Tänään: 25.06.2024

Päätoimittaja

Länsi-Uudenmaan Säästöpankin puolivuosikatsaus – haamurajojen rikkomisia

Säästöpankki

Länsi-Uudenmaan Säästöpankin 148. toimintavuosi ei ensimmäisen vuosipuoliskon osalta ole pitänyt sisällään mitään pankkia itseään yllättävää. Uudet asiakkaat ovat sen sijaan olleet välillä hämillään, kun neuvotteluaika pankkiin löytyy samalle tai seuraavalle päivälle. Ja muutaman kerran ovat leuat loksahtaneet, kun käteisen rahan palvelut löytyvät kaikista konttoreista koko aukioloajan ajan, naurahtaa toimitusjohtaja Jukka Suominen. Pankin muista pankeista poikkeavaa asiakaspalvelumallia hän perustelee tietoisella pyrkimyksellä tehdä asiat asiakasnäkökulmasta eri tavalla. – Ei samassa kylässä tarvita viittä eri pankkia, jos kaikki pankit toimivat täysin samalla tavalla, toteaa Suominen.
Numeraalisella puolella pankin alkuvuoteen sisältyi muutamia mukavia haamurajojen saavuttamisia; pankin asiakasmäärä rikkoi 35.000 asiakkaan rajan, henkilöstömäärä ylitti 70 henkeä ja pankin omasta taseesta myönnettyjen luottojen määrä nousi yli puolen miljardin euron.

Lähinnä volyymikasvujen kautta korkokate koheni viime vuoden vastaavasta ajankohdasta 266 tuhatta euroa ja nettopalkkiotuotot lisääntyivät 126 tuhatta euroa. Vuodentakaisesta poiketen ei sijoitussalkusta ole tuloutettu arvonnousuja, minkä seurauksena liikevoitto 1,26 miljoonaa euroa on viime vuotista matalampi. Poikkeama budjetoituun liikevoittoon on alle 30 tuhatta euroa. Pankin omat varat kasvoivat 77 miljoonaan euroon ja vakavaraisuussuhteeksi muodostui 19,81 %. Viimeksi mainittu ylittää selvästi tulossa olevat korkeammat vakavaraisuusvaatimuksetkin.

Panostuksia asiakaspalveluun

Alkuvuoden aikana uusittiin kotisivut käyttäjäystävällisemmiksi. Puhelimitse pankkia lähestyvä asiakas pystytään nykyisin tunnistamaan, joten puheluilla voidaan toteuttaa pankkipalveluita huomattavasti aiempaa laajemmin. Sähköisen allekirjoituksen käyttöönotto toi mahdollisuuden sopimusten tekemisen ilman konttorissa tapahtuvaa allekirjoitusta. Ja jatkoa tälle rintamalle seuraa vielä loppuvuoden aikana.
Tämän tyyppiset palvelut ovat vaihtoehtoja konttorikäynneille mutta eivät korvaa konttoriverkostoa, joka on edelleen säilynyt ennallaan.

Koronnoususpekulaatiot turhina peikkoina

Negatiiviset markkinakorot eivät ole normaalin taloustilanteen merkki. Negatiivisten markkinakorkojen poikkeuksellinen tilanne aiheuttaa väistämättä epävarmuutta, jota tämän vuoden aikana on höystetty koronnoususpekuloinneilla. Korot ovat varmuudella joskus korkeammalla tasolla kuin nyt mutta koronnousu tullee ilman suuria yllätyksiä olemaan hyvin hidasta.
Koronnousun mahdollisuus on hyvä tiedostaa mutta koronnousun pelon ei pidä antaa vaikuttaa taloudelliseen aktiviteettiin. Esimerkiksi Euroopan talouskasvun hidastuminen lienee suurempi uhka kuin talouden ylikuumeneminen inflaatioineen ja sen torjuminen korkotasoja nostavalla finanssipolitiikalla.

Koronnoususpekuloinneista huolimatta ei yksityistalouksien tai yritysten kannattane vielä suuremmin jarrutella tarpeellisia investointejaan. Asunnon oston oikea hetki on varmasti silloin, kun asuntoa tarvitaan. Eikä välttämättä ole tarkoituksenmukaista vastata kasvavaan kysyntään ajastaan jälkeen jääneellä konekannallakaan, pohdiskelee Suominen.

Loppuvuoden näkymät

Elokuun puolivälissä on jo nähtävissä, että kuluva kesä ei helteistään huolimatta hyydyttänyt pankkiasiakkaiden aktiviteettia. Länsi-Uudenmaan Säästöpankissa ei tullut edes perinteisenä kesälomakuukautena heinäkuussa minkäänlaista notkahdusta luottokysyntään. Myös uusien asiakkaiden virta näyttää jatkuvan hyvin tasaisena. Tämän perusteella loppuvuoden voi olettaa sujuvan melko lailla alkuvuoden tahtiin. Volyymikasvut jatkuvat ja tulokseen odotetaan lievää kohenemista vaikka koko vuoden liikevoitto onkin budjetoitu selvästi viimevuotista matalammalle tasolle.

Länsi-Uudenmaan Säästöpankin liiketulos pieneni hieman vuodesta 2017 ollen nyt 2018 1,3 miljoonaa euroa. Asiakasmäärät ovat pankissa hieman kasvaneet ja pankilla on nyt 35 215 asiakasta ja talletukset ovat nousseet 534 miljoonaan. Konttoreita pankilla on yhä 10, ja toimihenkilöitä on vuodessa palkattu kaksi lisää ja henkilöitä on nyt töissä 71.