Ilmoittautuminen peruskoulun ensimmäiselle luokalle Lohjalla

Kouluun ilmoittaudutaan Wilman kautta sähköisesti ajalla 16. – 30.1.2019. Koulupaikka määräytyy ensisijaisesti asuinalueen mukaan. Mahdollista on hakea muuhunkin kuin omaan lähikouluun. Toissijaisen oppilaaksi oton periaatteet löytyvät Lohjan sivuilta: https://www.lohja.fi/wp-content/uploads/2017/09/oppilaaksiotto.pdf

Esiopetukseen ilmoittautuminen lukuvuodeksi 2019–2020

Esiopetukseen ilmoittaudutaan sähköisesti ajalla 16. – 30.1.2019. Esiopetusta tarjotaan 4 t /pv ajalla 8.8.2019 – 29.5.2020 päiväkodeissa sekä koulujen yhteydessä olevissa esiopetusryhmissä. Esiopetus noudattaa koulujen loma-aikoja.

Koulukuljetukseen hakeminen

Koulukuljetus hakemukset tehdään kouluun ilmoittautumisen yhteydessä Wilman koulukuljetuslomakkeella. Esi- ja koulukuljetusten periaatteet löytyvät Lohjan www-sivuilta.

Koululaisten iltapäivätoimintaan hakeminen

Peruskoulun 1. ja 2. luokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien osalta erityisopetuksessa oleville oppilaille tarkoitettua iltapäivätoimintaa järjestetään lähikoulujaon mukaan alueittain. Toiminnan järjestämispaikat varmistuvat kokonaistarpeen mukaan. Mikäli hakijoita toimintaan on enemmän kuin mitä voidaan ottaa, paikat täytetään arpomalla. Iltapäivätoimintaa järjestetään koulupäivinä klo 12.00–17.00 välisenä aikana. Koulumatkaetuuden mukaista koulukuljetusta ei järjestetä koululaisten iltapäivätoimintaan tai sieltä pois. Jalavan erityiskoulun oppilaille järjestetään yhteiskuljetus kotiin klo 16.00. Hakemukset iltapäivätoimintaan tehdään Wilman kautta, kohdasta hakemukset ja päätökset. Hakuaika 16.1.-14.3.2019 klo 14.00.

Tarkemmat ohjeet ja lisätiedot ilmoittautumisista tulevat tammikuun 2019 alussa.