Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 12.6. kaupungin tilinpäätöksen viime vuodelta. Talouden tasapainotusohjelman käsittely oli vielä tuoreessa muistissa, eikä nyt käsiteltävä aihekaan nostanut mielialaa, päinvastoin esille nostettiin mahdollisuus Lohjan kohtalosta kriisikuntana.

–Jos olisimme normaali yritys, meidät olisi joko myyty kokonaan, jos ostaja löytyisi, tai sitten iso luuta olisi lakaissut niin esimiestasolla, hallituksessa kuin tässä hallintoneuvostossakin eli tässä meidän valtuustossamme. Olemme kaikki samassa veneessä ja jokainen on osaltaan vastuussa tilinpäätöksestä. Monella rintamalla on toimittu huonosti, eikä kannata joillain yksittäisillä menoerillä, kuten lastensuojelun menoilla yrittää selitellä tilannetta. Meidän tulee muuttaa hallintosääntöä ja organisaatiota ja se työ on jo alkanut. Erityinen muutospaine on talouden johtamisessa, sen seurannassa ja ennakoitavuuden parantamisessa, totesi kokoomuksen valtuutettu Pekka Luoma.

–Kaupungin tulos 2018 muodostui historian huonoimmaksi: vuosikate 5,9 miljoonaa ja tulos alijäämäinen noin 9,9 miljoonaa, kaupungin velka per asukas 3 389 euroa. Se on yli sekä valtakunnan että Uudenmaan kuntien keskiarvon. Mieluummin olisimme olleet kyseisen keskiarvon alapuolella. Budjetin seuranta ei ollut riittävän tehokasta, puuttumisen kynnys on ollut korkealla, verotulot eivät kehittyneet toivotulla tavalla, valtion osuudet olivat alhaisella tasolla. Myönteistä kehitystä sen sijaan oli työttömyyden parantuminen, luetteli sosiaalidemokraattien valtuutettu Jarmo Aho.

Vihreiden valtuutettu Laura Skaffari nosti esille sen, että huolellisesti investoidut miljoonat esimerkiksi huolellisesti suunniteltuihin ja terveisiin kouluihin olisivat tulevien vuosien säästöä.

–Jos panostamme siihen, että meillä on monimuotoinen kaupunki, jossa palveluja löytyy myös kyliltä, panostaisimme rohkeasti liikuntapaikkoihin ja yleiseen viihtyvyyteen, voisimmeko olla jälleen muuttovoittoinen kunta? Jos sijoittaisimme miljoonan siihen, että meillä olisi tarkastuslautakunnankin arviointikertomuksessa ehdotettu kattava kuraattorien ja psykologien sekä perhetyöntekijöiden verkosto tarjolla lapsille, nuorille ja perheille, saisimmeko kymmenen miljoonan säästöt lastensuojelusta seuraavan viiden vuoden aikana? Jospa ottaisimme mallia muualla tehdyistä panostuksista jatkuvan leikkaamisen sijaan, hän pohti.

Keskustan valtuutettu Pirjo Sjögren nosti esille lastensuojelu ja ikääntyneiden hoidon korkeat kulut ja niistä tulleet ylitykset. Hän ehdotti tilanteen parantamiseksi panostusta kevyen asumisen palveluun ja kotipalvelun kehittämiseen ikäihmisille sekä ennaltaehkäisevään tukeen perheille.

Vasemmistoliiton valtuutettu Matti Pajuoja tiivisti, että Lohjalla on investoitu liikaa kantokykyyn nähden.

–Tällaiseen investointivauhtiin ei ole varaa, se on tunnustettava ja kaikin käytössä olevin keinoin hidastettava investointia. On väläytetty myös verojen korottamista, se ei ole mikään ratkaisu, eikä sitä tule tehdä.

Taloutemme ei kestä tätä meininkiä”

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, kokoomuksen valtuutettu Paul Packalén avasi tilinpäätöstä valtuuston kokouksessa. Hän nosti esille etenkin sisäilmaongelmat ja niistä seuranneet kouluinvestoinnit.

–Lohjan kaupunki olisi tällä hetkellä selvitystilan partaalla, jos se olisi osakeyhtiö. Investoinneista on toteutettu Ojaniittu ja Roution koulu, Tytyrin koulu on purettu, Ojamon ja Mäntynummen koulut ovat rakenteilla ja Järnefeltin koulun rakentaminen on esillä tässä kokouksessa. Nämä ovat varmasti hyviä asioita, mutta taloutemme ei kestä nykyvauhdissa tätä meininkiä. Rakentamisessa on otettava huomioon myös se, että purettavien koulujen jäljellä olevat tasearvot tulee kirjanpidossa täysimääräisenä kirjata taseesta kuluna pois. Tasearvot vähentävät suoraan kaupungin tulosta. Tätä ei ole otettu huomioon investointeja suunniteltaessa. Esimerkiksi Ojamon, Mäntynummen ja Järnefeltin koulujen purettavien osien tasearvot kipuavat noin 8 miljoonan euron heikennykseen kaupungin tuloksessa, Packalen sanoi puheenvuorossaan.

–Tarkastuslautakunta on laskenut, että Lohjan kaupunki ei tulisi kestämään yli 20 miljoonan kokonaisinvestointeja vuodessa. Arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta myös esittää, että käyttötalous tulee saada heti tasapainoon ja sen jälkeen tulee tarkastaa investointeja. Investoinnit tulee mitoittaa kaupungin taloutta kestävälle tasolle, Packalén jatkoi.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Paul Packalén totesi, että Lohjan talous ei kestä nykyistä investointivauhtia.

Vastaesitys vastuuvapautuksesta

Meidän Lohjan valtuutettu Jan Tallqvist näki, että huonoon tilinpäätökseen on monia syitä, mutta yksi merkittävä syy on huono talouden johtaminen.

–Talousarvio oli tehty puutteellisesti tai liian optimistisesti, asioihin reagoidaan liian myöhään, eikä muutoksia osata ennakoita. Kun vielä ostetaan omaisuutta kalliilla ja myydään halvalla, käytetään surutta konsultteja, eikä huolehdita saatavien perinnästä, niin lopputulos on tämä. Sitten, kun rahat on loppu, tuodaan valtuustolle tasapainotusohjelma, jossa toimenpiteet oli valmisteltu puutteellisesti, eikä vaikutuksia arvioitu riittävästi. Vähän kärjistetysti sanottu, mutta näinhän se on mennyt, hän totesi.

Tallqvist esitti, että valtuusto ei myönnä hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille vastuuvapautta tilikaudelta 01.01.–31.12.2018. Vastaesityksen myötä kokouksessa päädyttiin harvinaisen tilanteen eteen, kun puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen jäsenet ovat esteellisiä osallistumaan asian käsittelyyn, jos valtuustossa tehdään esitys heidän tai heidän läheisensä vastuuvapautensa epäämisestä, ja asia tällöin koskee heitä henkilökohtaisesti. Niinpä kaupunginhallituksen jäsenet poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Esitys hävisi äänin 35–4 (12 poissa).

Tallqvist esitti myös, että Lohjan kaupungin talousjohtamista parannetaan mm. lisäämällä esimiesten tulosvastuuta ja vahvistamalla talousjohtajan roolia. Valtuusto hyväksyi esityksen äänin 17–19 (3 tyhjää, 12 poissa).

Päätöksiä kouluista ja vanhusten palvelukeskuksesta

Samassa kokouksessa valtuusto päätti, että Mäntynummen monitoimijatalon hankesuunnittelua jatketaan tarveselvityksen pohjalta siten, että toteutetaan ylätalon peruskorjaus- ja muutostyöt sekä uudisrakentaminen kaupungin tilaelementtejä hyödyntäen ja riskirakenteita välttäen. Hankesuunnitelmaan tarkennetaan koulun oppilasmäärä.

Järnefeltin uuden koulun rakentaminen päätettiin kilpailutettaan perinteisellä tavalla niin, että koulu tulee kokonaisuudessaan kaupungin omistukseen, ja hankinnan valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa perusteena on paras hinta-laatusuhde siten, että hinnan painoarvo on 55 % ja erilaisten laatutekijöiden yhteinen painoarvo on 45 %.

Valtuusto päätti perustaa Routionmäen yhtenäiskoulun 1.8.2109 alkaen ja lakkauttaa sekä Roution koulun että Jalavan koulun 1.8.2019 alkaen.

Lisäksi hyväksyttiin vanhusten palvelukeskuksen tarveselvitys. Hankesuunnittelua jatketaan tarveselvityksen pohjalta ensisijaisesti siten, että nykyinen palvelukeskus puretaan ja käynnistetään korttelin suunnittelu kaavamuutoksineen niin, että alueen asumisrakentaminen huomioi ensisijaisesti ikääntyneiden asumisen tarpeet ja, että palvelut kuten tavallinen palveluasuminen, senioriasuminen ja mahdollinen palvelukeskustoiminta tuotetaan kaupungin omana tuotantona.

Hankesuunnittelua jatketaan palveluntuottajalain voimaantulon jälkeen.

SMS