

Törkeiden huumausainerikosten määrä on viime vuosina pysynyt lähes ennallaan. Vuonna 2018 törkeitä huumausainerikoksia paljastui 61. Rikoshyötyä kirjattiin saaduksi vuonna 2018 noin 1,7 miljoonaa euroa.

Liikennerikosten ja liikennerikkomusten määrä on lievästi noussut

Liikennerikosten määrä vuonna 2018 oli 7 795, joten nousua on 2,16% eli 165 rikosta verrattuna vuoden 2017 rikosmäärään. Liikennerikkomusten määrä on noussut 3,45% eli 1 070 rikkomusta verrattuna vuoden 2017 rikkomusten määrään, joka oli 8 264. Automaattivalvonnan suoritteet ovat nousseet vuonna 2018 merkittävästi eli 24 490 suoritetta. Tämä on lähes 50% nousu verrattaessa vuoteen 2017.

–Nousuun on vaikuttanut tolppavalvonnan lisäämisen lisäksi liikuteltavan, automaattisen kameravalvonnan lisääminen Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen alueella. Kameravalvonta-auton käytön lisäämisestä johtuen ovat nämä suoritteet lisääntyneet noin 30%, Saarinen taustoittaa.

Rattijuopumusrikosten kokonaismäärä, yhteensä 1 328, on jatkanut lievää nousuaan. Määrä nousi 2,55% eli muutos oli 33 rattijuopumusrikosta enemmän kuin vuonna 2017. Törkeät rattijuopumukset laskivat 2,36% eli 11 kappaletta määrän ollessa 455 vuonna 2018.

Rattijuopumisrikosten kokonaismäärän nousua selittää rattijuopumusten määrän nousu 5,31% eli 44 rattijuopumusta, määrän ollessa 873 vuonna 2018. Huumausaineiden vaikutuksen alaisena ajavien rattijuoppojen määrä on noin puolet rattijuoppojen määrästä.

Törkeät liikenneturvallisuuden vaarantamiset ovat myös jatkaneet nousuaan. Määrä nousi lähes 10% eli 21 kappaletta, rikosten määrän ollessa 357 vuonna 2018.

Hälytystehtävien määrä on laskenut, toimintavalmiusaika on hieman noussut

Hälytystehtävien määrä on laskenut vuoden 2018 aikana 2,16%, mikä on 1 546 hälytystehtävää vähemmän kuin vuonna 2017. Suurin prosentuaalinen lasku on ollut A-kiireellisyysluokan tehtävissä, yhteensä 11,37% eli 623 tehtävää. B-kiireellisyysluokan tehtävissä lasku on ollut samansuuruinen eli 624 tehtävää.

Toimintavalmiusaika on A-tehtävissä noussut hieman. Toimintavalmiusaika vuonna 2018 oli 8,0 minuuttia eli 0,1 minuuttia pidempi kuin vuonna 2017. A- ja B-kiireellisyysluokan tehtävissä toimintavalmiusaika vuonna 2018 oli 18,2 minuuttia eli 0,8 minuuttia pidempi kuin vuonna 2017.

Passeja ja erityisesti henkilökortteja on haettu enemmän

Länsi-Uudenmaan alueella henkilökortteja haettiin vuonna 2018 huomattavasti enemmän kuin vuonna 2017. Henkilökorttien määrän kasvu on ollut 25,50% eli lähes 5 000 henkilökorttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Passeja haettiin myös enemmän kuin vuonna 2018. Kasvu oli maltillisempi, vajaa 2% eli 1 413 passia enemmän kuin vuonna 2017.

Kaikkien poliisilaitoksen alueella haettujen lupien määrä on kasvanut 6,19%. Vuonna 2018 myönnettiin yhteensä 103 012 passia, henkilökorttia, turvallisuusalan lupia, aselupia ja muita lupia. Matkustusasiakirjoihin liittyvistä hakemuksista yli 75% jätetään sähköisesti. Ajanvarauksella tapahtuvan asioinnin viiveet ovat edelleen lyhentyneet.