Monet teollisuuslaitokset siirtyvät tällä hetkellä öljylämmityksestä sähkölämmitykseen. Sähkönjakeluyhtiölle yhteiskunnan sähköistyminen näkyy ennen kaikkea liittymäkokojen kasvussa, kun vanhan sähköliittymän kapasiteetti ei enää riitä.

Lohjalainen Kerabitin tehdas vaihtoi öljykattilan sähkökattilaan. 

Vihreä siirtymä tapahtuu tälläkin hetkellä suurin askelin suomalaisissa kunnissa. Moni yritys sähköistää toimintaa ja pudottaa samalla päästöjä. Yhteiskunnan sähköistyminen tuo painetta sähköverkoille, kun yhä useampi tarvitsee isomman määrän siirrettyä sähköä.  

Sähkönjakeluyhtiö Carunalle yritysten sähköistyminen näkyy kasvavina kyselymäärinä ja liittymäkokojen suurentumisena. 

Yritykset miettivät energiaratkaisuja nyt enemmän kuin aiemmin. Meillä on tiedossa useita hankkeita, joissa yritykset suunnittelevat lämmöntuotannon muuttamista ympäristöystävällisemmäksi. Meidän tehtävämme on tietenkin auttaa asiakkaita parantamaan energiatehokkuuttaan ja siirtymään uusiutuvaan energiaan . 

Carunan myynti- ja asiakaspäällikkö Joni Kokkonen

Materiaalivalmistaja Kerabitin Lohjan tehtaalla valmistetaan bitumikatteita, joiden valmistusprosessissa vaaditaan jopa yli 200 asteen lämpötiloja. Aiemmin lämmittämiseen on käytetty öljykattilaa, mutta tänä vuonna tehdas investoi 1 MW:n sähkövastuskattilaan. Varavoimaksi sähkökattilan rinnalle jää biokaasukattila. Suuremman sähköliittymän lisäksi kattilanvaihdos vaati lisämuuntamon. 

Ympäristöarvot vaikuttavat päätöksiin 

Kerabitin sustainability managerin Jaana Valjuksen mukaan sähköistymisen yhteydessä tehtaan katolle asennettiin aurinkopaneeleja, joiden asennuksen toteutti samaan konserniin kuuluva Kerabit Aurinkosähkö. 

Investoinnit ovat jatkumoa jo aiemmin aloitetulle siirtymälle fossiilista alkuperää olevista energiamuodoista uusiutuvaan energiaan, kun sähkössä on siirrytty uusiutuvaan ja maakaasusta biokaasuun.

Jaana Valjus

Uudistusten myötä vuotuiset hiilidioksidipäästöt ovat pienentyneet 1,5 miljoonaa kiloa. Päätöksiin ovat vaikuttaneet ennen kaikkea ympäristöarvot.  

Kerabitin liiketoiminta perustuu kestävälle kehitykselle, ja haluamme edistää myös asiakkaidemme hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamista tarjoamalla vähähiilisiä tuotteita. Uusiutuva energia vaikuttaa tuotteen vähähiilisyyteen raaka-ainevalintojen ohella.

Valjus

Kokkosen mukaan sähkönjakeluyhtiö Carunan tehtävä on auttaa asiakasta energiamurroksen läpiviemisessä.  

Energiamurrosta ei tapahdu ilman investointeja sähköverkkojen kehittämiseen. Suomella on hyvät edellytykset olla vihreän energian kärkimaa. Tämä toki vaatii investointeja verkon kapasiteetin kasvattamiseksi, ettei sähköverkoista tule pullonkaula vihreälle siirtymälle.

Kokkonen

Carunasta

Caruna on suomalainen sähköverkkoyhtiö. Turvaamme luotettavan sähkönjakelun asiakkaille – myös sähkönkulutuksen kasvaessa ja siirtyessämme fossiilisesta uusiutuvaan energiaan. Investoimalla sähköverkkoon varmistamme, että asiakkaamme voivat käyttää kotimaista, uusiutuvaa energiaa sekä toimia sähkön pientuottajina. Tuomme sähkön yli 720 000 asiakkaallemme Etelä-, Lounais- ja Länsi-Suomessa, Joensuussa sekä Koillismaalla vastaten 20 % Suomen sähkönjakelusta.