Lohjan kaupunginkehityslautakunta päätti torstaina 16.2. kokouksessaan myöntää tontin Lidlin uudelle kaupalle Lempolassa. Lohjalla onkin kauan keskusteltu sekä mediassa että toreilla siitä, minne Lidl seuraavan kauppansa avaisi.

Kaupunkikehityslautakunta päättää varata Lidl Suomi Ky:lle esitetyn alueen osalle kiinteistöä 444-423-1-1230, osoitteeseen Mäntynummenkuja 13, 08500 Lohja. Suunnittelualue rajautuu Mäntynummen yhtenäiskoulun, Ventelän hoivakodin, Mäntynummenkujan ja Lohjanharjuntien väliselle alueelle suunnittelua varten 31.12.2024saakka seuraavin ehdoin:

Suunnitteluvarausalueen suunnitteluvaiheen sekä asemakaavan muutoskustannukset tulevat varauksen haltijan kustannettaviksi. Asemakaavoituksen edellyttämät riittävät selvitykset, lausuntojen hankkiminen ja vaihtoehtojen tutkimiset sekä muut kaavaprosessiin liittyvät toimenpiteet, mukaan lukien kaupungin kaavoituksen työ- ja muut kustannukset, tehdään suunnitteluvarauksen haltijan kustannuksella.

Lohjan kaupungin kaavoituksen asiantuntemus on kohtuullisessa määrin käytettävissä selvitys- ja vaihtoehtotarpeiden määrittelemisessä sekä työnohjauksessa ja prosessiin liittyvässä kuntalaisten osallistamisessa. Asemakaavan tultua lainvoimaiseksi Lidl Suomi Ky tai sen osoittama ostaa kaupungilta hankkeen toteuttamiseen tarvittavat aluevaraukset vähintään hinnalla, jonka kaupungin tilaama puolueeton arvioija määrittelee alueelle kokonaisuutena. Myynnissä sovelletaan kaupungin tontinmyyntiehtoja.

Lidl Suomi Ky tekee suunnitteluvarauksen edellyttämän suunnittelun ja selvitystyön omalla kustannuksellaan ja riskillään. Kaupungille ei aiheudu niistä mitään korvausvelvoitetta.

Vastaehdotus ja tiukka äänestys

Aivan täysin läpihuutona ei Lidlin hanke lautakunnassa mennyt vaan Päivi Kuitunen teki Karitta Laitisen ja Risto Murron kannattamana vastaesityksen, jossa alue olisi säilytetty lähivirkistysalueena koulun vieressä. Tämä vastaesitys kuitenkin hävisi äänestyksessä 8-5, Erkki Sohl, Erkki Huikari, Kirsi Ferin, Janne Moilanen, Tiina Liimatainen, Marika Heinonen, Jari Malkamäki sekä Teuvo Sarin antaessa kahdeksan puoltoääntä hankkeelle ja kolmen alkuperäisen vastaesityksen lisäksi myös Sanna Laaksonen sekä Katja Husso olivat vastaesityksen puolella. Päivi Kuitunen jätti kuitenkin kokouksessa eriävän mielipiteen perustuen sijaintipaikan valintaan. Hänen mielestään paras paikka Lidlille olisi Lohjan keskusta.

Lidl Suomen viestinnästä Lohjan tilanteeseen otettiin kantaa näin:

– Seuraavaksi tehdään kaavoitussopimus, ja sen jälkeen alkaa kaavoitus. Kaavoitus on tarkoitus aloittaa keväällä 2023, Sanna Laininen, Lidl Suomi.