Tänään: 12.07.2024

Toimittaja

Lohja on mukana seutukaupunkien vetovoimatutkimuksessa

lohja, palvelut

Lohjalaiset pääsevät tutkimuksen myötä kertomaan oman mielikuvansa Lohjasta mm. eri palvelujen osalta ja siten vaikuttamaan siihen, mihin suuntaan asioita kehitetään jatkossa.

Lohjan kaupunki on yksi Suomen 55:stä seutukaupungista. Seutukaupunki on oman seutunsa tai alueensa keskus, muttei kuitenkaan maakuntakeskus. Seutukaupungit toteuttavat tammikuussa yhdessä asukkailleen ”pehmeän vetovoimatutkimuksen”, jonka avulla selvitetään seutukaupunkeihin liittyviä mielikuvia.

–Tutkimus liittyy seutukaupunkiyhteistyöhön, jossa nämä 55 kaupunkia ovat mukana. Meillä on seutukaupunkiverkosto, joka pohtii yhdessä mm. työvoiman saatavuuteen, yritystoimintaan ja alueiden vetovoimaisuuteen liittyviä asioita. Olemme mukana, koska Lohja haluaa näkyä ja kuulua myös kuntarajojen ulkopuolella, kertoo Lohjan kaupungin yhteysjohtaja Hanna-Maria Grandell.

–Seutukaupunkiverkostossa nostamme esille eri alueiden palvelutarpeita ja korostamme paikallisuutta. Kaupunki ja maaseutu ovat yhtä tärkeitä. Jokaisella kaupungilla on omat vahvuutensa, mutta kehittämisideoita on mukava vaihtaa. Ajatuksena on pitää koko Suomi asuttuna, Grandell jatkaa.

Hän muistuttaa, että seutukaupunkien yhteistyössä on voimaa, sillä niiden alueella asuu lähes miljoona ihmistä, yrityksiä on yli 60 000 ja työpaikkoja yli 340 000.

–Sillä on enemmän painoarvoa, kun sanomme asioista yhdessä kuin että Lohja kommentoisi yksin.

Tutkimus on sitä luotettavampi, mitä useampi kyselyyn vastaa

Tutkimuksessa selvitetään mm. mielikuvia eri seutukaupungeista sekä ihmisten näkemyksiä oman kunnan palveluista, kuten liikunta-, matkailu- ja kulttuuripalveluista, sekä turvallisuudesta.

–Tässä tutkitaan Lohjan tunnettavuutta ja mielikuvia, vetovoimaa eri tekijöissä, työllistymismahdollisuuksia ja koulutusmahdollisuuksia, ilmapiiriä ja keskustan viihtyvyyttä sekä mielikuvaa imagosta ja muuttohalukkuutta, Grandell luettelee.

Vaikka kyseessä on monen kunnan yhteistutkimus, vastaavat eri kuntien asukkaat pääasiassa oman kuntansa asioita koskeviin kysymyksiin. Tutkimus onkin yksi reitti, jonka kautta lohjalaisilla on mahdollisuus saada äänensä kuuluville ja kertoa mielipiteensä asioista.

–Osallistuminen on tärkeää, että saamme käsityksen siitä, millaiseksi Lohja koetaan ja millaisia erityispiirteitä täältä löytyy. Tässä kerätään Lohjan kehittymisen kannalta oleellista tietoa. Mitä enemmän erilaisia ja eri-ikäisiä vastaajia saamme, sitä kattavampia ja luotettavampia tutkimuksen tulokset ovat. Lohja on yksi suurimmista seutukaupungeista, joten toivon, että täältä saataisiin kattava otanta. Vastaaminen on helppoa, eikä vie kuin viisi minuuttia, Grandell kannustaa.

Jos vastauksia saadaan paljon, pystytään myös vertailemaan ihmisten mielikuvia sen mukaan, kuinka kauan he ovat asuneet Lohjalla. Grandell vakuuttaa, että tutkimuksella on myös merkitystä, eikä sen tuloksia jätetä vain kaappiin pölyttymään.

–Tuloksista tulee jatkokehitykselle työväline, jonka perusteella toimenpiteitä luodaan. Tutkimuksella on kaupunginjohtajan allekirjoittama saatekirje, jolla haluamme osoittaa, että tähän on sitouduttu ylintä johtoa myöten.

Toimenpiteitä on luvassa alkukeväästä.

–Katsomme kaupungin väen kanssa, nouseeko tuloksista esille asioita, joihin voimme vaikuttaa kohtuullisen nopeasti, Grandell sanoo.

Kysely on auki tammikuun loppuun saakka ja se löytyy Lohjan kaupungin verkkosivulta. Vastaamaan pääsee sekä suomeksi että ruotsiksi.

SMS